WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні - Курсова робота

Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні - Курсова робота

суспільного й державного життя;
" відсутністю юридичної відповідальності глави держави й партії.
З кінця 80-х років тоталітарна форма правління в багатьох країнах стає демократичною, тобто республіканською. На цій основі в багатьох політиків з'явилась схильність недооцінювати її можливості, називаючи нежиттєздатною. Відомий політолог Й. Шумпетер, підносячи західну демократію і, критикуючи ненависний йому соціалізм, із гіркотою вважав, що майбутнє все-таки належить соціалізму.
Існують такі види республік:
1) президентська;
2) парламентська;
3) президентсько-парламентська (змішана).
Президентська республіка базується на концепції незалежності органів законодавчої, виконавчої та судової влад. Ця форма врядування не визнає поняття вищого державного органу, із повноважень якого могли б виводитись повноваження інших державних органів. Президент обирається на всенародних виборах і є главою держави та виконавчої влади. Він формує уряд, очолює його і несе відповідальність за його функціонування. Весь апарат державного управління діє в умовах жорсткого підпорядкування президентові (США, Аргентина, Мексика, Швейцарія).
Парламентськареспубліка - глава держави не може впливати на склад і політику уряду, який формується виключно парламентом і підзвітний лише йому (Італія, ФРН).
Президентсько - парламентська республіка - глава держави (президент) особисто пропонує склад уряду (насамперед кандидатуру прем'єр-міністра), який підлягає обов'язковому затвердженню всім парламентом (Україна, Фінляндія, Франція).
Розділ 3. Територіальний устрій держави
3.1. Внутрішній поділ держави
Форма державного устрою - це національна й адміністративно-територіальна будова держави, що розкриває характер взаємин між його складовими частинами, між центральними й місцевими органами державного самоврядування.
На відміну від форм правління, організація держави розглядається з погляду розподілу державної влади і державного суверенітету в центрі і на місцях, їхній поділ між складовими частинами держави.
Форма державного устрою показує :
" з яких частин складається внутрішня структура держави;
" як будуються відносини між центральними й місцевими державними органами;
" у якій державній формі виражаються інтереси кожної нації, що проживає на цій території.
3.2. Проста, складна федерація, конфедерація
За формою державного устрою всі держави можна підрозділити на три основні групи :
- унітарна;
- федеративна;
- конфедеративна.
В сучасній теорії державний устрій поділяється на унітарний (простий) і складний.
Унітарна держава - це єдине державне утворення, що складається з адміністративно-територіальних одиниць, які підкоряються центральним органам влади й не мають ознак державної незалежності. Зокрема, згідно статті 2 Конституції України , Україна є унітарною державою, її територія в межах існуючого кордону є недоторканою.
Унітарна держава характеризується наступними ознаками :
" унітарний пристрій допускає єдині, загальні для всієї країни вищі виконавчі, представницькі і судові органи, що здійснюють верховне керівництво відповідними органами;
" на території унітарної держави діє одна конституція, єдина система законодавства, одне громадянство;
" складові частини унітарної держави (області, департаменти, провінції, графства) державним суверенітетом не володіють;
" унітарна держава, на території якої проживають невеликі по чисельності національності, широко допускає національну й законодавчу автономію;
" усі зовнішні міждержавні відносини здійснюють центральні органи, що офіційно представляють країну на міжнародній арені;
" має єдині збройні сили, керівництво якими здійснюється центральними органами державної влади.
Розходження в ступені і формах контролю центральної влади над місцевими органами керування дозволяють говорити про централізовану й децентралізовану унітарну держави, але ці розходження стосуються вузької сфери керування. До унітарних держав відносяться такі держави, як Франція, Туреччина, Японія, Фінляндія.
Складний державний устрій допускає існування держави, яка включає в себе інші державні утворення. Розглядаючи окремі територіальні устрої, теорія держави нічого не конструює, а лише фіксує в історії і сучасності окремі їх види (класи). В результаті виділились такі класи складних держав, як протекторат і унія.
Під протекторатом розуміється міжнародна угода, згідно якої одна держава зобов'язується здійснювати заступництво іншій, більш слабкій державі, здійснювати її представництво у внутрішніх справах, забезпечувати збройний захист, а іноді здійснювати економічну й культурну допомогу.
Протекторат відносять до числа різновидностей державного устрою лише згідно традиції, тому що після підписання міжнародної угоди про заступництво, нової ("третьої") держави не з'являється, а відповідно, не виникає питання і про його територіальну організацію.
Унія - це союз, об'єднання держав. Серед уній розрізняють конфедерації, федерації, об'єднання монархових держав у формі реальної й персональної унії, фузії, інкорпорації та імперії.
Федерація являє собою добровільне об'єднання раніше самостійних державних утворень в одну союзну державу.
Федеративний державний устрій неоднорідний. У різних країнах він має свої унікальні особливості, що визначаються історичними умовами утворення конкретної федерації і насамперед національним складом населення країни, своєрідністю побуту й культури народів, що входять у союзну державу.
Разом із тим можна виділити найбільш загальні риси, що характерні для більшості федеративних держав:
" територія федерації складається з територій її окремих суб'єктів: штатів, земель, республік і т.д.;
" у союзній державі виконавча, законодавча і судова влада належить федеральним державним органам;
" суб'єкти федерації мають право прийняття власної конституції, мають свої вищі виконавчі, законодавчі і судові органи;
" в більшості федерацій існує союзне громадянство й громадянство федеральних одиниць;
" при федеральному державному устрої у парламенті є палата, що представляє інтереси членів федерації;
" основну загальнодержавну зовнішньополітичну діяльність у федераціях здійснюють союзні федеральні органи. Вони офіційно представляють федерацію в міждержавних відносинах ( США, Бразилія, Індія, ФРН і

 
 

Цікаве

Загрузка...