WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення - Реферат

Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення - Реферат

підвищить якість життя, допоможе родині трохи відпочити.
Регулярне дослідження стану громадської думки дає можливість органам влади знати, що відбувається в результаті прийняття відповідного рішення, оцінювати ефективність управлінських дій з питань медико-соціальної допомоги та витрати на впровадження певних програм.
Концептуальні основи державного управління розвитку паліативної медичної допомоги термінальним онкологічним хворим передбачають комплекс заходів, які повинні бути спрямовані на здійснення ефективного управління, державного регулювання та підвищення якості надання цієї допомоги. На сьогодні неможливо досягти адекватного державного управління медико-соціальною допомогою та надання якісних медико-соціальних послуг хворим на злоякісні новоутворення тільки на одному з рівнів, не враховуючи комплексний підхід до вирішення проблеми. У запропонованій концептуальній моделі паліативної медичної допомоги термінальним онкологічним хворим виділяються три рівня: законодавчий, галузевий та регіональний. На кожному з рівнів передбачаються конкретні заходи, реалізація яких у комплексі дозволить досягти поставленої мети.
1. На законодавчому рівні необхідно визначення у понятійному апараті Основ законодавства України про охорону здоров'я такого терміна, як паліативна медична допомога, а також поняття служби та закладу паліативної медичної допомоги, вищого керівного органу паліативної медичної допомоги. Паліативна медична допомога - це активний цілісний догляд за пацієнтами, чиї хвороби (тобто злоякісні новоутворення) визнані невиліковними. Слід визначити: а) основні засади державної політики щодо термінальних хворих на злоякісні новоутворення; б) забезпечення створення належних умов для досягнення якості життя онкологічних хворих у IV стадії злоякісного процесу вдома чи у спеціалізованому лікарняному закладі - хоспісі; в) перелік видів медико-соціальної допомоги; г) хто може її надавати; д) вищий керівний орган; е) хто може створювати центри медико-соціальної допомоги; ж) фінансування хоспісів; з) пільги при оподаткуванні підприємств, фізичних осіб, які допомагають у фінансуванні хоспісів; і) форму власності хоспісів - загальнодержавну, обласну, комунальну чи приватну тощо [6; 9].
2. На рівні Кабінету Міністрів України за участю Міністерства охорони здоров'я та Міністерства праці та соціальної політики необхідно створити координаційну Раду з медико-соціальної допомоги, яка буде: 1) координувати діяльність служби та всіх закладів паліативної медичної допомоги в нашій державі; 2) розробляти необхідні нормативно-правові документи з питань паліативної медичної допомоги термінальним хворим на злоякісні пухлини; 3) розробляти функціональні напрями діяльності у сфері надання паліативної медичної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення [6; 9].
3. На регіональному рівні визначають потреби в паліативній медичній допомозі: 1) місце розташування; 2) потужність і форми закладів паліативної медичної допомоги; 3) штатний розклад служб згідно з розробленими нормативами [6; 9].
У процесі розвитку служби паліативної медичної допомоги у складі онкологічної служби України і підвищення якості медико-соціальних послуг значну роль має відігравати державне регулювання за рахунок таких складових:
1) ліцензування діяльності закладів паліативної медичної допомоги;
2) акредитація;
3) стандартизація надання послуг;
4) бюджетне регулювання;
5) розробка та затвердження типового уставу та типових посадових інструкцій;
6) надання податкових пільг та інше [9].
Метою діяльності системи паліативної медичної допомоги населенню є забезпечення високої якості життя для безнадійно хворих (тобто хворих на злоякісні новоутворення у IV стадії злоякісного процесу) та їх сімей за рахунок надання повноцінної знеболюючої терапії, психологічної, духовної та соціальної допомоги [6; 9].
Висновки та перспективи подальших розвідок.
1. Результати комплексного дослідження державного управління медико-соціальної допомоги свідчать про його незадовільний стан і відсутність в Україні системи державного управління медико-соціальною допомогою термінальним онкологічним хворим та наукового обґрунтування організації служби паліативної медичної допомоги.
2. Відсутність системи державного управління та організаційної структури для надання паліативної медичної допомоги термінальним онкологічним хворим спричиняє "розпилювання" обмежених бюджетних коштів, нераціональне їх використання. Витрати на медичну допомогу термінальним онкологічним хворим у різних лікувально-профілактичних закладах та відсутність якісних медичних послуг свідчать про необхідність їхньої концентрації в системі паліативної медичної допомоги як складової онкологічної служби України.
3. За даними соціологічного дослідження, створення служби паліативної медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення в термінальній стадії має широку соціальну підтримку з боку громадськості (за позитивне вирішення питання створення служби паліативної медичної допомоги та поліпшення медико-соціальної допомоги термінальним онкологічним хворим висловилось 93,2% респондентів). Така соціальна підтримка з боку громадськості зумовлена тим, що демографічна ситуація в Україні характеризується погіршенням основних показників та набуває негативних тенденцій.
4. Доведено, що концептуальною основою державного управління паліативною медичною допомогою є її розвиток як складової медико-соціальної допомоги термінальним онкологічним хворим.
5. Обгрунтовано шляхи та засоби оптимізації державного управління та регулювання діяльності служби паліативної медичної допомоги, підвищення якості медико-соціальних послуг термінальним хворимна злоякісні новоутворення. Також доведено необхідність розвитку служби паліативної медичної допомоги термінальним онкологічним хворим на галузевому рівні.
6. Обґрунтовано необхідність на рівні Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці та соціальної політики розробки функціональних напрямів діяльності та єдиних методологічних підходів у сфері медико-соціальної допомоги термінальним онкологічним хворим.
Список використаних джерел
1. Крюков С.А. Сучасні проблеми державного управління у галузі надання медико-соціальної допомоги безнадійно хворим // Вісн. УАДУ. - 2001. - № 2. - Ч. 2. - С. 186-192.
2. Бондар Г.В., Вітенко І.С., Попович О.Ю. Паліативна медична допомога. - Донецьк: Донеччина, 2004. - 78 с.
3. Щепотін І.Б. Концепція Державної програми "Онкологія" на 2007-2016 роки. - К., 2007. - 15 с.
4. Шалімов С.О., Федоренко З.П. Організація онкологічної допомоги населенню України // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров'я України. - 1999. - № 2. - С. 101-106.
5. Москвяк Е.И., Билынский Б.Т. Проблемы боли у онкологических больных // Паллиативная медицина и реабилитация. - 1998. - № 2-3. - С. 159-159.
6. Дячук Д.Д. Організаційні підходи до надання паліативної медичної допомоги інкурабельним онкологічним хворим // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2003. - № 2. - С. 48-54.
7. Состояние и перспективы развития паллиативной помощи онкологическим больным // Г.В.Новиков, В.И.Чижов, Б.М.Прохоров и др. // Паллиативная медицина и реабилитация. - 2005. - № 2. - С. 6-8.
8. Поляков В.И., Зеленская Т.Б., Липтуга М.Е. Распределение ресурсов для оказания медицинской помощи онкологическим больным в хосписе // Рос. онколог. журн. - 2000. - № 2. - С. 30-32.
9. Крюков С.А. Шляхи удосконалення медико-соціальної допомоги безнадійно хворим на державному рівні // Вісн. УАДУ. - 2001. - № 3. - С. 219-225.

 
 

Цікаве

Загрузка...