WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Надання державних послуг на обласному рівні: інформаційний аспект - Реферат

Надання державних послуг на обласному рівні: інформаційний аспект - Реферат


Реферат на тему:
Надання державних послуг на обласному рівні: інформаційний аспект
Демократизація управління в Україні триває більш як десятиліття. Однозначно оцінити результати цього реформування досить складно, оскільки жоден уряд не пов'язує конкретні кроки своєї Програми діяльності з загальновизнаними у світі показниками державного управління, які є показниками життєдіяльності країни. Між тим відомо, що успішність управління визначають через поліпшення таких показників, як добробут населення, якість його життя, безпека життєдіяльності суспільства (людини), стан довкілля, рівень продуктивності праці, зростання національного багатства. В цих умовах природно, що державні інституції України не викликають у громадян довіри [1, с. 21-28], і поширеною є громадська думка стосовно неефективності роботи в країні системи державного управління.
Водночас і серед державних службовців, і в суспільстві загалом поступово уявлення про об'єкт державного управління, як такий, що легко піддається маніпулюванню, змінюється на більш демократичне; набувають чинності уявлення про варіативність, гнучкість складових об'єкта управління, складну внутрішню структуру та значну невизначеність можливого реагування на управлінські впливи, що викликає необхідність опрацювання системного бачення об'єкта, моделювання його станів та прогнозування змін.
Одним із найважливіших показників роботи державних органів є задоволення нагальних потреб громадян. Процеси демократизації управління спонукають до глибинних, концептуальних змін і в уявленнях та ставленнях владних еліт: до зміни "суб'єкт - об'єктних" відносин між системою управління та суспільством на більш рівноправні, "суб'єкт - суб'єктні".
Для оцінки стану справ у сфері надання державних послуг розглянемо деякі актуальні аспекти надання населенню державних послуг на рівні областей України, детальніше спинившись на інформаційних процесах. Найбільш повну інформацію стосовно інформаційного обміну між обласними органами влади та населенням областей можна отримати за допомогою спеціального соціологічного дослідження, яке має бути спрямовано на опитування населення та держслужбовців стосовно стану справ у сфері їх надання, проблем, які виникають при отриманні державних послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що нині практично кожна держава, виконуючи політичну, соціальну, міжнародну та економічну функції трансформує їх у державні (управлінські чи адміністративні) послуги [2-6]. У цьому сенсі кожен з державних органів спрямовує свою діяльність у межах повноважень у певному секторі державного управління з метою задоволення потреб усього суспільства в цілому насамперед у безпеці; у легітимації (визнанні) у світі; у підтримці повсякденної життєдіяльності; у комунікації; у духовному та культурному розвитку.
Незважаючи на відсутність законодавчих основ реалізації державних послуг як форми діяльності виконавчої влади, в Україні ухвалено ряд актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших підзаконних актів, відповідно до яких сфера надання державних послуг отримала інституційні підстави для свого становлення і розвитку [7-10].
Саме така форма реалізації державно-владних повноважень органів виконавчої влади притаманна адміністраціям країн Європейської Співдружності, де відкритість, прозорість та підзвітність є обов'язковими умовами роботи державних інститутів.
Тим часом систематизації даних про цю найважливішу форму діяльності владних інститутів приділяється, на наш погляд, недостатня увага.
Метою дослідження є проведення дослідження стану надання населенню послуг на обласному рівні, зокрема в інформаційному аспекті, через аналіз змісту такої емпіричної бази, як переліки послуг, що надані обласними державними адміністраціями (ОДА) на офіційний запит Головдержслужби України та інформації про державні послуги, яка розміщена на сайтах ОДА.
Викладення основного змісту дослідження. З переліків послуг, наданих на запит Головдержслужби України [11], зрозуміло, що на "обласному рівні" органи місцевої влади виконують здебільшого розпорядчі й управлінські державні функції щодо всіх підприємств, організацій, установ і громадян на підвідомчій території. Тому державні послуги тут надаються переважно суб'єктам господарювання та юридичним особам (підприємствам, організаціям і установам, релігійним громадам), причому загальна кількість видів адміністративних послуг значно менша, ніж на районному рівні.
Послуги структуровані за суб'єктами їх надання. Надавачами послуг в областях є: головне управління економіки (управління інвестиційної та зовнішньоекономічної політики та управління розвитку підприємництва); головне управління агропромислового розвитку, головне управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства, управління містобудування та архітектури, управління освіти, управління охорони здоров'я, відділ у справах релігій, відділ паливно-енергетичного комплексу та розвитку інфраструктури, відділ у справах преси та інформації, інспекція Держтехнагляду, підрозділ Державного архіву, управління статистики.
Суб'єктам господарювання надається близько 2/3 державних послуг обласного рівня.
У галузі надання інформаційних послуг населенню органами державної влади надзвичайно велику роль має обмін інформацією між владними структурами (надавачами) та населенням (споживачами послуг), оскільки надання інформації, власне, відкриває шлях отриманню послуг. На жаль, особливо на районному рівні, ці процеси є стихійними і не набули системного характеру. Тому інформаційні послуги як окремий різновид послуг потребує першочергової уваги.
Оцінити надання органами державної влади обласного рівня інформаційних послуг населенню дає змогу та інформація про послуги, яку вони надають на своїх офіційних сайтах. Зокрема, аналіз відповідності інформації на сайтах облдержадміністрацій вимогам постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" проводив 1-10 лютого 2007 р. Український незалежний центр політичних досліджень з громадською організацією "Опора". За результатами цього дослідження, найбільш інформаційно відкритими є сайти Миколаївської (89,3%), Київської (88%), Луганської (76%), Харківської (76%), Херсонської (76%) та Волинської (73,3%) облдержадміністрацій; а найбільш закритими є веб-сторінки Рівненської (32%), Житомирської (33,3%), Чернівецької (41,7%), Черкаської (44%) ОДА та Севастопольської міської держадміністрації (37,3%). Середній рівень інформаційної відкритості сайтів ОДА - 58,7%.
Для визначення якості інформації про послуги, що надаються

 
 

Цікаве

Загрузка...