WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методи та інструменти моделювання управлінських процесів - Реферат

Методи та інструменти моделювання управлінських процесів - Реферат

будь-якого рівня складності.
Для підтримки стандартів IDEF1/IDEF1X існує багато інструментальних засобів, оскільки головною метою у цьому випадку виступають бази даних. СУБД - системи управління базами даних, - які при цьому використовуються, історично мають у своєму складі відповідні програмні рішення. Ще до офіційної появи стандартів IDEF1 вже існували та використовувалися методологія Oracle, методологія Power Builder та ін. З появою стандартів цього класу до лідерів приєдналася програмна система ERwin, а саму методологію стали називати ER-моделюванням.
Останнім часом обидві програмні системи BPwin та ERwin випускають у складі інтегрованогоCASE-засобу AllFusion Modeling Suite.
З причин, про які ми вже згадували вище, роботи над стандартом та методологію IDEF2 були припинені, і тому ніяких поширених інструментів їх підтримки не існує.
Методології IDEF3, IDEF4 та IDEF5 можна вважати більш "екзотичними", ніж попередні, тому важко назвати відомі приклади інструментальних засобів їх підтримки. Але як елементи інтегрованих технологій вони можуть використовуватись. Крім того, стандарт IDEF4 має конкурента в особі стандарту MDA (Model Driven Architecture - архітектура, керована моделлю), який на сьогодні вважається індустріальним ІТ-стандартом для об'єктно-орієнтованих систем. Цей стандарт ґрунтується на використанні мови UML (Unified Modeling Language - уніфікована мова моделювання) [10].
Не можна не згадати про ARIS (від Architecture of Integrated Information Systems), яка являє собою методологію та програмний продукт компанії IDS Sheer, призначений для моделювання бізнес-процесів. Основною перевагою ARIS можна вважати її високу інтегрованість. Фактично вона включає підтримку більшості стандартів, які ми розглядали окремо. Зрозуміло, що такий продукт призначений виключно для великих проектів. Остання обставина робить її менш доступною для "ізольованого" використання, коли задіяні тільки окремі функції з великого переліку.
Об'єктно-орієнтований підхід та мова SysML
Мова UML стала стандартом спілкування між учасниками великих проектів розробки програмного забезпечення. Її багаті зображувальні засоби та широкий спектр продуктів підтримки сприяли тому, що UML почав проникати в інші галузі діяльності, пов'язані з моделюванням, наприклад у сферу моделювання бізнес-процесів. Цілком природно, що це проявилось у появі мови SysML (System Modeling Language) - клону (або, як ще кажуть, "профілю") UML [11].
До специфікації мови SysML були включені нові діаграми - вимог (requirement), зовнішніх блоків (block definition), внутрішніх блоків (internal block), часу (timing), параметрична (parametric). Такі діаграми UML, як діаграми прецедентів, кінцевих автоматів (у попередніх версіях UML вона називалась "діаграмою станів"), діяльності та послідовності - використовуються у первісному вигляді.
Найбільш важливою новою діаграмою SysML виступає "діаграма вимог". Її призначення - визначення вимог (характеристик, обмежень), які мають відношення до системи та її окремих компонент. Це, до речі, повністю відповідає базовим принципам динаміки інформаційних артефактів (ІАр) управління, що визначають "рівень вимог" як один із сталих станів ІАр [12].
Основні концепції, покладені в основу семантики діаграми вимог, є такими:
· Requirement. Вимога - можливість, яку повинна забезпечувати система, або умова, яку вона повинна задовольняти.
· Rationale. Логічне обґрунтування рішень, які приймаються в процесі моделювання.
· TestCase. Контрольний приклад - процес або діяльність, які використовуються для визначення відповідності системи заданим вимогам.
· Derive. Залежність між двома вимогами, яка показує, що одна з них випливає з іншої.
· Satisfy. Залежність між вимогою та елементом моделі, який її забезпечує.
· Verify. Залежність між вимогою і контрольним прикладом, який перевіряє виконання цієї вимоги.
· Decomposition. Зв'язок між складною вимогою та однією з її складових (підвимог).
Усі ці концепції, згідно з правилами мови UML, використовуються на діаграмі як "стереотипи".
Для прикладу розглянемо діаграму вимог для відомої всім системи - світлофора. Базова вимога (ID 1.0) поділена на дві підвимоги: "У світлофора повинні бути три лампочки: червона, жовта і зелена" та "Світлофор повинен бути керованим ззовні". Вимога 1.2 обумовлює ще дві вимоги: "Світлофор повинен бути здатним одержувати із зовнішнього пристрою команди перемикання світлового сигналу" та "Світлофор повинен сповіщати зовнішній пристрій про всі негаразди у своїй роботі". Крім того, вимога 1.1 перевіряється контрольним прикладом, який реалізовано за допомогою функції work, що повертає логічне значення типу Boolean ("так" або "ні"). А вимоги 1.2.1 і 1.2.2 забезпечуються за допомогою двох спеціальних "інтерфейсів" (стереотипів класів) ITrafficLight та ITrafficLightObserver відповідно.
Інтерфейси на діаграмі вимог не є "вимогами", але вони семантично пов'язані з відповідними вимогами і розміщені на діаграмі саме для того, щоб показати спосіб їх забезпечення. З аналогічною метою на діаграмі розміщені два прецеденти - "Керування світлом" та "Моніторинг світла" - які також пов'язані з відповідними вимогами стереотипізованим відношенням "trace" (трасування).
Інші елементи моделі так чи інакше пов'язані з вимогами. Їх конкретне призначення можна зрозуміти, якщо ознайомитись із схемою класифікації SysML-діаграм. Усі вони поділені на чотири групи: діаграми структури (Structure Diagram), параметричні діаграми (Parametric Diagram), діаграми вимог (Requirement Diagram) та діаграми поведінки (Behavior Diagram).
До традиційних для UML діаграм класів (Class Diagram) у категорію діаграм структури включені діаграми зв'язування (Assembly Diagram), які є модифікацією діаграм складеної структури (Composite Structure Diagram) UML2.
Діаграми діяльності (Activity Diagram) SysML використовують розширені можливості керування діями порівняно з аналогічними діаграмами UML.
Інструментальна підтримка SysML сьогодні тільки починається. Практично всі інструментальні засоби цього класу - комерційні. Найбільш доступним варіантом для дослідників можна вважати безкоштовний шаблон до відомого пакета ділової графіки MS Visio, який може бути знайдений у мережі Інтернет і легко підключений до

 
 

Цікаве

Загрузка...