WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організаційні основи будівництва політичних партій - Реферат

Організаційні основи будівництва політичних партій - Реферат

взаємодії рядових членів партії та їх обранців до органів влади. Отже, перед партійними функціонерами постає дилема: чітко виписати процедуру взаємодії всередині партії, як це зроблено в статуті НРУ, або зробити її схематичною, як це зроблено в статуті НДП, СДПУ(о) та інших партій?
На нашу думку, статут варто залишити простим і схематичним, а нюанси поведінки членів партії розписати в додатковому документі - це може бути "Пам'ятка члена партії", або, "Меморандумвзаємодії" тощо.
Окремим пунктом необхідно виділити порядок внесення змін та доповнень до статуту та програмних документів партії. Бажано виокремити мету та завдання партії.
Чим приваблює партія пересічних громадян? Тим, що надає відчуття спроможності вирішення конкретних питань розвитку як усієї країни, так і окремої місцевості. Люди самі хочуть вирішувати свою долю. Зростає їхня політична активність. Це може призвести до конфліктів, а наші партії неодноразово були заручниками політичних та міжособистісних конфліктів. Саме тому окрему увагу у статуті необхідно приділити розвитку внутріпартійної демократії, передбачити таку форму роботи, як консультації, узгодження позицій, підтримка ініціативи тощо. Рядові члени партії хочуть брати активну і широку участь у процесах прийняття важливих партійних рішень. Партійні осередки повинні самі ухвалювати рішення без домінуючого впливу вищої ланки. Директива субсидіарності здійснюється за принципом внутрішньопартійної демократії та взяття на себе відповідальності. Особлива увага внутрішньопартійної демократії допоможе розширенню лав партії, сприяє формуванню політичної волі в організаційному апараті партії та послаблює проблему міжособистісних конфліктів.
Головна проблема розвитку внутрішньопартійної демократії: нерозв'язаність протиріччя між організацією і демократією. Наскільки організація може тиснути на особистість, а особистість має підкорятися колективно прийнятим рішенням.
Проблема, як правило, полягає у нерозвиненості первинних осередків. Німецькі дослідники вважають, що активних членів первинних осередків налічується від 10% до 40% [10, с. 26-27]. Як активізувати роботу рядових членів партії? Ширше залучаючи їх до процесу прийняття рішень.
Важливою проблемою внутрішньопартійної демократії є участь рядових членів партії у виробленні політичного курсу. Це і процедура укладання порядку денного з'їзду партії, і вплив первинних осередків на прийняття рішень з'їзду.
Не менш важливим питанням є участь членів партії у доборі кадрів. Індикаторами внутрішньопартійної демократії тут є термін перебування на посаді (чи дотримано принцип ротації кадрів); накопичення посад у руках постійного керівництва; врахування альтернатив при доборі кадрів (дотримання гендерного принципу); масштаби впливу на кадрові рішення керівних груп.
Необхідно враховувати, що на внутрішньопартійне життя суттєвий вплив мають фактори зовнішнього оточення, такі як тип виборчої системи, способи партійної конкуренції, конфігурація партійної системи тощо.
Особлива увага внутрішньопартійній демократії допоможе розширити лави партії, сприяє формуванню політичної волі в організаційному апараті партії та послаблює проблему міжособистісних конфліктів.
Партія як організація створюється для виконання певних функцій. Важливою функцією політичної партії нарівні з боротьбою за владу та здійсненням влади є налагодження зв'язку між владою і громадою, тобто комунікативна функція. Розглянемо необхідні і достатні умови для успішного виконання партією своїх функцій.
Партія успішно діє в середовищі однодумців. Отже, залучення активних громадян до роботи партійних осередків є важливим і першочерговим її завданням. У світовій практиці існують партії з фіксованим та нефіксованим членством. Відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" (ст. 6) членство в партії є фіксованим, це означає, що існують певні відносини між індивідом та політичною організацією, до якої він належить, і регулюються таким документом, як статут. У сучасних українських партіях процес вступу є суто технічною операцією і залежить від власного бажання індивіда. На відміну від правлячих компартій колишнього соціалістичного табору, де стати членом партії було доволі важко, але це автоматично надавало відчутні права і переваги.
На початок 2007 р. НРУ має 60826 членів, 3228 осередків. СПУ дає на 1 вересня 2005 р. дані на 295 тис. членів, які працюють у 30 тис. осередках. Але останнім часом ситуація із розвитком регіональних осередків СПУ викликає у спостерігачів серйозні питання. Зокрема, експерти відзначають пожвавлення процесу переходу до лав СПУ (як у центрі, так і в регіонах) низки політиків та цілих структур, які донедавна працювали проти соціалістів на боці "режиму Кучми". У результаті цього в деяких регіонах вже було усунуто від керівництва старих ідейних партійців - на користь неофітів. Для прикладу маємо Харків, Дніпропетровськ, Луганськ тощо. Загалом партійне будівництво соціалістів набуває ознак певної комерційної зрілості. Якщо на початок 2000 р. ця партія мала розгалужену мережу осередків, де працювали старі ідейні борці, то після 2004 р. партійні лави помолодшали, регіональні осередки дедалі більше працюють на комерційних началах.
Партійне будівництво - справа складна і довготривала. Вона потребує виконання таких важливих завдань, як розробка партійної ідеології, що може стати привабливою для значної частини населення і популярною для широкого загалу. Для успішної роботи партії важливо не тільки розробити стратегію і визначити тактику діяльності партії, а й створити таку організаційну структуру, щоб втілила завдання, що стоять перед партією, у життя. Отже, важливо також організувати постійно діючу систему партійної роботи як з членами самої партії, так і з громадськими активістами та її симпатиками. Не менш важливим завданням партійного будівництва є забезпечення його необхідними ресурсами (фінансовими, матеріальними, людськими, інформаційними, інтелектуальними, політичними тощо).
Ще Д.Юм у роботі "Дослід про партії" (1760 р.) зазначав, що ідеологія відіграє головну роль у створенні партії тільки на початковій стадії, коли вона слугує об'єднанню індивідів. Пізніше на перший план виходить організація, а платформа залишається тільки аксесуаром. На цій думці наголошував і відомий французький партолог Моріс Дюверже.
Організаційна робота в партії є найбільш уразливою й слабкою її ланкою, як відзначають політологи. "Формальне перебування у партійній структурі деморалізує і

 
 

Цікаве

Загрузка...