WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методи та інструменти моделювання управлінських процесів - Реферат

Методи та інструменти моделювання управлінських процесів - Реферат


Реферат на тему:
Методи та інструменти моделювання управлінських процесів
Ефективність застосування моделей залежить переважно від правильного використання відповідних методів та інструментів. Для вирішення складних завдань управління в різних галузях діяльності людини накопичений багатий досвід у цьому напрямі. Насамперед це стосується ділових процесів, процесів керування виробництвом тощо.
Певну специфіку накладає на це необхідність автоматизації процесів управління, головною специфікою яких є використання інтенсивних потоків інформації. Для фахівця вільне орієнтування у "хащах" різноманітних методів та інструментів рівнозначно володінню доброю мапою місцевості. А для цього передусім необхідно ознайомитись з "основними позначками" на такій мапі.
Останні дослідження і публікації. У публікаціях, що пов'язані з проблематикою державного управління, усе частіше можна зустріти безпосереднє використання підходів із застосуванням методу моделювання або моделей, що побудовані в результаті такого застосування [1-6]). Це системний підхід, підхід на засадах аналізу процесів та ін. Можна знайти також матеріали, пов'язані з аналізом технологій, які ґрунтуються на відповідних стандартах, що зазвичай використовують для бізнес-інжинірингу або для розробки інформаційних систем [7-10]. Особливе значення набувають ті чи інші технології в умовах активізації процесів інформатизації державних установ побудови в Україні системи електронного врядування.
Однак серед невирішених частин проблеми залишається відсутність певного "галузевого стандарту" як "де-факто", так і "де-юре", для методів та інструментів моделювання. Більшість фахівців державного управління обмежуються сьогодні використанням найпростіших із них, чим значною мірою звужують можливості досягти вагоміших результатів.
Метою даної публікації є спроба порівняти особливості наявних методів і інструментів моделювання та визначити способи їх використання для побудови методологічної бази дослідження державно-управлінських процесів.
Стандарти моделювання
Найбільш поширеними підходами дослідження управлінських процесів можна вважати: системний, ситуаційний, процесний та об'єктно-орієнтований.
Перший з них ґрунтується на класичних уявленнях теорії систем, кібернетики та інших споріднених дисциплін. Методи моделювання, що були породжені цим підходом, стали класичними [1; 9].
Ситуаційне управління (або ситуаційне моделювання) розвивалося паралельно з системологією як міждисциплінарний напрям аналізу управлінських процесів. Ситуаційна модель прийняття рішень базується на формуванні моделей проблемних ситуацій з використанням спеціалізованої мови та отриманні рішення шляхом зіставлення їх з аналогічними моделями, які відповідають правильному рішенню. Це супроводжується навчанням або з допомогою експерта, або шляхом використання досвіду розв'язання задач, який накопичує ситуаційна модель у процесі функціонування.
Стандартами системного та ситуаційного підходів можна вважати відповідні мови моделювання (такі, наприклад, як Simula, Simscript, GPSS або мова rx-кодів) або концептуальні технології (такі, як метод кусково-лінійних агрегатів, теорія систем масового обслуговування і т. ін.), які будуються на фундаментах відповідних математичних теорій.
Представлення діяльності організації окремими взаємоузгодженими процесами та постійний контроль за ними і їх результатами є втіленням процесного підходу в управлінні [3; 7]. У цьому напрямі розроблено велику кількість стандартів та методологій, найбільш поширеними серед яких треба вважати сукупність стандартів IDEF. Ця абревіатура походить від ICAM Definition Method, де ICAM розшифровується як Integrated Computer Aided Manufacturing, тобто "Інтегроване комп'ютер-орієнтоване виробництво". Кожний із стандартів IDEF визначає певну систему нотацій (перш за все графічних) та конкретну методологію її використання.
Сьогодні до сукупності IDEF можна віднести такі стандарти:
· IDEF0 - методологія функціонального моделювання;
· IDEF1 - методологія моделювання інформаційних потоків усередині системи, яка дозволяє відображати та аналізувати їх структуру і взаємозв'язки;
· IDEF1X (IDEF1 Extended) - методологія побудови реляційних структур (баз даних), яка належить до типу методологій "Сутність-відношення" (ER - Entity-Relationship) та, як правило, використовується для моделювання реляційних баз даних;
· IDEF2 - методологія динамічного моделювання розвитку систем (у зв'язку з серйозними складностями аналізу динамічних систем від цього стандарту практично відмовились, і його розвиток зупинився на початковому етапі);
· IDEF3 - методологія документування технологічних процесів;
· IDEF4 - методологія побудови об'єктно-орієнтованих систем, яка дозволяє відображати структуру об'єктів та принципи їх взаємодії, дозволяючи тим самим аналізувати й оптимізувати складні об'єктно-орієнтовані системи;
· IDEF5 - стандарт онтологічного дослідження складних систем (під онтологією тут розуміють певну формалізовану інформаційну архітектуру об'єкта).
Крім вищезгаданої сукупності до категорії поширених слід віднести стандарти DFD (Data Flow Diagram - діаграми потоків даних) та WFD (Work Flow Diagram - діаграми робочих потоків). Вони містять набори символів або позначень, за допомогою яких може бути описаний бізнес-процес. Ці позначення прийнято називати мовою або методологією опису процесів. Незважаючи на різницю у назвах, ці методології є майже ідентичними за філософією побудови моделей управлінських процесів.
Інструменти моделювання
Практично всі названі вище стандарти мають відповідну комп'ютерну підтримку у вигляді програмних рішень. Більше того, практичні всі вони використовуються для підтримки процесів побудови інформаційних систем, для автоматизації окремих бізнес-процесів. З огляду на це програмні засоби відносять до категорії CASE-засобів (Computer Aided System/Software Engineering - комп'ютер-орієнтована системна/програмна інженерія).
Методологія IDEF0 є основою для широко відомої програмної системи BPwin (Business Process for Windows). Модель будується за допомогою "функціональних блоків" та "інтерфейсних дуг". Перші нагадують кусково-лінійні агрегати [9], а за допомогою дуг, які пов'язують між собою блоки, можна зобразити процес

 
 

Цікаве

Загрузка...