WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державна служба в Україні як чинник гуманізації державного управління - Реферат

Державна служба в Україні як чинник гуманізації державного управління - Реферат

громадянами і державними службовцями;
- терміни введення щорічного підбиття підсумків виконання державними службовцями своїх обов'язків і завдань, а також проведення періодичної (один раз на три роки) атестації державних службовців тощо [7].
За даними Державногокомітету статистики України, на 1 січня 2005 р. в Україні налічувався 251471 державний службовець, 62282 - атестовані працівники Державної податкової адміністрації та Державної митної служби, а також 89588 посадових осіб місцевого самоврядування. Отже, загалом кількість керівних працівників та спеціалістів, які за чинними нормативно-правовими актами віднесені до категорії державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, станом на 1 січня 2005 р. становить 403341 особу [13, с. 70]. Динаміка зміни чисельності державних службовців за останні 10 років показує зростання цього показника майже на 80 тис. осіб. Очевидно, це пов'язано із становленням держави і активною розбудовою державних інституцій.
Така чисельність державних службовців не повинна лякати суспільство і політиків. За співвідношенням чисельності державних службовців до загальної кількості населення Україна посідає одне з останніх місць у Європі. У нас цей показник становить 0,5%, у той час як у Франції - 4,4%, Великобританії - 3,5%, Німеччині - 3%, Словаччині - 2,2%, Угорщині - 2,7%, Швеції - 9,4%. До того ж темпи приросту кількості державних службовців продовжують зменшуватись починаючи з 2001 р. і становлять у 2004 р. 4,5% [16].
Нині в Україні досить часто з боку керівників державного управління існує перекладання обов'язків, виконання яких є властивим "бюрократичній машині" на громадян, що призводить до нехтування взаємовідносин із громадськістю, зниження виконавської дисципліни та ділової культури державних службовців. На думку французького соціолога М.Крозьє, вихід з кризи бюрократичної системи можливий лише за умови зміни філософії сприйняття дійсності, переорієнтації всієї системи мислення державного управління, врахування людських факторів перетворень. У центрі нової моделі державного управління, побудованої на принципах гуманізму, має перебувати людина, а основними цінностями нових відносин у суспільстві мають стати вільне самовираження кожного члена суспільства, відповідальність та ініціативність з боку органів влади [15, с. 107]. Для цього необхідно впроваджувати в управлінську систему:
- принцип простоти організації, який приводить до скорочення проміжних елементів управлінської структури, певних ієрархічних сходинок і потребує достатньо розвинутого духовного потенціалу людського ресурсу організації;
- принцип автономії, який передбачає ефективне використання здібностей працівників державного управління через надання їм простору для самореалізації, наділення їх свободою та відповідальністю за справу. Автономія проявляється в максимальному врахуванні інтересів споживача послуг та культивуванні індивідуальної майстерності як альтернативи стандартизованим операціям;
- принцип управління через підвищення рівня культури менеджменту, який пропонує перейти від складних управлінських структур до простих організацій, що складаються із автономних спільнот самоуправління. Це потребує формування та впровадження організаційної культури, укладання системи установок та цінностей організації, які здійснюються під впливом культурного менеджменту.
Тому ми вважаємо, що потрібна кардинальна зміна основ державної служби як чинника гуманізації державного управління, яка має торкатися всіх її форм, радикально змінити пріоритети розвитку державної служби в контексті її гуманізації, спрямування на потреби людини та громадянина, створити умови для наближення стандартів державної служби України до тих, що застосовуються у країнах - членах Європейського Союзу [6].
Одним із головних пріоритетів цієї роботи є розроблення проекту нового законодавства про державну службу.
По-перше, чинний Закон України "Про державну службу" застарів і створює перешкоди для подальшого розвитку державної служби як чинника гуманізації державного управління. Усі ті проблеми і невідповідності європейській практиці, які містяться у чинному законодавстві, можуть бути усунені за допомогою прийняття нового закону про державну службу. Тому першочерговим завданням для реформування системи державної служби як чинника гуманізації державного управління є розроблення законопроекту і прийняття нового Закону України "Про державну службу" на засадах:
- установлення публічно-правових відносин між державним службовцем і державою;
- чіткого визначення сфери регулювання законодавства про державну службу та критеріїв, згідно з якими посада може бути визначена як посада державного службовця;
- закладення основ нової класифікації посад державних службовців залежно від змісту роботи, співвідношення між відповідними категоріями різних видів державної служби (загальної і спеціалізованої) та створення умов для мобільності державних службовців між різними видами державної служби;
- запровадження в системі державної служби управління персоналом, що базується на принципах закону, компетентності та заслуг;
- покладення контролю за формуванням державного замовлення на професійну підготовку державних службовців та здійснення координації у цій сфері - на центральний орган виконавчої влади з питань державної служби;
- урегулювання питання дисциплінарної відповідальності державних службовців.
По-друге, для успішного запровадження змін у системі державної служби потрібно забезпечити ефективне лідерство шляхом формування і розвитку вищого корпусу державної служби.
По-третє, необхідно вдосконалити механізм оплати праці державних службовців. Ця проблема має кілька складових:
а) запровадження нової системи оплати праці для молоді та спеціалістів;
б) підвищення загального рівня оплати праці державних службовців, який дозволив би зробити її конкурентоспроможною на ринку праці.
По-четверте, для забезпечення єдності державної служби як чинника гуманізації державного управління необхідно запровадити спільні для всієї державної служби стандарти та механізм управління персоналом.
По-п'яте, слід забезпечити прозорий, об'єктивний підхід до професійного навчання державних службовців. Освіта має перетворитись на гнучкий і мобільний інструмент "оснащення" державних службовців сучасними вміннями і навичками, необхідними у відповідальний момент для вирішення конкретних завдань.
Висновки. Отже, підсумовуючи вищесказане, потрібно зазначити, що всі процеси діяльності у сфері державної служби як чинника гуманізації державного управління повинні розгортатися комплексно, системно і послідовно, причому тут мається на увазі як внутрішня, так і зовнішня системність. Користуючись категоріями системного підходу, можна сказати, що реформування державної служби як підсистеми повинне бути

 
 

Цікаве

Загрузка...