WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організаційні основи впровадження муніципального маркетингу - Реферат

Організаційні основи впровадження муніципального маркетингу - Реферат

економіки місцевих державних адміністрацій, управлінь економіки виконавчих комітетів міських рад. Автор пропонує схему типової організаційної структури підрозділу маркетингу, виділяючи в ній сектор моніторингу, сектор структурної й податкової політики, сектор оптимізації господарських зв'язків та сектор просування.
Але, акцентуючи увагу на державному та регіональному рівнях управління та виконавчій вертикалі влади, автор не розкриває організаційний механізм впровадження маркетингу на базовому рівні місцевого самоврядування (села, селища, міста).
Дещо іншу думку щодо організації маркетингової діяльності ми спостерігаємо в працях таких авторів, як Є.Вахромов, Г.Астратова, Т.Карпова, В.Контеєв.
Так, на думку Є.Вахромова [3], організаційною основою маркетингової діяльності повинен стати регіональний маркетинговий центр, який на основі обробки і аналізу інформації всіх рівнів має пропонувати (готувати) певні управлінські рішення адміністрації регіону. Автор припускає, що даний маркетинговий центр не може виконувати свої функції без відповідних управлінських структур, він має бути "вбудований" в регіональну систему управління, можливо, в перспективі стати її стрижнем.
Регіональний центр маркетингу та стійкого розвитку, який пропонує
Є.Вахромов, має виконувати наступні функції: створення банку інформації; моніторинг ресурсів регіону; участь у розробці стратегічних та оперативних планів розвитку; маркетингова підтримка місцевих товаровиробників; залучення наукового потенціалу та інноваційної діяльності; розвиток маркетингової освіти; випуск інформаційно-рекламних матеріалів тощо.
Колектив авторів (Г.Астратова, Т.Карпова, В.Контеєв) [1] розглядають як базовий спосіб реалізації муніципального маркетингу створення єдиного міського маркетингового центру для консолідації інформаційних та маркетингових потоків та консультаційної підтримки підприємств і адміністрації міста. Серед функцій, які виконуватиме даний центр, автори пропонують: проведення маркетингових досліджень і моніторинг окремих сфер споживчого ринку товарів та послуг; проведення семінарів, круглих столів тощо.
На відміну від вищезазначених авторів, метою нашого дослідження є опрацювання організаційної структури впровадження маркетингу на базовому рівні місцевого самоврядування.
Організаційна структура управління маркетингом і рівень її функціонування поряд з розробленою стратегією розвитку має першочергове значення для досягнення поставленої мети розвитку місцевої громади.
Організаційну структуру маркетингової діяльності органів муніципального управління можна визначити як сукупність внутрішніх структурних служб, відділів, секторів, до складу яких входять фахівці, котрі займаються розробкою і реалізацією управлінських рішень щодо окремих напрямів маркетингової діяльності на даній території.
Відділ (сектор) маркетингу - це та ланка в управлінні розвитком території, яка спільно з виробничою, фінансовою, соціальною та іншими видами діяльності утворює єдиний інтегрований процес, спрямований на задоволення запитів споживачів й отримання на цій основі максимальних вигід для громади.
Припускаючи можливість участі у процесі територіального маркетингу неурядових організацій та органів державного управління, ми акцентуємо увагу на впровадженні в структуру органів місцевого самоврядування такої управлінської структурної одиниці, як сектору маркетингу. Його діяльність має базуватись на таких принципах:
- цілеспрямованість - відповідність місії цілям, стратегії розвитку територіальної громади, спрямованість на розв'язання суто маркетингових проблем, пошук і задоволення потреб споживачів;
- оптимальність - розумна спеціалізація, брак дублювання повноважень, чітке закріплення функцій, забезпечення єдності керівництва маркетинговою діяльністю, підконтрольність виконавців;
- гнучкість - своєчасне реагування на зміни як всередині територіальної громади, так і в навколишньому бізнес-середовищі;
- скоординованість - комплексність маркетингових заходів для досягнення ефекту синергії;
- економічність - цільове фінансування маркетингових програм, виділення окремих статей місцевого бюджету, достатня фінансова забезпеченість як з погляду виконання маркетингових дій, так і мотивації праці працівників маркетингових служб;
- професіоналізм - висока кваліфікація кадрів та їх постійна спеціальна перепідготовка, залучення експертів та науковців.
Для організації маркетингового сектору немає універсальної схеми. В практиці класичного (фірмового) маркетингу існує багато видів організаційних структур. Так, Л.В.Балабанова [2, с. 505] виділяє п'ять видів організаційної структури відділу маркетингу на підприємстві, серед яких: функціональна, географічна або регіональна, товарна, ринкова, матрична і види комбінацій перелічених ознак, які пояснює наступним чином.
Функціональна організація служби маркетингу основана на розподілі елементів маркетингової діяльності між службами за функціями (наприклад реклама, маркетингові дослідження тощо) [2, с. 505].
На наш погляд, саме функціональна структура найбільш придатна для адаптації у секторі маркетингу органу місцевого самоврядування. Відповідно до функціональної побудови у структурі сектору маркетингу необхідно встановити чітке розмежування функції між групами працівників, створивши тим самим центри маркетингової відповідальності, які будуть спеціалізуватися за певними напрямами маркетингової діяльності. Різноспрямованість маркетингової діяльності дозволяє виділити три основних її напрями, а саме: аналітично-інформаційна діяльність; робота з цільовими групами споживачів та кластерами інтересів; формування іміджу, реклама і просвітницька діяльність.
Географічна (регіональна) - це об'єднання маркетингових дій у службах, утворених відповідно до території, яку вони обслуговують, тобто організаційна структура управління маркетингом, в якій фахівці з маркетингу згруповані за окремими географічними районами [2, с. 506].
Географічну побудову організаційної структури можливо адаптувати в частині взаємодії територіальної громади із зовнішнім середовищем, проте цю функцію може виконувати центр маркетинговоївідповідальності по роботі з цільовими групами споживачів (інвесторів, туристів, спонсорів, бізнесових структур тощо).
Товарна організація служби маркетингу - організаційна структура управління маркетингом, в якій за розробку та реалізацію стратегічних і поточних планів маркетингу для груп продуктів або певного продукту відповідає керівник, якому підлягають працівники, котрі виконують усі необхідні для цієї групи (продукту) функції маркетингу [2, с. 507].
Диверсифікованість товарних позицій, що виробляються на території територіальної громади, унеможливлює адаптацію даної організаційної структури до потреб місцевої влади, за винятком монофункціональних міст, в яких значна частина виробленої продукції певного виду.
Ринкова організація служб маркетингу - організаційна структура управління маркетингом, в якій керівники окремих ринків відповідальні за розробку та реалізацію стратегій і планів маркетингової діяльності на певних ринках [2, с. 508].
На наш погляд, ринкова структура важко адаптується до потреб місцевого самоврядування, у зв'язку з багатоспрямованістю ринкової діяльності. Організаційна структура даного типу мала б громіздкий вигляд, що заважало її ефективності.
Матрична організація служби маркетингу основана на системному підході, характеризується структурною гнучкістю для просування в нових умовах функціонування. Поряд із постійними функціональними відділами при матричній організаційній структурі для розв'язання конкретних проблем створюють тимчасові проектні групи. Керівники проектних груп залучають для виконання робіт фахівців з інших відділів на різних рівнях

 
 

Цікаве

Загрузка...