WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методи та інструменти моделювання управлінських процесів - Реферат

Методи та інструменти моделювання управлінських процесів - Реферат

пакета. У складі шаблону можна знайти елементи для побудови найбільш важливих елементів SysML: діаграм вимог, діаграм блоків, параметричних діаграм та ін.
Методологія EUP
Ефективне використання мови SysML, яке передбачає не тільки дослідження та аналіз складних управлінських процесів, а ще й втілення їх результатів у реалізацію автоматизованої підтримки окремих процесів, наприклад, у систему електронного врядування, спирається на накопичений досвід у галузі ІТ-індустрії. Яскравим прикладом використання такого досвіду є методологія розробки інформаційних систем (ІС) EUP (Enterprise Unified Process) [13].
Методологія EUP є розширенням відомої методології RUP (Rational Unified Process), яка призначена для підтримки софтверних проектів, що використовують об'єктно-орієнтовану парадигму. Методологія передбачає використання життєвого циклу.
Під поняттям "підприємство" (enterprise) треба розуміти складну організаційну систему, процеси якої можуть бути автоматизовані. Це приклад так званої "двовимірної моделі". Один вимір - час. Він визначається "фазами" діяльності: Inception (початкова фаза), Elaboration (фаза уточнення), Construction (конструювання), Transition (передача результатів, початок впровадження), Production (власне виробництво, тиражування) та Retirement (завершення експлуатації системи). Кожнаокрема фаза може, у свою чергу, бути поділена на "ітерації", якщо виникає така потреба.
Другий вимір, умовно кажучи, "просторовий". Він визначає розподіл діяльностей серед учасників робіт за напрямами (Disciplines): Development Disciplines (розробка, так званий "основний виробничий процес" для реалізації ІС), Support Disciplines (процеси підтримки) та Enterprise Disciplines (загальносистемні роботи).
Роботи в кожному напрямі певним чином розподіляються за фазами і можуть бути детально регламентовані. У моделі присутня фаза, яку можна назвати "нульовою фазою". Вона передує традиційним потокам робіт, які характерні для типових софтверних проектів. Зрозуміло, що головне завдання цієї фази дуже важливе - зберегти цілісність системи після автоматизації її основних процесів.
Головна перевага моделей, подібних до EUP або RUP, полягає в тому, що вони породжують зрозумілі потоки ІАр, характеристики, поведінку та взаємодію яких можна визначити дуже точно, використовуючи базові принципи та закони динаміки інформаційних артефактів управління.
Висновки
Ділові процеси та процеси, що протікають у сфері державного управління, мають дуже багато спільного. Це і наявність організаційних структур, і необхідність урахування людського фактора. А найголовніше - це те, що вони пов'язані з інтенсивними потоками інформації, без урахування яких приймання управлінських рішень стає складною проблемою. Обійтись без моделей у таких умовах практично неможливо. Досвід використання стандартів моделювання ділових процесів багато в чому допомагає їх використанню для вирішення державно-управлінських проблем.
Вибір тих чи інших методів у конкретних ситуаціях залежить не тільки від особливостей самих проблем, а й від доступності інструментів підтримки цих методів. Поява таких ефективних нових засобів моделювання, як мова SysML та методологія EUP суттєво впливає на ефективність роботи дослідників та практиків управління, допомагає їм знаходити нові, часто несподівані результати на шляху інформатизації та комп'ютеризації важливих процесів.
Подальші дослідження. Головним напрямом подальших досліджень є визначення динамічних характеристик складних ІАр управління, наявність яких є характерною рисою процесів державного управління.
Список використаних джерел
1. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навч. посіб. / За заг. ред. Н.Р.Нижник. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 160 с.
2. Пілунський І.В. Моделювання територіальної соціально-економічної еволюційної системи [Електронний ресурс] // Державне управління: теорія та практика. - 2005. - № 2. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2005-2/
3. Сухінін Д.В., Маматова Т.В. Процесний підхід до організації діяльності з надання муніципальних послуг [Електронний ресурс] // Державне управління: теорія та практика. - 2005. - № 2. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP /2005-2/
4. Усенко О. Моделювання державного управління освітою в умовах сучасних суспільно-політичних трансформацій // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2006 р.: У 2 т. / За заг. ред. О.Ю.Оболенського, В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - Т. 1. - С. 339-341.
5. Федорчак О.В. Проектний підхід як інноваційний механізм державного управління [Електронний ресурс] // Державне управління: теорія та практика. - 2006. - № 1. - Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2006-1/
6. Иванов В., Коробова А. Модель создания и развития "электронного правительства" // Открытые системы. - 2005. - № 4 // http://www.osp.ru/os/2005/04/185527/
7. Ковалев С.М., Ковалев В.М. Современные методологии описания бизнес-процессов IDEF0, DFD, IDEF3 // Справочник экономиста. - 2006. - № 12.
8. Применение бизнес-инжиниринга к задачам государственного управления // http://www.iso-9001.ru/index.php3?mode=&id=306
9. Панчук А.М. Інформаційний аспект державного управління: особливості моделювання [Електронний ресурс] // Державне управління: теорія та практика. - 2006. - № 1. - Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2006-1/
10. Панчук А.М. Концептуальні моделі у державному управлінні: методи та засоби [Електронний ресурс] // Державне управління: теорія та практика. - 2006. - № 2.
11. Николаев А., Зыль С. Визуальное проектирование на основе SysML // Открытые системы. - 2006. - № 5 // http://www.osp.ru/os/2006/05/2449867/
12. Панчук А.М. Процеси еволюції інформаційних артефактів управління [Електронний ресурс] // Державне управління: теорія та практика. - 2005. - № 1. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2005-1/
13. Enterprise Unified Process (EUP) Home Page (домашня сторінка моделі життєвого циклу розробки складних інформаційних систем Скотта У.Амбера) // http://www.enterpriseunifiedprocess. com/

 
 

Цікаве

Загрузка...