WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Підвищення ефективності праці персоналу банку - Реферат

Підвищення ефективності праці персоналу банку - Реферат


Реферат на тему:
Підвищення ефективності праці персоналу банку
Ефективність праці - співвідношення між результативністю праці та величиною витрат (у тому числі ступенем раціонального використання ресурсів), що виражається у досягненні максимального ефекту за мінімальних витрат. Ефективність праці є багатоаспектною економічною категорією, кожен з аспектів якої розкриває окремі її сутнісні сторони і виражається у менш місткій категорії. Такими категоріями є продуктивність, якість, результативність праці тощо [2, с. 512]. Продуктивність праці - це найважливіший із показників ефективності трудового процесу, що виражається відношенням виробленої продукції (послуг) до відповідних витрат безпосередньої, живої праці [1, c. 358]. Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) продуктивність праці - це ступінь ефективності використання конкретної праці, і в її визначенні закладено поняття праці, здатність людини виробляти за одиницю робочого часу певний обсяг продукції [3, c. 11]. Залежно від того, чим виражені економічні результати у розрахунку ефективності праці (людського капіталу) обсягом продукції (послуг) чи розміром отриманого прибутку розрізняють показники продуктивність праці та прибутковість (рентабельність) праці відповідно [4, c. 241-242]. Загалом, продуктивність праці є найважливішим економічним показником, що служить для визначення плодотворності трудової діяльності працівників - головної продуктивної сили суспільства. Його застосування дає змогу оцінити ефективність праці як окремого працівника, так і колективу підприємства [5, c. 70].
До ключових показників ефективності праці відносять її продуктивність. Класик сучасного менеджменту П.Друкер вважає, що метою управління персоналом у ХХІ ст. повинно стати забезпечення максимальної продуктивності специфічних навичок і знань кожного окремого працівника. Менеджмент повинен бути орієнтованим на результат і ефективність діяльності організації. Тому першочергове завдання менеджменту полягає в тому, щоб визначити, яких результатів і продуктивності дана організація вже досягла. Поставлене завдання саме по собі є досить складним - це може засвідчити будь-хто, хто хоча б раз ставив перед собою таке завдання. Це одне з найтяжчих завдань, але при цьому і одне з найважливіших [6, c. 40, 63-64].
Оскільки як для кожної банківської установи зокрема, так і для всієї банківської системи вивчення проблеми підвищення продуктивності праці має надзвичайно важливе значення, то питання правильного вибору показників продуктивності праці в банківській сфері є необхідною передумовою успішності її вимірювання та оцінки. Адже не можна керувати економічною діяльністю, не маючи показників продуктивності праці, і не можна контролювати її, не маючи критеріїв для її вимірювання [7].
Враховуючи той факт, що на ефективність та продуктивність праці в банку впливає безліч факторів, існують різні підходи до її вимірювання. Так, ефективність та продуктивність праці в банківській сфері визначають: як величину активів на одного працівника [8; 9], обсяг прибутку [10, с. 297-299; 11, c. 330; 12, c. 576, 580; 13, c. 159] чи доходу [8, c. 576, 580; 14, c. 151-152] на одного працівника, узагальнюючий показник продуктивності праці в банківській сфері, який включає: навантаження працівників, показники прибутку і обсягу активів на одного працівника [15].
Необхідно зазначити, що досі не існує єдиного загальноприйнятого методу оцінки продуктивності праці в банківській сфері. Це пов'язано з тим, що комерційний банк є багатофункціональним фінансовим інститутом, діяльність якого передбачає висококваліфіковану інтелектуальну працю, пов'язану з динамізмом та складністю банківських процесів, високим рівень внутрішньобанківської спеціалізації. Специфіка банківської діяльності диктує нові вимоги до оцінки результативності трудової діяльності і зумовлює використання більш загальної, ніж продуктивність праці, категорії. Такою категорією може бути ефективність праці. При цьому продуктивність праці розглядається як один із локальних показників глобальної системи показників ефективності праці.
Банківська сфера потребує такого стилю роботи, в основі якого лежать постійний пошук нових можливостей, уміння залучати й використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси з найрізноманітніших джерел, домагаючись підвищення ефективності й одержання максимально можливого результату за мінімальних витрат [16, c. 61]. Тому автор з метою отримання більш об'єктивних даних щодо ефективності праці пропонує визначати її на базі набору взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих показників, які адекватно описують результативність та якість праці, витрати, пов'язані з їх досягненням, тощо. До таких показників він відносить: прибутковість активів, рентабельність витрат, продуктивність праці, рентабельність витрат на персонал, обсяг активів на одного працівника та ефективність використання ресурсної бази. Для проведення комплексної оцінки ефективності праці персоналу десяти найбільших банків України використовуються вищенаведені показники. Вони розраховуються на підставі доступної офіційної інформації Національного банку України - даних річних балансів за 2005 р. [17], а також даних Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" при Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку [18]. По кожному з показників задається нормативне (граничне) значення. В даному випадку як граничне виступає середнє значення по групі банків.
Прибутковість активів - співвідношення прибутку до активів банку. Характеризує здатність банку забезпечити найбільшу віддачу активів, їх прибутковість. Він показує, скільки прибутку принесла одна грошова одиниця власних та залучених коштів банку, розміщених в активні операції. На основі цього показника дається оцінка роботі менеджерів з ефективності управління кредитно-інвестиційною діяльністю, вмінню створити умови для динамічного зростання ефективності праці персоналу, організувати працівників банку для досягнення поставленої мети - найвищої прибутковості діяльності банку. Вважається, що банк ефективно використовує свої ресурси, якщо значення показника перевищує 1%. Станом на 1 січня 2006 р. найкраще значення показника у ПриватБанку (2,16%), Укрексімбанку (1,74%) та Промінвестбанку (1,52%). Найгірші значення показника мають банк "Аваль" (0,10%), Ощадбанк (0,21%) та Брокбізнесбанк (0,40%). Найбільший приріст значення показника до попереднього року має ПриватБанк (1,04 процентних пункти), найбільше зменшення у банку "Надра" (- 0,19 п.п.).
Рентабельність витрат. Характеризує рівень віддачі витрат банку й оцінює суму прибутку, що припадає на одиницю витрат - тобто відображає рівень результативності і економічності витрат банку. Визначається як співвідношення прибутку до витрат. На 1 січня 2006 р. найкраще значення показника в Укрексімбанку (45,37%), Райффайзенбанку Україна (24,33%) та ПриватБанку (22,94%). Найменші значення показника мають банк "Аваль" (1,17%), Ощадбанк(2,91%) та банк "Надра" (7,88%). Найбільший приріст значення показника до попереднього року має Укрексімбанк (19,63 п.п.), найбільше зменшення у банку "Надра" (-2,40 п.п.).
Продуктивність праці - співвідношення прибутку до кількості працюючих. Показник

 
 

Цікаве

Загрузка...