WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державна служба в Україні як чинник гуманізації державного управління - Реферат

Державна служба в Україні як чинник гуманізації державного управління - Реферат

на сучасні державотворчі процеси, урахування минулого досвіду.
Водночас слід погодитися з висновками провідних українських учених -В.Бакуменка, В.Князєва, Ю.Сурміна - про те, що "нинішній стан методології державної служби не задовольняє ні потреби практики державного будівництва, ні державного управління як галузі знання" [12, c. 11]. На наш погляд, ця праця є однією з найбільш ґрунтовних спроб осмислення методології державної служби як складної системи категорій, принципів, норм, цінностей, парадигм, теорій і власне методів, що забезпечує пізнавальну і практичну діяльність у цій сфері. При цьому автори підкреслюють домінантну роль загальнонаукової методології, важливість використання методологічного потенціалу інших наук та галузей знань.
Аналіз літератури та нормативно-правових документів дає можливість визначити, що сутність поняття державної служби в Україні полягає в наступному: державна служба - це професійна діяльність, тобто вона є для державного службовця професією - необхідністю виконувати соціальні посадові повноваження, у межах якої реалізується компетенція державних органів [14, с. 12]. Державна служба має забезпечити раціонально організоване, демократичне, правове та результативне гуманне державне управління шляхом розвитку свого соціально-правового інституту та професіоналізації свого кадрового складу. Саме державна служба має надати державному управлінню системний характер, програмно-цільовий підхід і забезпечити належне надання послуг людині, громадянину, усім інститутам громадянського суспільства, управлінський професіоналізм, законність, правову компетентність, результативність, раціональність, ефективність та інші риси функціонування механізму держави, яких потребує на сьогодні наше суспільство.
Водночас державна служба як соціально-правовий інститут має забезпечувати стабільність гуманізму управління та відігравати роль стабілізатора соціально-політичного життя, сприяючи розв'язанню політичних конфліктів і урівноважуючи дії різних політичних сил (забезпечення політичного партнерства). У країні з політично і соціально активним населенням державна служба має відповідати наступним вимогам: 1) задовольняти законні потреби клієнта-споживача державних послуг; 2) орієнтуватися на кінцевий результат діяльності, а не на процес, що стає основою оцінки діяльності органу влади, його посадових осіб, удосконалення структури органів державної влади; 3) забезпечувати економію і ощадливість у діяльності органів державної влади шляхом її раціоналізації, делегування окремих управлінських функцій з надання послуг спеціально створеним державним або недержавним структурам, підвищуючи рівень рентабельності державних послуг; 4) досягти результативності функціонування на основі: системи нового законодавства про державну службу та її види, нової класифікації посад, професіоналізації державної служби; законодавчого унормування правової та соціальної безпеки державних службовців; унормування та запровадження просування по службі на підставі досягнень у професійній діяльності; підвищення управлінської культури та моральності в діяльності та поведінці службовців; розширення громадського, парламентського і судового контролю державної служби [13, с. 457].
Відповідно до ст. 92 Конституції України основи державної служби визначаються виключно законами України [1]. Ці основи було закладено з прийняттям Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. [2]. Дотримання пріоритетів у політиці щодо реформ у сфері державної служби як чинника гуманізації державного управління дало змогу напрацювати певну базу як із точки зору прийнятих політичних рішень, так і розвитку інституційної спроможності до їх втілення, а саме:
а) створено Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів ЄС (2004 р.);
б) посилено статус та інституційну спроможність Головного управління державної служби України, зокрема прийнято рішення про створення територіальних управлінь державної служби (2004 р.);
в) прийнято Програму розвитку державної служби на 2005-2010 роки (2004 р.);
г) підписано Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Світовим банком (2004 р.);
д) прийнято Концепцію розвитку законодавства про державну службу та підготовлено проект нового Закону України "Про державну службу" (2005 р.).
Сучасна система державної служби як чинник гуманізації державного управління в Україні має певні проблеми, які потребують подальшого розв'язання, у тому числі шляхом адаптації цього інституту до стандартів ЄС. Зокрема, це стосується:
- виокремлення політичних посад у системі виконавчої влади;
- суміщення політичних і адміністративних повноважень у межах однієї посади;
- підвищення ефективності системи управління державною службою;
- проходження державної служби в державних органах, діяльність яких регламентується спеціальним законодавством;
- функцій державних службовців щодо їх участі у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики;
- запровадження єдиної системи оцінювання та стимулювання роботи державних службовців;
- удосконалення системи оплати праці державних службовців;
- питання щодо порядку надання державних послуг та нормативного врегулювання вимог професійної етики державних службовців;
- системи добору, призначення на посади, просування по службі, ротації державних службовців та їх професійного навчання.
Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу спрямована на подальше вдосконалення інституту державної служби в Україні, що, зрештою, сприятиме більш повній реалізації конституційних прав, свобод та законних інтересів громадян, наданню їм у належному обсязі якісних державних послуг.
На сьогодні суспільство очікує від державної служби ефективного, гуманного і відповідального управління, спрямованого на задоволення його потреб у цілому і кожного громадянина окремо. Досягнення цієї мети залежить від багатьох факторів, зокрема від наявного стану державного апарату, його здатності до вирішення поточних і стратегічних завдань. На виконання основних положень Концепції адміністративної реформи в Україні, схвалених Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810, затверджена Стратегія реформування системи державної служби в Україні, яка визначає:
- напрями вдосконалення класифікації органів державної влади та посад державних службовців за змістом і характером діяльності, способами призначення та надання повноважень;
- принципи взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб із громадськістю та громадянами;
- напрями формування критеріїв оцінки надання державних послуг фізичним та юридичним особам;
- завдання щодо поліпшення іміджу державної служби та запровадження нового типу взаємовідносин між

 
 

Цікаве

Загрузка...