WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення - Реферат

Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення - Реферат


Реферат на тему:
Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення
В умовах формування нашої держави як правової, соціальної, демократичної особливої уваги та актуальності набуває правове регулювання суспільних відносин у галузях медицини (у тому числі онкологічної служби) та соціального захисту населення, формування гуманістичного ставлення суспільства до такої категорії, як безнадійно хворі [1].
Вирішення цієї проблеми пов'язане з необхідністю створення в структурі онкологічної служби України служби медико-соціальної допомоги (тобто паліативної медичної допомоги), реалізація якої повинна більш повно враховувати таку категорію хворих, як безнадійні, тобто людей, які страждають на злоякісні новоутворення та інші хронічні захворювання в термінальній (останній) стадії розвитку хвороби; які не можуть вести повноцінний спосіб життя, не мають жодного шансу на одужання; яким медицина винесла вирок і подальше систематичне лікування не приносить користі хворому, а тільки посилює страждання [2].
Актуальність цієї проблеми пов'язана з тим, що захворюваність і смертність від злоякісних новоутворень постійно зростають насамперед у зв'язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення. Зростає у тому числі захворюваність і смертність від злоякісних новоутворень в останній, IV-й стадії [3]. За Даними національного Канцер-реєстру при Інституті онкології АМН України, понад 50% онкологічних хворих перебувають у запущеній стадії хвороби (IV стадії) і переходять до категорії невиліковних [4]. Термінальні онкологічні хворі потребують не стільки медичної (спеціального лікування - радикальна операція, променева терапія, хіміотерапія, імунотерапія і гормонотерапія), скільки соціальної допомоги, сучасними потребами для них є наближення якісної та доступної медико-соціальної, паліативної медичної допомоги [1].
Саме ця категорія хворих на злоякісні пухлини потребує лише певного догляду, тобто паліативної медичної допомоги. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розглядає паліативну медичну допомогу як активний цілісний догляд за пацієнтами (у тому числі хворими на злоякісні новоутворення у IV стадії), хвороби яких не підлягають лікуванню [4].
Основним симптомом онкологічних хвороб у занедбаних стадіях є страждання невиліковних хворих від різновидів хронічного больового синдрому, що відзначається у 70% випадків і який, за оцінкою експертів ВООЗ, щоденно переживають 3500000 онкологічних хворих у термінальній стадії. Полегшення цього синдрому стає важливою медико-соціальною проблемою національних систем охорони здоров'я [5].
Відсутність в Україні багатопланових комплексних медико-демографічних, соціальних, економічних, аналітичних досліджень з проблем медико-соціальної допомоги онкологічним хворим у IV стадії, що свідчили б про доцільність якісних перетворень у сфері державного управління онкологічною службою держави (паліативною медичною допомогою), зумовили актуальність даної наукової роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Шляхи розв'язання проблеми державного управління у сфері медико-соціальної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення розглядаються в сучасних фундаментальних наукових дослідженнях та державних програмах, розроблених заслуженим діячем науки та техніки України, професором С.О.Шалімовим, директором Інституту онкології АМН України ("Організація онкологічної допомоги населенню України", 1999), академіком АМН України, професором Г.В.Бондарем, генеральним директором Донецького обласного наукового протипухлинного центру ("Паліативна медична допомога", 2004), професором І.Б.Щепотіним, головним онкологом МОЗ України ("Концепція Державної програми "Онкологія" на 2007-2016 роки"; "Проект Державної програми "Боротьба з онкологічними захворюваннями" на 2007-2016 роки").
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Виходячи з вищевикладеного, можна констатувати, що, незважаючи на певні позитивні зрушення в показниках діяльності онкологічної служби України, в нашій державі відсутні багатопланові комплексні медико-демографічні, соціальні, економічні, аналітичні дослідження з проблеми медико-соціальної допомоги онкологічним хворим у IV стадії злоякісного процесу, які свідчили б про доцільність якісних перетворень у сфері державного управління онкологічною службою України (тобто паліативної медичної допомоги).
Метою даної наукової роботи є вивчення та розгляд шляхів упровадження нових організаційно-правових і економічних механізмів державного управління паліативною медичною допомогою хворим на злоякісні новоутворення у термінальній стадії онкологічного процесу на державному та місцевому рівнях.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:
1) вивчення формування системи державного управління процесами медико-соціальної (паліативної) допомоги в нашій державі;
2) аналіз зарубіжного досвіду надання медико-соціальної або паліативної медичної допомоги термінальним онкологічним хворим;
3) оцінка ставлення різних груп населення до хворих на злоякісні новоутворення у IV стадії і до паліативної медичної допомоги, джерел фінансування;
4) вивчення ресурсних витрат, які використовуються для паліативної медичної допомоги термінальним онкологічним хворим;
5) дослідження особливостей термінальних хворих на злоякісні новоутворення, яким потрібна паліативна медична допомога;
6) формування концептуальних підходів до розвитку системи державного управління та регулювання медико-соціальної допомоги для термінальних онкологічних хворих;
7) виявлення демографічної ситуації, стану здоров'я в Україні та на місцевому рівні, тенденцій їх розвитку як основного чинника формування потреб медико-соціальної допомоги;
8) обґрунтування нової паліативної форми медичної допомоги термінальним онкологічним хворим як складової медико-соціальної допомоги;
9) розробка нової організаційної моделі паліативної допомоги хворим на злоякісні пухлини в занедбаних стадіях.
Сьогодні в Україні більшість онкологічних хворих у термінальній стадії злоякісного процесу позбавлені адекватної медичної та соціальної допомоги.
Система медичної допомоги в нашій державі та в інших країнах світу влаштована так, що основні ресурси спрямовуються на спеціалізоване онкологічне лікування і одужання хворого на злоякісне новоутворення. Якщо вилікувати цього хворого не вдається, то людина виявляється фактично поза системою надання спеціалізованої медичної допомоги.
Спеціалізовані онкологічні лікувально-профілактичні заклади не можуть узяти на себе турботу про термінальних онкологічних хворих, оскільки, зважаючи на занедбаність пухлинного процесу, вони не підлягають радикальному лікуванню (комбінованому або комплексному). Середня тривалість життя цих важких хворих коливається від кількох місяців до 1,5-2 років, причому, як зазначалося вище, останні місяці життя термінального онкологічного хворого, як правило,супроводжуються важкими болями, пов'язаними з прогресуванням основного захворювання і наростаючою кахексією.
Крім того, слабка матеріально-технічна база онкологічних диспансерів не дозволяє здійснювати належну допомогу таким важким хворим, або робить це в збиток іншим онкологічним хворим клініки.
Дорога медична апаратура спеціалізованих онкологічних клінік повинна використовуватися, як ми вважаємо, максимально для спеціалізованого радикального лікування хворих на злоякісні новоутворення за програмами комбінованого та комплексного лікування, а кожний термінальний онкологічний хворий, прийнятий у клініку для симптоматичного

 
 

Цікаве

Загрузка...