WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне управління освітою в умовах інформаційного суспільства - Реферат

Державне управління освітою в умовах інформаційного суспільства - Реферат


Реферат на тему:
Державне управління освітою в умовах інформаційного суспільства
Державне управління в умовах інформаційного суспільства та державне управління освітою в інформаційному суспільстві є ключовими поняттями при переході від індустріального суспільства до інформаційного. Зміст поняття "інформаційне суспільство" та його вплив на розвиток людства в наш час є досить суттєвими, тому і постають питання щодо забезпечення державного управління освітою в сучасних умовах, питання державної політики у цій сфері та особливостей здійснення державного управління освітою в умовах інформаційного суспільства.
Доцільність окремого дослідження державного управління освітою, умов формування та реалізації освітньої політики в інформаційному суспільстві є заповненням суттєвої прогалини у дослідженні проблем формування та реалізації державної політики в галузі освіти в сучасних умовах. Поняття "інформаційне суспільство" все ширше використовується в науці та містить у собі широкий спектр застосування.
Про актуальність обраної теми дослідження свідчать також наявні об'єктивно-суб'єктивні, внутрішні й зовнішні тенденції державного управління освітою в умовах інформаційного суспільства та необхідність забезпечення для громадян України доступності до освіти за допомогою новітніх ІК-технологій.
Тому все це зумовлює необхідність проведення дослідження щодо державного управління освітою в умовах інформаційного суспільства та реалізації державної політики у сфері освіти України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх років в Україні реалізуються міжнародні програми, проекти щодо реформування, трансформації, формування пріоритетних напрямів розвитку освіти. Вийшли в світ наукові праці зарубіжних та вітчизняних авторів, в яких розпочата робота з вивчення механізмів, засобів втілення на практиці державної освітньої політики. Над розробкою цієї теми працюють Б.Вульфсон [1], А.Гук [2], О.Дем'янчук [3], Г.Сафаргалієв [5] та ін.
Зокрема, Б.Вульфсон проаналізував тенденції розвитку освітнього ринку в сучасних умовах, А.Гук розглянув основні тенденції світового ринку інформаційних технологій крізь призму правового регулювання, О.Дем'янчук розглянув проблему вищої освіти в умовах глобалізації.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Постала необхідність дослідження аспектів інформаційного суспільства та державного управління освітою в сучасних умовах, зокрема, формування освітньої політики на загальнодержавному рівні щодо реалізації державної освітньої політики, а також особливостей її реалізації в Україні.
Мета і завдання дослідження. Проаналізувати концептуальні засади державного управління освітою в інформаційному суспільстві та обґрунтувати модель управління.
Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: перше, проаналізувати фактори виникнення поняття "інформаційне суспільство", його вплив на суспільний розвиток, процеси глобалізації та управління в сучасних умовах; друге, визначити особливості державного управління освітою в умовах інформаційного суспільства та обґрунтувати модель управління.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні людство опинилося на межі глобальних змін: на рівні особистості, людських спільнот, організацій, суспільств та міжнародного співтовариства в цілому. Цей процес проявляється в усіх сферах людського буття, людських відносинах, у відносинах у системі людина - природа. Людство опинилося сьогодні в глобальній кризі, розгляду оптимального виходу із якої присвячуються багато наукових досліджень, розробок, проектів, одним з яких є й теорія інформаційного суспільства.
Термін "інформаційне суспільство" посів чільне місце в лексиконі зарубіжних державних діячів різного рівня. Саме з ним пов'язують майбутнє своїх країн багато керівників. Найбільш чітко це проявилося в діяльності адміністрації президента США (національна інформаційна інфраструктура), Ради Європи (інформаційне суспільство), Канади, Великобританії (інформаційна магістраль) [2, с. 17]. Не відстають у розробці відповідних програм і концепцій розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій інші держави Європейського Співтовариства, азіатські країни.
Управління в умовах інформаційного суспільства відрізняється від суспільства, у якому домінують традиційна промисловість і сфера послуг, тим, що управління інформацією, знаннями, інформаційними послугами і всіма галузями, пов'язаними з управлінням, змінюється швидкими темпами, таке управління стає домінуючим в економічному та соціально-політичному розвитку.
Узагальнюючи це, можна наступним чином представити базові риси цього типу організації управління:
- визначальним фактором громадського життя в цілому є теоретичне знання. Економічні і соціальні функції капіталу переходять до сфери управління інформацією. Як наслідок суттю соціального та державного управління є інститут як центр виробництва, переробки і нагромадження управлінських знань. Промислова корпорація втрачає свою визначальну роль;
- рівень знань, а не власність має стати визначальним фактором управлінської діяльності. Привілейований прошарок утворять інформовані управлінці. Як наслідок вогнище соціальних конфліктів переміститься з економічної сфери у сферу культури. Результатом стане розвиток нових і занепад старих соціальних та політичних інститутів;
- інфраструктурою інформаційного суспільства є нова "інтелектуальна", а не "механічна" техніка. Соціальна та політична організація та інформаційні технології утворять "симбіоз". Суспільство вступає в "технотронну еру", коли соціальні та політичні процеси стають програмованими [3, с. 57].
Таке інформаційне суспільство ще ніде не відбулося. На зміну корпораціям прийде інститут як база нового суспільства, академічне знання інтегрується в процес капіталістичного виробництва.
Аналізуючи світові тенденції державного управління в умовах інформаційного суспільства, розглянемо досвід США як безсумнівного лідера в галузі комп'ютеризації й інформатизації державного управління. США відносять до числа країн, що побудували інформаційне суспільство на підставі трьох критеріїв: 1) більше 50% трудового населення країни зайнято виробництвом інформації і інформаційними послугами; 2) збудована система глобальної комунікації для забезпечення доступу до інформаційних ресурсів; 3) затверджений "культ" знань, тобто всіляко підтримується і заохочується усвідомлена необхідність підвищення рівнів утворення, кваліфікації та інформаційної культури [1].
Говорячи про перспективи, що відкриваються перед Україною з переходом до державного управління в умовах інформаційного суспільства, виникає багато проблем у пристосуванні, в адаптації політичної культури до використання інформації в сучасних українських умовах.
Ми перебуваємо в епіцентрі комунікаційної революції, що радикально змінює наш спосіб життя і роботи. Однак ні населення, ні соціальні інститути, ні велика частина ділового та бізнес-світу до нових технологій не підготовлені.
Пріоритетом до переходу державного управління в умовах інформаційного суспільства є освітньо-наукова галузь, а саме управління освітою в інформаційному суспільстві. Така думка присутня у свідомості та

 
 

Цікаве

Загрузка...