WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методологія узагальненої оцінки стану реалізації національних інтересів країни - Реферат

Методологія узагальненої оцінки стану реалізації національних інтересів країни - Реферат

може бути маловірогідним, якщо суспільство здатне усвідомити ці загрози і вжити відповідних заходів задля запобігання розвитку подій за найгіршим сценарієм. Найкращий (найбільш сприятливий) сценарій може слугувати для залучення уваги суспільства до можливостей суспільного розвитку і для мобілізації зусиль, завдяки чому вірогідність екстремальних сценаріїв може змінитися. Все це робить актуальним вивчення ресурсних і мобілізаційних можливостей суспільства і держави.
Формування сценаріїв розвитку країни може використовуватися як інструмент визначення змісту, тобто переліку НІ країни. Формулювання НІ та їх індикаторів мають базуватися на природному тезаурусі управлінського персоналу країни. Це є вихідною умовою адекватного розуміння їх змісту при проведенні оціночних досліджень, а тому і надійності вихідних даних та природності переходу на третій рівень оцінки НІ. На основі переліку НІ формується змістовна структура НІ.
Опис сценарію/сценаріїв розвитку країни також необхідний для інтерпретування актуального стану реалізації НІ і формування реалістичного сценарію забезпечення реалізації НІ в майбутньому.
За допомогою цілеспрямованого добору експертів можливо проводити когнітивне моделювання різних варіантів сценаріїв розвитку, спираючись на ціннісні орієнтації акторів, рівень їх намагань і впливу. Аналіз сприймання стану реалізації та актуальності НІ представниками соціальних суб'єктів, які представляють основні конфліктні структури суспільства і центри сили, буде відображати конфліктний сценарій розвитку країни. Оцінювання, яке буде проводитись за участі експертів-спеціалістів у кожній із сфер НІ, надасть більш нейтральну характеристику стану реалізації НІ. Врахування наближення експертів до різних рівнів і центрів влади/впливу буде відображати потенціал або можливість реалізації певних сценаріїв.
У зв'язку із багатопараметричністю НІ експертну оцінку стану їх реалізації варто проводити за допомогою багаторівневої системи індикаторів з використанням каскадної процедури вимірювання. Перший рівень надає узагальнену цілісну оцінку стану реалізації НІ. На другому рівні проводиться деталізована експертна оцінка сфер та індикаторів НІ за допомогою комплексу шкал суб'єктивної оцінки з врахуванням рівня знань експертами предметних галузей. При переході на другий рівень реконструкції структури НІ істотно збільшується кількість показників завдяки деталізації опису НІ. Це призводить до громіздкості оціночних процедур. Подолання цієї складності можливе завдяки застосуванню каскадної процедури, коли експерти оцінюють тільки ті сфери і блоки НІ, в яких вони вважають себе фахівцями.
На третьому рівні стан НІ відображається за допомогою системи індикаторів у натуральних вимірах, які відповідають фізичній природі конкретних НІ. Тобто на третьому рівні оцінювання проводиться за допомогою набору стандартних статистичних і нормативних показників, які можуть надавати державні органи обліку і статистики. На основі оцінки стану реалізації усієї системи/структури НІ можливо розрахувати ієрархію стану їх реалізації.
При експертній оцінці стану реалізації НІ корисно використовувати семантичні шкали, значення яких перебувають у певному діапазоні, наприклад, між "катастрофічним станом" і "нормою або стійким хорошим становищем".
Крім структурної iєрархiї нацiональних інтересів за поточним станом їх реалізації важливим практичним аспектом їх розгляду є "прiоритетнiсть", яка характеризується вiдношенням переваги, що використовується при прийняттi рiшень. Доцiльно розмежувати принаймнi два основних значення поняття "прiоритетності нацiональних iнтересiв", якi використовуються на практицi:
