WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення - Реферат

Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення - Реферат

лікування, знижує ступінь використовування цього обладнання.
Госпіталізація в спеціалізований онкологічний стаціонар пацієнтів із занедбаним пухлинним процесом, перебування яких може закінчитися смертю, також негативно впливає на онкологічних хворих з ранніми стадіями злоякісного процесу і часто приводить до відмови цих хворих від спеціального радикального лікування. Таким хворим на злоякісні пухлини у IV стадії онкологічного процесу потрібна паліативна медична допомога, яка підтримує життя та розглядає смерть як нормальний природний процес. Незважаючи на наявність медико-соціальної проблеми в Україні, мало хто досліджував існуючий стан надання паліативної медичної допомоги цим хворим.
Необхідно відзначити, що паліативне медичне лікування у наш час одержало офіційне визнання в розвинених країнах світу. Проблемі організації паліативної медичної допомоги та стану надання медико-соціальної допомоги термінальним онкологічним хворим у світі приділяється значна увага.
У вітчизняній літературі узагальнюючих досліджень щодо вивчення закордонного досвіду надання медико-соціальної допомоги, законодавчої бази стосовно цієї допомоги, проблеми та напрямів розвитку паліативної медичної допомоги, особливостей термінальних хворих на злоякісні новоутворення, яким повинна надаватися паліативна медична допомога, немає.
В Україні комплексних медико-соціальних досліджень стану державного управління паліативною медичною допомогою, незважаючи на безумовну та очевидну значущість розвитку служби паліативної медичної допомоги в системі онкологічної служби держави, також немає. Відсутні навіть спроби наукового прогнозування та моделювання процесів управління у сфері медико-соціальної допомоги у напрямі їх упровадження.
У розвинених країнах світу служба паліативної медичної допомоги розвивається й удосконалюється відповідно до соціальних потреб суспільства або залежно від особливих регіональних ситуацій. Завдяки наданню паліативної медичної допомоги термінальним онкологічним хворим удома високовартісна госпітальна допомога змінюється на дешеву "домашню турботу". В розвинутих країнах фінансові ресурси для надання паліативної медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення розподіляються приблизно однаково, як на радикальне, так і на паліативне лікування.
У багатьох країнах світу існує медико-соціальна допомога для безнадійно хворих і вона визначена на законодавчому рівні. Медико-соціальна допомога надається у різноманітних формах: удома, в лікарнях, у хоспісах, у геріатричних відділеннях загальносоматичних стаціонарів.
Фінансування медико-соціальної допомоги багатоканальне і здійснюється за рахунок:
1) коштів держави;
2) страхових компаній;
3) спонсорських коштів.
Медико-соціальну допомогу надають державні і приватні заклади.
Приватні заклади існують як прибуткові, так і неприбуткові. Медико-соціальна допомога термінальним хворим на злоякісні новоутворення в країнах, що розвиваються, набуває свого розвитку, особливо в Польщі, Угорщині, Білорусі, Росії. Україна на сучасному стані свого розвитку відстає від розвинутих країн у сфері надання медико-соціальної допомоги.
Аналіз законодавчої та нормативно-правової бази, яка стосується медико-соціальної допомоги, зокрема Конституції України та Основ законодавства України про охорону здоров'я, свідчить про те, що категорія безнадійно хворих, тобто онкологічних хворих у IV стадії злоякісного процесу, перебуває на межі між сферою діяльності органів охорони здоров'я та органів соціального захисту населення і залишається без гарантованої специфічної допомоги. Сьогодні в Україні не існує достатньої нормативно-законодавчої бази для розвитку паліативної медичної допомоги та надання медико-соціальної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення.
Сучасний стан державного управління медико-соціальною допомогою термінальним онкологічним хворим характеризується недостатньою увагою до цієї проблеми з боку нашої держави, державних та місцевих органів управління, про що свідчить відсутність концепції розвитку цього виду допомоги.
Необхідно розвивати та визначити на державному рівні роль і місце паліативної медичної допомоги в структурі онкологічної служби України на всій території держави, враховуючи регіональні, демографічні та соціальні чинники.
Кількість населення нашої країни щорічно зменшується, зумовлюючи депопуляцію, яка супроводжується погіршенням якісних характеристик населення: здоров'я і рівня захворюваності.
У загальній структурі смертності, як відомо, перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге - злоякісні новоутворення. В нашій державі спостерігається збільшення патології ваги термінальних хворих на злоякісні новоутворення, які втрачають здатність до самообслуговування та потребують медико-соціальної допомоги як "безнадійно хворі".
Поняття "безнадійно хворі" - це хворі, які мають притаманні їм особливості, а саме:
1) фізичні - наявність невиліковного захворювання, яке не залишає жодного шансу на одужання;
2) психічні - наявність психічних розладів, схильність до суїциду;
3) психологічні, які виникають у зв'язку із взаємовідносинами в сім'ї;
4) духовні, які залишають онкологічного хворого наодинці з хворобою.
Проведене нами наукове дослідження присвячене стану надання медико-соціальної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення на регіональному рівні.
Економічні витрати на медико-соціальну допомогу термінальним онкологічним хворим формуються за рахунок надання стаціонарної допомоги, амбулаторно-поліклінічної допомоги, виїзними бригадами поліклініки, міською станцією швидкої медичної допомоги, працівники яких проводять знеболюючу терапію цим важким хворим удома. Щорічні фінансові витрати з надання допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення становлять 4% від загального бюджету, який виділяється на охорону здоров'я регіону, та свідчить про те, що дана категорія хворих забирає ті обмежені ресурси за рахунок недостатнього надання медико-соціальної допомоги.
Методом соціологічного оперування проведене дослідження, присвячене вивченню та оцінці суспільної думки щодо організації служби паліативної медичної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення на регіональному рівні. До анкетного опитування з вивчення громадської думки щодо створення врегіоні служби паліативної медичної допомоги були залучені основні соціальні групи населення: медичні працівники - 35,4%, населення міста - 28,9%, онкологічні хворі - 15,8%, родини онкологічних хворих - 19,9%.
Об'єктом дослідження став сучасний стан надання медико-соціальної допомоги хворим на злоякісні новоутворення у IV стадії, поінформованість населення про цю допомогу. Створення служби паліативної медичної допомоги термінальним онкологічним хворим (хоспісів) - підтримують 93,2% респондентів.
Найбільш активними респондентами були службовці та пенсіонери, які висловили свою точку зору щодо необхідності створення служби паліативної медичної допомоги термінальним онкологічним хворим, відповідно - 98,2% та 95,7%. За позитивне вирішення питання створення служби паліативної медичної допомоги, хоспісів висловилось 95,5%, медичних працівників, онкологічних хворих у ІV стадії злоякісного процесу - 85,2%, родини онкологічних хворих - 100% (!). При цьому, якщо медичні працівники розуміли, що служба паліативної медичної допомоги дасть змогу покращити якість надання допомоги та розвантажить їх від відвідування та догляду за тяжкою групою хворих, то самі хворі мали іншу мотивацію - вирішення цього питання забезпечить їм якісну знеболюючу, симптоматичну допомогу та

 
 

Цікаве

Загрузка...