WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Особливості моделювання системи пошуку та відбору кадрів в органах виконавчої влади України - Реферат

Особливості моделювання системи пошуку та відбору кадрів в органах виконавчої влади України - Реферат


Реферат на тему:
Особливості моделювання системи пошуку та відбору кадрів в органах виконавчої влади України
Пріоритетним напрямом державної політики у сфері суспільних відносин є підвищення професіоналізму, найбільш повне використання знань і можливостей громадян в інтересах суспільства й держави, тобто розвиток кадрового потенціалу як найважливішого інтелектуального й професійного ресурсу українського суспільства, що забезпечує соціально-економічний розвиток країни, її конкурентоспроможність на міжнародному рівні й підвищення ефективності державної влади.
Зважаючи на це, дедалі гостріше постає питання формування якісно нової генерації управлінських кадрів - державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, свідома орієнтація та фаховий рівень яких відповідали б потребам часу, прагненням, сподіванням і вимогам українського народу до системи адміністративного забезпечення державного управління.
Від часу проголошення незалежності України народом було визначено нову державотворчу модель, яка спрямувала українське суспільство на побудову демократичної правової держави з правовою економікою. Втілення цієї моделі ініціювало низку реформ, насамперед у тому секторі суспільних відносин, що підлягає державному управлінню [1].
По-перше, побудова ринкової економіки вимагала послідовної низки економічних реформ. Ринкові відносини, у свою чергу, потребували принципово нового кадрового забезпечення. Як наслідок, у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів було звернено особливу увагу на підготовку фахівців з ринкової економіки, маркетингу, управління виробництвом тощо.
По-друге, великий обсяг і динаміка законотворчого процесу, верховенство і проникнення права в усі сфери суспільного життя потребували якісно нового кадрового забезпечення правової реформи, що сприяло системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів швидко і ефективно відреагувати на запит часу, що привело до відчутного збільшення чисельності професійних юристів.
По-третє, швидкоплинні метаморфози економічної і правової систем в Україні зумовили необхідність реформи адміністративної системи. Таким чином, почалося втілення нових моделей державного управління та місцевого самоврядування в Україні, одним із ключових моментів якого є кадрове забезпечення.
У зв'язку з цим було створено цілісну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та керівників державних підприємств, установ і організацій.
Актуальність дослідження зумовлюється новизною і масштабністю завдань розвитку сучасного українського суспільства. Україна перебуває сьогодні на етапі реального формування її на конституційних засадах як демократичної, соціальної, правової і рівноправної європейської держави [2].
Для України необхідність реформування державної кадрової політики, моделювання сучасної системи пошуку та відбору кадрів в органах виконавчої влади зумовлена низкою чинників, які трансформують зміст, характер, методи, тенденції розвитку кадрової системи, її ресурсного забезпечення, особливості взаємодії суб'єктів кадрової політики.
Нарощування зусиль України в напрямі європейської інтеграції змушує будувати кадрову політику й кадрову роботу відповідно до європейських стандартів і цінностей. Разом з цим зіставлення українських позицій та позицій Європейського Союзу засвідчує наявність низки суперечностей, серед яких суттєвою є невідповідність розроблених Україною планів і дій тому рівню кадрово-інституційного забезпечення інтеграційних процесів, який задовольнив би Євросоюз. Інакше кажучи, повноцінні, глибокі й комплексні реформи в політико-адміністративній системі України є передумовою успішності процесів її інтеграції.
Недостатня професійна підготовка державних службовців, низький рівень їх психологічної готовності до роботи в євроінтеграційних умовах слугують причиною слабкої кадрово-інституційної спроможності нашої держави в процесах запровадження державно-управлінських рішень щодо інтеграції в Європейський Союз.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що питання організаційного та кадрового забезпечення адміністративно-територіальної реформи регламентовано Концепцією адміністративної реформи в Україні. З цією метою передбачено створення Верховною Радою та Президентом України спеціального спільного органу.
Перетворення у системі місцевого самоврядування покладено на Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при Президентові України та Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. Натомість здійснення державного патронату за проведенням адміністративної реформи покладено на Президента України [3].
Провідні вітчизняні дослідники проблем адміністративного реформування неодноразово наголошували на пріоритетності саме кадрової складової реформування. Зокрема, В.Олуйко відносить формування ефективного кадрового потенціалу до актуальних питань сучасного державотворення [4].
В.Яцуба називає кадрове забезпечення новацій вкрай важливим механізмом удосконалення системи адміністративно-територіального устрою [5, с. 5-11].
Достатнє кадрове забезпечення вважають необхідною умовою початку адміністративно-територіальної реформи, зокрема, В.Вакуленко [6], С.Пирожков, А.Павлюк [7, с. 4-14], О.Каранський [8, с. 173]. Територіальний аспект адміністративної реформи забезпечується державною регіональною політикою. На переконання В.Князєва, державну регіональну політику слід розглядати як один із основних напрямів адміністративної реформи [9, с. 25-26].
Таким чином, принциповим аспектом кадрового забезпечення адміністративно-територіальної реформи є формування необхідного кадрового потенціалу на місцях. На сьогодні стан кадрового забезпечення територіальних органів влади в Україні класифікується як незадовільний [10, с. 5-11].
На думку О.Яковенка, зміцнення кадрової основи місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є однією з найгостріших проблем [11, с. 96-101]. Від її вирішення безпосередньо залежать розробка і реалізація ефективної державної регіональної політики. Разом із цим, незважаючи на глибину й різноплановість досліджуваних аспектів, проблема моделювання системи пошуку та відбору кадрів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування залишається недостатньо висвітленою.
Робота присвячена актуальним проблемам у сфері державного управління і кадрової політики в Україні. Недостатня наукова розробка питань кадрового забезпечення в органах державної влади, підвищення престижу державної служби та статусу державного службовця на законодавчому рівні визначає актуальність даної роботи.
Метою статті є спроба висвітлення особливостей моделювання системи пошуку та добору кадрів в органах виконавчої влади України в умовах реформування державної служби; з'ясування шляхів, напрямів і проблем комплектування органів державної влади та місцевогосамоврядування високопрофесійними та висококваліфікованими кадрами, здатними забезпечити необхідний рівень послуг, які б задовольняли потреби громадян.
Виклад основного матеріалу дослідження доцільно розпочати із розгляду шляхів формування якісно нових національних кадрів, спроможних вирішувати

 
 

Цікаве

Загрузка...