WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні - Курсова робота

Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні - Курсова робота

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський університет імені
В. Стефаника
Кафедра теорії та історії
держави і права
КУРСОВА РОБОТА
НА ТЕМУ:
Форма держави: поняття, елементи, види. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні.
cтудента групи Пр-1
Слюзар Т. І.
Науковий керівник:
Сисак О. М.
Калуш 2001 р.
План.
Вступ
Розділ 1. Поняття "форма держави". Основні ознаки.
Розділ 2. Форма правління - організація державної влади. Порядок її утворення.
Розділ 3. Територіальний устрій держави:
3.1. Внутрішній поділ держави
3.2. Проста, складна федерація, конфедерація
Розділ 4. Політичний режим:
4.1. Демократичного типу
4.2. Тоталітарного типу.
Висновок.
Додаток 1 Схема структури форми держави.
Вступ.
Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним.
Будь-яка держава є єдина по суті, змісту й формі. Щоб вона активно функціонувала, щоб якісно й корисно діяв її механізм, потрібна чітко організована державна влада, яка, забезпечуючи цілісність і безпеку суспільства, здійснювала б керівництво суспільством в інтересах домінуючої частини населення, а також управління загально - суспільними справами. На думку відомого юриста й філософа І.А. Ільїна, форма держави не "політична схема", байдужа до життя людей, а жива організація влади народу. "Потрібно, щоб народ розумів свій життєвий устрій, вмів організовуватися, щоб поважав закони цього устрою і вкладав свою волю в цю організованість".
Типологія держав тісно зв'язана з поняттям форми держави. Особливості кожного конкретного типу держави встановлюються на основі аналізу його організаційного апарату, методів здійснення державної влади.
Базовою основою державно-правового будівництва в Україні є українська політико-правова доктрина, яка базується на гарантії прав людини й нації, а саме питання дотримання прав і свобод людини й громадянина є тісно пов'язане з поняттям форми держави, способу правління в тій чи іншій державі, політичного режиму держави.
На межі двох тисячоліть у світі проходять складні, заперечливі й глибокі зміни й перетворення. Сказане відноситься перш за все до України, яка лише десятиліття тому вирвалась з радянської імперії, відмовившись від політики соціалістичної країни. Адже саме в нашій країні триває перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки, саме тут поступово формується громадянське суспільство і правова держава. Подібні перетворення потребують адекватних змін у державному управлінні і правовому регулюванні. В перехідний період порівняно швидко змінюються суспільні відносини, державні органи і діюче законодавство. Усе це ставить перед нами непрості проблеми.
Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні - одне з найосновніших питань сьогодення для кожного громадянина України, зокрема, та держави в цілому.
Врахування цих закономірностей - необхідна передумова побудови в Україні саме такої держави, яка могла б посісти гідне місце в Європейській та у світовій співдружності держав.
Розділ 1. Поняття "форма держави", основні ознаки.
Кожна держава, як і будь-яке інше суспільне утворення, має бути певним чином організована, побудована, сформована, а здійснення нею влади має відбуватися певними способами, методами. В даному розділі, як у вступному, дамо визначення поняття "форма держави", приведемо основні ознаки форми держави, спробуємо пояснити сутність та роль цих понять у житті та діяльності тої чи іншої держави, а особливо їхнє значення для прав і свобод населення країни.
Серйозний вплив на форму держави робить культурний рівень народу, його історичні традиції, характер релігійних міркувань, національні особливості, природні умови проживання й інші фактори. Окрім того, варто відмітити, що специфіку й особливості форми держави визначає також характер взаємин держави і його органів із недержавними організаціями (партіями, профспілками, суспільними рухами, церквою й іншими організаціями).
З одного боку, в межах держави можуть зустрічатись різні форми організації й діяльності державної влади, а з другого - різні держави можуть приймати однакову форму. Ця різноманітність конкретної форми держави будь - якого історичного періоду визначається перш за все рівнем розвитку суспільства, задачами й цілями, яке воно ставить перед собою. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від її змісту і визначається ним.
Відмітимо інформаційний-сутнісний зміст розглядуваного поняття: форма держави відповідає на запитання, на яких принципах і як територіально побудована державна влада, як створюються вищі органи держави, як вони взаємодіють між собою та населенням, якими методами вона здійснюється.
Ознаки держави в ході історичного процесу розвиваються у форму держави.
Пригадаємо, що держава є універсальною політичною формою організації суспільства, центральним елементом політичної системи, тому що:
" В кожній країні може бути багато політичних організацій, а держава існує лише одна;
" Лише держава може вирішувати будь -, які загально - суспільні справи, а решта організацій вирішують, як правило, справи, що стосуються лише частини суспільства:
" Лише держава має право виступати від імені свого народу;
" Лише веління держави, втілені у правові норми, є загальнообов'язковими для всього населення країни.
Отже, в ній (формі держави) перш за все втілюється зв'язок населення в політичне ціле, тобто ті публічно - владні відносини, що дозволяють розглядати державу, як об'єднання індивідів, одномасштабне суспільству, основаному на обміні товарами і діяльностями. В формі держави втілюється природа й організація публічної влади - система закладів, що управляють справами суспільства. Нарешті, в ній виражається внутрішній територіальний поділ суспільства.
Форма держави завжди має відповідне правове закріплення. Усі її елементи мають правову основу - вони фіксуються у конституції, законах, підзаконних актах. Хоча слід мати на увазі, що закріплені у конституційні закони правила і

 
 

Цікаве

Загрузка...