- по-перше, це критичність проблеми, яка вiддзеркалює даний нацiональний iнтерес, що характеризується загостренням ситуацiї, яка склалася, оперативнiстю необхiдних дiй тощо. Вона може оцінюватися, наприклад, у роках, тобто терміну, на який можливо відкласти вирішення проблем у відповідній сфері НІ;
- по-друге, це об'єктивна значущiсть проблеми, тобто питома вага певного нацiонального iнтересу в системi нацiональних iнтересiв, ступiнь його впливу на iншi нацiональнi iнтереси, насамперед на базовi. За однією із можливих методик пріоритетність реалізації НІ може розраховуватися як похідна від поточного стану і критичності реалізації НІ. Подібний метод використовується у відомій методиці відновлення або структурування функції якості (Quality Function Deployment, англ.) [15].
Врахування цих характеристик дає можливiсть отримати виважену оцiнку конкретного нацiонального iнтересу, що, зрозумiло, позитивно впливає на якiсть рiшень, якi приймаються.
Прогноз реалізації НІ проводився на основі часових рядів, які були отримані в результаті емпіричної оцінки стану реалізації НІ за попередній термін дослідження. При цьому може проводитись лінійний або нелінійний прогноз. Версії прогнозу також можуть прив'язуватися до певних реперних точок розвитку соціально-економічної ситуації, які відображають ключові моменти різних сценаріїв розвитку країни.
Результати експертної оцінки стану реалізації НІ України
Щоб не обмежуватися тільки методологічними міркуваннями, розглянемо фрагмент результатів моніторингового дослідження уявлень управлінського персоналу стосовно НІ країни. Оцінка стану реалізації НІ України проводилась окремо по сферах НІ за допомогою 7-бальної шкали в діапазоні значень від "1-Крах" до "7-Стійке хороше становище". Розгляд середніх оцінок стану НІ за комплексом сфер соціально-економічного життя протягом 1994 - 2005 рр. показує, що найнижчий їх рівень було зафіксовано в 1994 р. Він відповідав стану "кризи" (рис. 1). Потім спостерігалось послідовне підвищення середнього рівня оцінок до 2001 р., коли середній рівень трохи перевищив позначку "погіршення стану НІ". У 2003 р. спостерігалось зниження середнього рівня оцінок стану НІ приблизно до рівня 1997 р. Рівень середніх оцінок 2005 р. вказує на наступне підвищення стану реалізації НІ порівняно з 2003 р., але при цьому за абсолютним рівнем оцінок досягається лише рівень "погіршення стану НІ". Таким чином, за весь період спостереження середні рівні експертних оцінок за комплексом сфер НІ перебували в діапазоні між "крахом" (1 ум.од.) і "погіршенням стану НІ" (3 ум.од.) і ніколи не досягали навіть рівня "поліпшення ситуації", а саме існуваннясередньої оцінки близько 5 ум. од. внаслідок того, що кожного року мода розподілу середніх оцінок для абсолютної більшості окремих сфер НІ відповідала значенням "криза" і "деяке погіршення", або в кращому разі - "відсутності змін" при суттєвому зменшенні частки відповідей типу "крах", "криза". Це підтверджує і співвідношення середнього рівня оцінок сфер соціально-економічного життя з 1994 по 2005 р. У 1994 р. 56% середніх оцінок стану НІ відповідали оцінці "криза". В 1997 р. подібні оцінки становили 35% від середніх оцінок, у 2000 р. - 22%, у 2003 р. - 30% і в 2005 р. - близько 15%. При цьому навіть у "кращому" 2003 р. домінував середній рівень оцінок, який відповідав оцінці "деяке погіршення" стану НІ. Це вказує на збереження широкого спектра невирішених проблем у контексті реалізації національних інтересів у державній політиці та їх стагнацію. Подібні дані вказують на те, що згідно з думкою управлінського персоналу попри неодноразової зміни урядів протягом терміну спостереження відсутня конструктивна діюча програма подолання кризового стану справ у державному управлінні країни, яке, вочевидь, не спрямовується на пріоритетну реалізацію НІ країни.
На основі поточної оцінки стану реалізації НІ, яка проводилась з 1994 по 2005 р., було розроблено кілька версій прогнозних моделей стану реалізації НІ України (див.

 
 

Цікаве

Загрузка...