WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організаційні основи будівництва політичних партій - Реферат

Організаційні основи будівництва політичних партій - Реферат


Реферат на тему:
Організаційні основи будівництва політичних партій
Стан демократії в Україні викликає занепокоєння як у наших співвітчизників, так і серед міжнародної спільноти. Науковці, як і політики-практики, впевнені, що ствердженню демократичного процесу в Україні до цього часу заважає методологічно й історично не розв'язана проблема вибору ціннісних орієнтирів. Це справедливе твердження. Разом з тим необхідні досконалі і свідомі носії демократичних і національних цінностей. Такими носіями мають бути політичні партії, які зараз формують політичний простір України. Саме з політичних партій обирається парламент, який, у свою чергу, формує уряд. Президент країни є також представником політичної партії. Виникає необхідність дослідити як, яким чином, на основі яких принципів будується внутрішня структурна організація політичної партії.
Створення повноцінної, авторитетної, впливової, ефективно діючої політичної партії є справа складна і довготривала. Вирішення цього завдання вимагає значних зусиль та серйозного ресурсного забезпечення.
Ні для кого не є секретом, що головна мета створення та діяльності політичної партії - завоювання влади, або, принаймні, вплив на неї. Саме з цією метою і створюється певна організаційна структура, що здатна не тільки організувати електорат на виборах, а й акумулювати суспільні інтереси та представляти їх під час прийняття державних рішень. Отже, наступна важлива функція політичної партії - комунікативна. Таким чином, партія як організація створюється для виконання певних функцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для підготовки матеріалу були використані дослідження іноземних та українських науковців з питань партійного будівництва, зокрема М.Дюверже [1], Х.Хесса [2], В.Зульцбаха [3], Г.Кречмера [4], О.Хімченка [5], Ю.Шведи [6]. Ю.Шведа, розглядаючи політичні партії, не спиняється безпосередньо на їхніх організаційних принципах побудови. Він розкриває організаційні принципи будівництва партії через такі елементи політичної партії, як організованість, замученість, узгодженість, а також, розглядаючи партійне керівництво та партійні коаліції. А.Зельницький і П.Удовенко, розглядаючи основи побудови та функціонування політичних партій, опираються на закони та внутріпартійні документи, зокрема статути [7]. Разом з тим проблема організаційної побудови політичних партій висвітлюється фрагментарно. До неї звертаються, як правило, у контексті аналізу виборчого процесу.
На сьогодні невирішеними частинами загальної проблеми є питання, пов'язані з необхідними і достатніми умовами для успішного виконання партією своїх функцій. Це є питання, передусім, розвитку внутрішньопартійної демократії. Яким має бути співвідношення між партійною дисципліною та плюралізмом думок? Яку модель процедури прийняття рішення має обрати партія, дотримуючись демократичних принципів прийняття рішення. Які принципи, зокрема гендерні, мають бути покладені в організаційну основу побудови української партії сучасного взірця?
Тому метою даної статті є дослідження організаційних основ побудови сучасної української партії.
Що являє собою таке утворення, як політична партія? Відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" - "Політична партія - це зареєстроване згідно із законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах" (ст. 2) [8]. Політичну партію можна уявити у вигляді елементів, що пов'язані між собою і утворюють системно-структурну організацію:
Політична партія = ідеологія + лідер + організаційна структура + фінансова база + соціальна база + форми роботи + електорат.
Такої думки дотримуються сучасні українські політологи, зокрема, А.Білоус, О.Хімченко [9; 5, c. 13]. Розглядаючи організаційну будову партії, в першу чергу необхідно спинитись на статуті, що регламентує діяльність політичної партії. Статут політичної партії відповідно до Закону України "Про політичні партії" має містити такі відомості (ст. 8):
· назву політичної партії;
· перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень;
· порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній;
· права та обов'язки членів політичної партії, підстави припинення чи зупинення членства в політичній партії;
· порядок створення, загальну структуру та повноваження обласних, міських, районних організацій політичної партії та її первинних осередків;
· порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми політичної партії;
· порядок скликання та проведення партійних з'їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії;
· джерела матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та порядок здійснення витрат політичної партії;
· порядок ліквідації (саморозпуску), реорганізації політичної партії, використання її коштів та іншого майна, що залишилися після її ліквідації (саморозпуску) [8].
Відповідно до цієї норми Закону всі політичні партії зобов'язані в установленому порядку затверджувати статут. Зрозуміло, що така вимога є обов'язковою, оскільки визначає організаційну будову партії.
Разом з тим постає питання оприлюднення статутів партій, як і інших програмних документів. Громадяни повинні мати постійний доступ до усіх програмних документів і статутів, зокрема, зареєстрованих в Україні партій. Ці документи мають публікуватися не тільки в друкованих засобах масової інформації одразу після реєстрації, а й на постійній основі на офіційних Інтернет порталах як самих партій, так і, наприклад, Міністерства юстиції України, відділу внутрішньої політики Секретаріату Президента України тощо.
Організаційна структура партії базується в основному на практичних установках та неписаних правилах. На думку М.Дюверже, відомого французького партолога, вона майже повністю регулюється традицією. Статут й інші внутрішні регламенти описують тільки частину реальності, у повсякденному житті їх рідко дотримуються. Отже, статут політичної партії має бути чіткий і лаконічний, щоб його не тільки читали, а й запам'ятовували члени партії, адже це є керівництво до дії. Так, наприклад, Народний Рух України має статут на 56 сторінок, що робить його неефективним, незважаючи на чіткі та зрозумілі принципи, закладені в його основу, добре виписані процедури

 
 

Цікаве

Загрузка...