WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Особливості моделювання системи пошуку та відбору кадрів в органах виконавчої влади України - Реферат

Особливості моделювання системи пошуку та відбору кадрів в органах виконавчої влади України - Реферат

державного й муніципального керування.
Виникла потреба в людях, що мають глибокі знання в галузі менеджменту, права, політології, державне бачення проблем і професійні навички керування в нових умовах. Розвиток демократичних інститутів вимагає докорінного перетворення політичної культури управлінських кадрів. Нарешті, радикальні перетворення правового середовища, зміни у правовій системі обумовлюють принципово інший рівень юридичної культури, вимог до правового забезпечення кадрової політики. Таким чином, сформувалася настійна необхідність в адаптації державних управлінських кадрів до потреб нової соціально-економічної і політичної, політико-правової системи.
Нові вимоги до правового забезпечення кадрової політики, що проводиться в органах виконавчої влади, зумовлені ще й тим, що в Україні державний апарат традиційно є найважливішим провідником реформ економічної й політичної систем, впливає на функціонування всіх галузей влади, на всі сфери громадського життя.
Відповідно, підвищення ефективності його діяльності шляхом проведення ефективної кадрової політики допоможе забезпечити діюче й стабільне проведення реформ, спрямованих на створення правової демократичної держави із соціально орієнтованою економікою.
Специфічність будь-якої системи соціального керування виявляється в тому, що люди одночасно є й суб'єктами, й об'єктами керування. Без людського ресурсу - персоналу - вона б являла собою формальні структури, сукупність абстрактних правових статусів і схематичних взаємозв'язків.
В органах державного й муніципального керування носієм статусу суб'єкта керування є державні службовці, від якості підготовки й відбору яких залежить успішне функціонування державного механізму. Забезпечити умови успішного функціонування державної служби можна за допомогою зваженої, цілеспрямованої кадрової політики, здійснюваної за безпосередньої державної участі, проведеної, насамперед, у сфері її правового забезпечення.
У зв'язку із цим важливо визначити першочергові завдання державної кадрової політики в якісно нових умовах.
Перспективи дослідження полягають у розробці конструктивних, ефективних взаємозв'язків елементів системи пошуку та добору кадрів, процесів управління, механізму самовдосконалення управлінської системи, яка прагне до рівноваги з метою самозбереження; подальшому впровадженні науково обгрунтованої кадрової політики, органічним і важливим елементом якої є нормативно врегульована процедура добору кадрів; удосконаленні побудови та дієвості процесів професіоналізації державного управління і місцевого самоврядування з метою забезпечення високої ефективності й результативності функціонування цього суспільного інституту.
Список використаних джерел
1. Кальниш Ю.Г., Малиновська Н.М. Особливості кадрового забезпечення політичної реформи в Україні // Політична реформа - гарантія демократичного розвитку українського суспільства: Наук.-метод. матеріали на допомогу лекторам / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ. - 160 с.
2. Конституція України: Прийнята на п'ятій сес. Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.
3. Концепція адміністративної реформи в Україні // Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 лип. 1998 р. № 810/98 // http//www.prezident.gov.ua
4. Олуйко В. Особливості реформування публічної адміністрації в Україні // Вісн. держ. служби України. - 2006. - № 3.
5. Яцуба В.Г. Удосконалення адміністративно-територіального устрою - необдуманих кроків бути не може // Адміністративно-територіальний устрій України. Проблемні питання та можливі варіанти їх вирішення / За заг. ред. В.Г.Яцуби. - К., 2003.
6. Адміністративно-територіальна реформа: завдання та шляхи реалізації, критерії ефективності: Матеріали круглого столу / За ред. З.С.Варналія. - К.: ШСД, 2005.
7. Пирожков С., Павлюк А. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: актуальні питання методології та практики // Економіка України. - 2005. - № 7.
8. Каранський О.В. Регіональна політика України на сучасному етапі // Регіональна економіка. - 2005. - № 4. - С. 173-180.
9. Князєв В. Кадрове забезпечення регіонального розвитку (співдоповідь) // Вісн. УАДУ. - 2001. - № 2.
10. Територіальне управління: проблеми, рішення, перспективи / За заг. ред. В.Г.Яцуби. - К., 2003.
11. Яковенко О. Державна регіональна політика як складова адміністративної реформи // Вісн. держ. служби. - 2000. - № 3.
12. Медвідь А. Пріоритети сучасної державної кадрової політики в Україні // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 10-річчю Академії, Київ, 31 трав. 2005 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - Т. 1. - 364 с.
13. Пашко Л. Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-методологічні засади оцінювання: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 236 с.
14. Концепція адміністративної реформи в Україні. - К.: Центр політ.-прав. реформ, Центр розвитку укр. законодавства, 1998.
15. Дубенко С. Державна служба в Україні: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 1998 .
16. Серьогін С.М. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством: Монографія. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2003. - 453 с.
17. Колесніков Б. Шляхи підвищення ефективності роботи кадрових служб в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління. - 2004. - Вип. № 1. -183 с.
18. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лют. 2001 р. // Офіц. вісн. України. - 2001. -№ 169. - 159с.
19. Психология и этика делового общения / Под ред. проф. В.Н.Лавриненко. - М.: Юнити, 2003. - 412 с.
20. Турчинов А. Профессионализация и кадровая политика: проблемы развития теории и практики. - М.: РАГС, 1998. - 272 с.
21. Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 черв. 2004 р. № 746 // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 23.
22. Положення про формування кадрового резерву для державної служби: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лют. 2001 р. № 199 // Вісн. держ. служби України. - 1995. - № 3.
23. Полтавський В. Шляхи поліпшення кадрового складу державних службовців в Україні // Вісн. УАДУ. - 2003. - № 1.
24. Пономаренко Б.Т. Роль государственной службы в регулировании социальных конфликтов: Учеб.-метод. пособие. - М., 2004.
25. Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовт. 1995 р. № 847 // Вісн. держ. служби України. - 1995. - № 3.
26. Про заходи щодо впровадження концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 лип. 1998 р. № 810 // Вісн. держ. служби України. - 1998. - № 3.
27. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - М.: Юрист, 1998. - 496 с.
28. Концепція сучасної кадрової політики України. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 56 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...