WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методичний підхід до формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення інформаційної безпеки - Реферат

Методичний підхід до формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення інформаційної безпеки - Реферат

"широкого" стробу.
Фільтрація альтернатив Zji(t) у "вузькому" стробі. За результатами генерування та фільтрації альтернатив у "широкому" і "вузькому" стробах формується множина альтернатив {Z?}, що мають досліджуватись у ході здійснення процедури відбору основних варіантів рішень для ОПР. При цьому можливі такі випадки:
· {Z?} включає тільки одну альтернативу, що надається безпосередньо до ОПР, як проект реалістичного стратегічного рішення, з урахуванням якого розробляються проекти песимістичного і оптимістичного рішень;
· {Z?} включає кілька конкуруючих альтернатив, на основі яких у ході здійснення процедури відбору основних варіантів рішень для ОПР формуються проектипесимістичного, реалістичного і оптимістичного рішень;
· {Z?} є пустою множиною, що вказує на необхідність генерування наступної альтернативи в "широкому" стробі..
Форма траєкторій Z(t) несе в собі важливу інформацію і має велике значення при формуванні множини основних альтернатив, оскільки при інших рівних умовах перевага віддається траєкторіям, що мають увігнуту форму та позитивне значення похідної на інтервалі [t0;t0+Tсп]. Саме така форма траєкторій Z(t) відповідає усталеному розвитку суспільства та держави. Тому увігнутій кривій (траєкторії) Z1(t) має відповідати краще стратегічне рішення згідно із зазначеним критерієм, ніж для траєкторій Z2(t) і Z3(t), оскільки і після завершення часу, що виділено на реалізацію цієї стратегії, зберігається тенденція на збільшення рівня забезпечення інформаційної безпеки.
Врахування рівня невизначеності початкового та прийнятного рівнів забезпечення інформаційної безпеки, а також динаміки змін рівня невизначеності на інтервалі [t0;t0+Tсп] передбачає представлення зазначених величин та процесу у вигляді інтервалів Z*0, Z*п та "діапазону" D(z,t) відповідно.
Розміри інтервалів Z*0, Z*п та "діапазону" D(z,t) обумовлені похибками вимірювання при здійсненні стратегічного моніторингу та аналізу, неможливістю врахування усіх факторів впливу на СЗНБ і зв'язків між ними тощо. Кожному стратегічному рішенню відповідає своя траєкторія Z(t) та "діапазон" D(z,t), розмір якого є одним з критеріїв відбору альтернатив - кращим рішенням відповідає "діапазон" з найменшим розміром за інших рівних умов.
У загальному випадку залежно від умов задачі стратегічного планування інтервали Z*0, Z*п та траєкторія Z(t), "діапазон" D(z,t) можуть бути як скалярними величинами та функціями, так і векторами та векторними функціями відповідно.
Відбір основних варіантів рішень для ОПР передбачає здійснення пошуку альтернативи, що є кращою згідно з визначеним критерієм (критеріями), та формування на її основі для ОПР як мінімум песимістичного, оптимістичного та реалістичного варіантів стратегічних рішень.
Пошук кращої альтернативи серед альтернатив, що пройшли фільтрацію в "широкому" та "вузькому" стробах, здійснюється поетапно згідно зі встановленою ієрархією критеріїв і за умови, що до складу множини {Z?} увійшло не менше двох траєкторій.
По-перше, відбирається траєкторія, що відповідає домінуючому критерію, тобто має максимальне значення рівня забезпечення інформаційної безпеки серед інших траєкторій.
По-друге, якщо домінуючий критерій одночасно виконується для кількох траєкторій, тоді здійснюється вибір альтернативи за наступним за значущістю критерієм: мінімального за розміром "діапазону".
По-третє, якщо після виконання двох попередніх етапів все ж таки не вдається впевнено відібрати необхідну траєкторію Zji(t), то застосовується останній критерій, що базується на аналізі їх форми: випукла (увігнута) та підйом (спуск). Перевага віддається траєкторії Zji(t), що має увігнуту форму та збільшує своє значення на інтервалі стратегічного планування за інших рівних умов, тобто відповідає умовам позитивного значення її першої та негативного значення її другої похідних на інтервалі стратегічного планування.
Таким чином, у результаті пошуку альтернативи, що є кращою згідно з визначеними критеріями, відбирається альтернатива, яка вважається проектом реалістичного Zреал(t) рішення. У разі, коли хоча б одна із зазначених умов не виконується, пошук проекту реалістичного стратегічного рішення суттєво ускладнюється, а саме рішення передбачає компроміс між вищевказаними критеріями.
Висновки. У запропонованому в статті методичному підході вперше комплексно враховані такі специфічні особливості стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням інформаційної безпеки, як: її одночасна належність до політики забезпечення національної безпеки та інформаційної політики, "інтерфейсна" роль стратегічного планування між державною політикою та державним управлінням, сформульовано та сформовано цільову функцію і систему критеріїв її досягнення, а також правило обґрунтування проектів стратегічних рішень тощо.
Розроблений методичний підхід не є специфічним тільки для сфери забезпечення інформаційної безпеки, і тому після уточнення головної мети стратегічного планування для відповідної сфери, критеріїв (критерію) та показників її досягнення, умов та обмежень може бути поширений на інші сфери національної безпеки, загалом на інші сфери життєдіяльності держави та суспільства.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. В подальшому передбачається здійснити дослідження щодо розробки методу обґрунтування варіантів стратегічних рішень та комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки.
Список використаних джерел
1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 520 с.
2. Бегма В.М., Загорка О.М., Косевцов В.О., Шемаєв В.М. Стратегічне управління військово-технічним співробітництвом в інтересах застосування воєнної безпеки України: Монографія / За заг. ред. І.С.Руснака. - К.: ПІНБ; НАОУ, 2005. - 228 с.
3. Богданович В.Ю. Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности государства в военной сфере: Монография. - К.: Основы, 2006. - 296 с.
4. Богданович В.Ю., Семенченко А.І. Методичний підхід до формалізації стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави України // Вісн. НАДУ. - 2006. - № 4.
5. Брайсон Джон М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій / Пер. з англ. А.Кам'янець. - Л.: Літопис, 2004. - 352 с.
6. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки // Стратег. панорама. - 2004. - № 3. - С. 15-24.
7. Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление: Пер. с англ. - М.: Совет. радио, 1974. - 280 с.
8. Саати Томас. Принятие решений: Метод иерархий. - М.: Радио и связь, 1993. - 320 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...