WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організаційні основи впровадження муніципального маркетингу - Реферат

Організаційні основи впровадження муніципального маркетингу - Реферат

ієрархії [2, с. 509].
Матричний тип організаційної структури є теж прийнятним для адаптації в діяльності органів місцевого самоврядування. В даній структурі поєднується функціональна структура у вигляді центрів маркетингової відповідальності з роботою неурядових організацій, таких як агентства розвитку або центр маркетингу.
Зрозуміло, що універсальної схеми побудови організаційної структури не існує. В кожній територіальній громаді, на певній території існують свої особливості, які впливають на всі процеси життєдіяльності громади. Тому функціонально-матрична організаційна структура сектору маркетингу повинна доповнюватися з урахуванням усіх особливостей даної територіальної одиниці.
Отже, в організаційну структуру органів місцевого самоврядування ми пропонуємо впровадити сектор маркетингу. Основним організаційним документом, який регламентує роботу сектору, є положення, в якому зазначається зміст роботи, функціональні обов'язки, права і відповідальність співробітників сектору маркетингу органу місцевого самоврядування.
Запропонований сектор муніципального маркетингу є постійно діючим структурним підрозділом міської ради, утвореним для виконання маркетингових функцій, серед яких: проведення інформаційно-аналітичного дослідження потреб міста та його місця на зовнішніх ринках, підготовка та надання інформації для розробки стратегії розвитку, формування позитивного іміджу міста тощо.
Метою створення даного сектору є: допомога у вирішенні соціально-економічних проблем, покращення якості життя громади шляхом використання конкурентних переваг території міста та отримання від цього максимального соціально-економічного ефекту.
Сектор маркетингу може забезпечувати вирішення питань, що виникають у діяльності міської ради, за такими основними напрямами:
- інформаційно-аналітичне дослідження території міста та зовнішніх ринків;
- робота з цільовими групами споживачів;
- формування позитивного іміджу міста.
У напрямі інформаційно-аналітичного дослідження території міста та зовнішніх ринків можна виділити наступні функціональні обов'язки:
- проведення моніторингу території та виявлення існуючих конкурентних переваг;
- проведення маркетингових досліджень як на замовлення органів влади, так і господарських суб'єктів;
- аналіз і прогнозування основних кон'юнктуро-утворюючих чинників, існуючих та потенційних ринків території;
- виявлення передових тенденцій у світовому виробництві товарів, робіт, послуг відповідно до профілю міста;
- розробка на основі вивчення кон'юнктури та ємності ринку прогнозів показників надходжень до місцевого бюджету;
- складання балансів забезпечення міста трудовими, сировинними, матеріально-технічними ресурсами;
- формування та обслуговування банку маркетингової інформації;
- інформаційно-консультативна підтримка органів влади та господарських структур.
У напрямі роботи з цільовими групами споживачів сектор маркетингу буде виконувати наступні функції:
- вивчення запитів цільових груп споживачів території, використовуючи інтерв'ю, опитування, розсилання анкет; аналіз і систематизація отриманих даних;
- організація зворотного зв'язку із споживачами території міста, вивчення запитів споживачів щодо створення відповідних умов діяльності;
- координація і узгодження дій усіх суб'єктів ринку (влади, бізнесу і громадськості) у напрямі єдиної маркетингової політики;
- розробка нормативної бази, методичних рекомендацій та інструктивних матеріалів, які регулюють питання маркетингової та інших сфер діяльності на території міста;
- підготовка пропозицій та рекомендацій до стратегії розвитку міста виходячи з результатів вивчення кон'юнктури ринків та запитів цільових груп споживачів;
- розробка рекомендацій за ставками місцевих податків і зборів, кредитної і бюджетної політики;
- надання допомоги структурним підрозділам міської ради при вирішенні питань соціально-економічного розвитку, що належать до компетенції сектору;
- формування корпоративної єдності територіальної громади;
- прогнозування потреб мешканців міста.
У напрямі формування позитивного іміджу міста функціональні обов'язки працівників сектору маркетингу полягають у наступному:
- вивчення мотивів споживання, сформованого відношення споживачів до території міста;
- розробка рекламної стратегії по кожному з обраних напрямів позиціювання міста;
- організація участі міста у проведенні виставок, ярмарків та інших заходів щодо формування іміджу міста та з метою формування платоспроможного попиту на його послуги;
- створення, обслуговування і оновлення Інтернет-сайту міста, формування міських інформаційних та рекламних програм;
- сприяння організації взаємодії між замовниками, виробниками реклами, розповсюджувачами рекламної продукції та органами муніципальної влади;
- розробка бюджету маркетингових заходів.
Відповідно до виконуваних функцій до обов'язків працівників сектору муніципального маркетингу можна віднести:
- участь у розробленні стратегії розвитку міста та моніторингу її виконання;
- надання рекомендації щодо формування стратегічних маркетингових заходів і напрямів рекламної діяльності;
- організацію конференції, симпозіуми, семінари та інші заходи, спрямовані на висвітлення маркетингової діяльності вмісті, підтримку творчості у цій діяльності;
- надання інформаційно-консультативної допомоги з маркетингових питань;
- участь в організації підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери маркетингу;
- висвітлення діяльності сектору маркетингу через місцеві засоби масової інформації.
Висновки за результатами дослідження. Динаміка змін в управлінні розвитком територіальної громади вимагає інноваційного підходу до вирішення складних соціально-економічних проблем, інструментом вирішення яких може стати муніципальний маркетинг. Впровадження муніципального маркетингу в практику управління територіальною громадою потребує належного організаційного оформлення. Нині в організаційній структурі органів місцевого самоврядування немає підрозділу, який виконував би маркетингові функції, тому в дослідженні ми зосередили увагу саме на організаційній складовій даного процесу.
За результатами проведеного аналізу запропоновано впровадження в структуру органу місцевого самоврядування нової організаційної одиниці - сектору муніципального маркетингу, визначені принципи діяльності даної структурної одиниці, розглянуті можливі варіанти побудови організаційної структури та функціональні обов'язки співробітників даного сектору.
Перспективи подальших досліджень лежать у площині розробки методології проведення маркетингових досліджень на рівні муніципального утворення, відпрацювання відповідних методик та моделей, а також зайняття гідного місця в системі муніципального менеджменту.
Список використаних джерел
1. Астратова Г., Карпова Т., Контеев В. Проблемы реализации муниципального маркетинга (на примере г. Екатеринбурга) // Практ. маркетинг. - 2005. - № 2. - С. 7-13.
2. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. - 645 с.
3. Вахронов Е. Роль менеджмента и маркетинга в регулировании региональной экономики // Маркетинг. - № 2 (75). - 2004. - С. 26-35.
4. Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / За ред. С.Максименко. - К.: Центр Ін-ту Схід-Захід. - 244 с.
5. Окландер М.А. Макромаркетинг: маркетинг в секторі загального державного управління // Маркетинг в Україні. - 2003. - № 6. - С. 31-37.
6. Окландер М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни. - К.: Наук. думка, 2002. -166 с.
7. Гувер П. Роль влади в регіональному економічному розвитку // http://www.marketologi.ru

 
 

Цікаве

Загрузка...