WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державна служба в Україні як чинник гуманізації державного управління - Реферат

Державна служба в Україні як чинник гуманізації державного управління - Реферат

органічною складовою всієї адміністративної реформи як системи. Водночас усі кроки всередині цієї підсистеми також мають бути між собою узгоджені. Виходячи із зазначеного можна зробити кілька висновків:
- незважаючи на те, що проблеми реформування державної служби як чинника гуманізації державного управління є винятково важливими, все ж слід діяти розважливо і послідовно, щоб досягти кращих результатів уцьому напрямі;
- доцільно було б розробити комплексний, системний документ, де необхідно визначити мету, основні напрями, відповідні заходи для їх реалізації, а саме: передбачити належне організаційно-правове і, що дуже важливо - матеріальне забезпечення державної служби. Таким документом мала б стати Програма реформування державної служби як чинника гуманізації державного управління;
- потрібно визначити єдиний орган, який би відповідав за розробку і виконання цієї Програми. Цей орган має однаково враховувати інтереси всіх гілок влади, а також мати право залучати до роботи необхідні структури.
Державна служба як чинник гуманізації державного управління - відповідальна служба, яка є носієм культури суспільства і народних традицій, носієм моралі, духовності українського суспільства. Державна служба має стати стрижнем держави, її опорою, визначальною ланкою гуманізації державного управління.
Відповідно до цієї пропозиції можна запропонувати наступне бачення шляхів розв'язання даних проблем, насамперед необхідно:
1) визначити мету реформи державної служби як чинника гуманізації державного управління, а саме:
- покращення можливостей гуманізації державного управління;
- ефективна діяльність апарату державного управління;
- посилення прозорості й відповідальності в системі державних органів;
- підвищення рівня послуг, що надаються державними службовцями;
2) визначити напрями, за якими повинно проводитися реформування державної служби:
- відокремлення політичних посад від посад державних службовців;
- визначення статусу посадових осіб, які не належать до політичних, але приближені до них через ті обов'язки, які вони виконують;
- зміна правового статусу осіб, які обіймають посади патронатної служби;
- розробка класифікації державних посад у державних органах та їх апаратах;
- удосконалення роботи Головного управління державної служби;
- розробка комплексних заходів із запровадження нової адміністративної культури державних службовців передусім у відносинах з громадянами;
3) комплексний розвиток законодавства про державну службу як професійного засобу виконання завдань і функцій держави:
- системного визначення видів державної служби;
- удосконалення законодавства з питань проходження державної служби;
4) стимулювання професійного зростання та високих результатів діяльності державних службовців на засадах рівності оплати за однакові обсяг, інтенсивність роботи і рівень відповідальності;
5) удосконалення системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням подальшої професіоналізації державної служби, засад організації навчання державних службовців у країнах - членах ЄС.
Перспективи. У процесі цього дослідження перед нами поставали завдання осмислення різних аспектів проблеми системного дослідження державної служби в Україні як чинника гуманізації державного управління. Однак вирішення цих питань у роботі намічено лише побіжно, оскільки вони є предметом спеціального дослідження. Тому подальший аналіз запропонованої проблеми доцільно вести в таких напрямах:
· по-перше, це великий комплекс питань, що стосується форм реалізації державної служби в Україні як чинника гуманізації державного управління, адже турбота про людину, її потреби має бути головним у роботі всіх органів державної влади;
· по-друге, необхідно ґрунтовно розглянути питання розвитку державної служби в Україні як чинника гуманізації державного управління в контексті докорінних змін у політичному, соціальному та економічному житті суспільства, пов'язаних із становленням української державності.
Ефективність державної служби полягає в подоланні стихійності й покликана зберегти структуру суспільства, забезпечити його функціонування і розвиток. На наш погляд, стратегічна мета державної служби - людина, її потреби, її інтереси, її розвиток. Гуманізм - ось основний критерій ефективності функціонування державного управління.
Список використаних джерел
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. - К.: Преса України, 1997. - С. 10.
2. Закон України про державну службу // www.rada.kiev.ua
3. Закон України про місцеві державні адміністрації // Відом. Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21.
4. Закон України про службу в органах місцевого самоврядування // www.rada.kiev.ua
5. Про заходи щодо реалізації стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2004 рік: Указ Президента України від 5 січ. 2004 р. № 4/2004 // Уряд. кур'єр. - 2004. - 24 січ. - С. 5.
6. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 5 берез. 2004 р. № 278 // Голос України. - 2004. - 17 берез. - С. 3.
7. Про Комплексну програму підготовки державних службовців: Указ Президента України від 9 листоп. 2000 р. № 1212/2000 // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 40. - Ст. 1136.
8. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 груд. 1999 р. № 2263 // Офіц. вісн. України. - 1999. - № 50. - Ст. 2456 (з наступними змінами та доповненнями).
9. Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 черв. 2002 р. // Офіц. вісн. України. -2002. - № 12. - Ст. 976.
10. Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 черв. 2004 р. № 746 // Уряд. кур'єр. - 2004. - 24 черв. - С. 12.
11. Про загальні правила поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужби України від 23 жовт. 2000 р. № 58 // www.rada.kiev.ua
12. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 328 с.
13. Оболенський О.Ю. Державна служба: Підручник. - К.: КНЕУ, 2006. - 472 с.
14. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. - К.: Ін Юре, 1999. - 244 с.
15. Спиридонов В.И. Бюрократия и реформа (анализ концепции М.Крозье) / РАН; Ин-т философии. - М., 1997. - 202 с.
16. Унів. наук. зап. - 2005. - № 34 (16). - С. 320 // www.univer.km.ua
17. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: Навч. посіб. (Публічна служба). - К.: Дакор; КНТ, 2005. - 472 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...