WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державна служба в Україні як чинник гуманізації державного управління - Реферат

Державна служба в Україні як чинник гуманізації державного управління - Реферат


Реферат на тему:
Державна служба в Україні як чинник гуманізації державного управління
Кризові явища в бюрократичному середовищі стають сьогодні предметом обговорення серед науковців, професіоналів - практиків, широкої громадськості. Гостра дискусія точиться стосовно шляхів реформування державної служби, необхідності перегляду традиційної веберівської моделі бюрократії. Однією з центральних тем дебатів стає з'ясування ролі та місця державної служби в Україні як чинника гуманізації державного управління. З демократизацією суспільства, з появою нових соціальних викликів формується потреба переосмислення цінностей бюрократичної системи виходячи з пріоритетного становища людини в соціальному середовищі.
Аналіз останніх досліджень. У статті за основу було взято аналіз державної служби як чинника гуманізації державного управління у зарубіжній та вітчизняній літературі. Враховуючи обмеженість обсягу статті, увага акцентується переважно на тих літературних джерелах, які певною мірою підсумовують досягнення у цій сфері пізнання. Це, передусім, дослідження наступних авторів: Н.Р.Нижник, С.Д.Дубенко, О.Ю.Оболенського, В.І.Мельниченка, Н.Г.Плахотнюк, С.П.Мосова та інших вітчизняних і зарубіжних науковців. Окремі аспекти досліджуваної проблеми висвітлюються в працях: В.Мельниченка, А.Оболонського, А.Понєдєлкова, А.Пригожина, В.Спиридонова, А.Старостіна та ін. Також було використано ряд державних документів, що регламентують діяльність державної служби в Україні як чинника гуманізації державного управління: закони України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІУ, "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ, укази Президента України "Про заходи щодо реалізації стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2004 рік" від 5 січня 2004 р. № 4/2004, "Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу" від 5 березня 2004 р. № 278/2004, "Про комплексну програму підготовки державних службовців" від 9 листопада 2000 р. № 1212/2000, постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації" від 11 грудня 1999 р. № 2263 зі змінами та доповненнями, "Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації", "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" від 8 червня 2004 р. № 746, наказ від 23 жовтня 2000 р. № 58 "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця" [2-11].
Невирішені проблеми. Наявні дослідження переважно зосереджуються на аналізі інновацій у сфері державної служби та управлінських технологій. Питання системного дослідження державної служби в Україні як чинника гуманізації державного управління залишаються відносно малодослідженими. Цим зумовлюється комплексний аналіз основних аспектів функціонування державної служби в Україні як чинника гуманізації державного управління. Потрібно вказати, що необхідність розгляду питання державної служби в Україні як чинника гуманізації державного управління викликана:
- докорінними змінами у політичному, соціальному та економічному житті суспільства, пов'язаними із становленням української державності, набуттям нею чітко окресленої соціальної орієнтації;
- необхідністю прискорення реформ, розробки нових методів, механізмів і технологій у державному управлінні, які сприяли б максимальному задоволенню потреб особистості в її соціальній самореалізації;
- потребою оновлення державного апарату і апарату органів місцевого самоврядування з метою гуманізації його функціонування;
- необхідністю вироблення концепції та практичного здійснення нової, людиноцентристської політики у державній службі і відповідної зміни чинного законодавства про державну службу;
- переосмисленням зарубіжного досвіду та його застосування в українській державній службі [17, с. 10].
Мета дослідження. Вивчення проблеми державної служби насамперед пов'язане із становленням нової Української держави, а разом із тим - формуванням самого інституту державної служби. Оскільки основною функцією державної служби є управління, то від якості її роботи значною мірою залежить майбутнє нашої країни. Виходячи із положень Конституції України [1] наша держава має бути демократичною, правовою, соціальною та підконтрольною народу республікою. Реальним провідником цих ідей у життя повинна бути державна служба. На сьогодні старі методи керівництва відкинуті, однак нові, незважаючи на те, що минув значний період від народження держави, не працюють. Звідси і низька ефективність роботи всіх гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Саме державні службовці як виконавці завдань держави повинні забезпечити своєму народові дотримання прав і свобод людини та громадянина [1, розд. II ст. 21-68], зокрема права на працю, страйк, відпочинок, соціальний захист, житло, достатній життєвий рівень, безоплатне медичне обслуговування й освіту, безпечне для життя і здоров'я довкілля, правову допомогу та ін.
Узагальнюючи вищезазначене, потрібно вказати, що метою дослідження є визначення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення ефективності функціонування державної служби в Україні як чинника гуманізації державного управління, досягнення європейських стандартів рівня життя громадян України.
Виклад основного матеріалу. Особливості та перспективи розвитку України початку ХХІ ст., становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток засад громадянського суспільства зумовлюють підвищення ролі та значення державної служби як ефективного інструменту гуманізації державного управління. Термін "державна служба" охоплює такі основні значення:
- професійна діяльність соціального прошарку суспільства;
- галузь науки;
- галузь законодавства;
- відповідна галузь права;
- спеціальність вищої освіти й навчальна дисципліна.
Розглядаючи поняття державної служби як чинника гуманізації державного управління в Україні та як професійну діяльність соціального прошарку суспільства, насамперед слід розглянути визначення служби в загальному розумінні. На думку О.Ю.Оболенського, служба - це робота, професійне заняття службовця, а також місце його роботи, яка-небудь сфера діяльності [13, с. 11]. Під службою розуміють також діяльність, пов'язану з керівництвом, управлінням, прогнозуванням, плануванням, контролем, наглядом, обліком тощо. При цьому працівники, залучені до служби, створюють суспільні цінності або реалізують функції управління.
Важливо, що державна служба як чинник гуманізації державного управління останнім часом в Україні зробила суттєвий поступ у сфері теоретико-методологічного забезпечення. Цьому сприяло творче засвоєння напрацювань вітчизняних і зарубіжних учених у галузі управлінської науки, екстраполяція їх

 
 

Цікаве

Загрузка...