WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державна політика у сфері забезпечення молоді житлом в Україні: сутність, принципи та шляхи реалізації - Реферат

Державна політика у сфері забезпечення молоді житлом в Україні: сутність, принципи та шляхи реалізації - Реферат

необхідність у розробці нової стратегії забезпечення житлом соціально незахищених верств населення, в тому числі і молоді. Як свідчить досвід зарубіжних країн, що роль держави не зводиться лише до законодавчої підтримки, створення відповідного загального ринкового середовища та інших загальноекономічних факторів, держава, застосовуючи різні важелі, повинна брати участь в іпотечних схемах, використовуючи житлову іпотеку як інструмент вирішення тих чи інших завдань.
Необхідною умовою дієвості державної політики у сфері забезпечення молоді житлом є розбудова її на таких принципах:
- конституційності та законності (відповідно до ст. 47 Конституції України, згідно з якою кожен громадянин країни має право на житло) [1];
- безпосередньої участі молоді у формуванні й реалізації політики і програм, пов'язаних із житловою проблематикою;
- обліку потреб молоді, визначення співвідношень між можливостями їх задоволення з економічними ресурсами держави;
- поєднання зусиль центральних та місцевих органів влади, громадських загальнодержавних та регіональних організацій у вирішенні завдань щодо забезпечення молоді житлом;
- відповідальності кожного молодого громадянина перед суспільством та державою за взяті ним зобов'язання в справі реалізаціїжитлових програм та проектів.
Форми і методи державної підтримки мають визначатися залежно від потреби у поліпшенні житлових умов, рівня матеріального добробуту молодих родин, місця проживання (у містах чи сільській місцевості), місця роботи (державна служба, галузь освіти, медицини, виробництво), наявності і кількості дітей у родині.
Державна підтримка молодих родин, які потребують поліпшення житлових умов, має здійснюватися шляхом:
- надання безоплатних субсидій і поворотних позик (позичок) таким родинам на придбання житла;
- компенсації частини фактичних витрат на будівництво чи придбання житла, списання частини заборгованості за кредитом за рахунок державного бюджету і бюджетів органів місцевого самоврядування у разі народження (усиновлення) дитини;
- виділення будівельних матеріалів для індивідуального житлового будівництва (насамперед у сільській місцевості);
- надання багатодітним малозабезпеченим родинам житлових приміщень з державного і місцевого житлового фондів за договорами соціального найму;
- створення системи державних і приватних орендних (прибуткових) будинків.
Важливою умовою такої підтримки має стати те, що її надання не може відбуватися за рахунок скорочення допомоги іншим групам населення. Допомога з боку державного бюджету має стимулювати залучення коштів підприємств і організацій, а також самих громадян.
Висновки. Про важливість та зацікавленість держави в реалізації права на житло молоді свідчить система прийнятих законодавчих актів, норми яких визначають поняття, характеризують суб'єкти управління, принципи, а загалом і весь механізм молодіжного житлового кредитування.
Державна політика у сфері забезпечення молоді житлом має бути спрямована на забезпечення житлом соціально активної частини молоді, зокрема молодих сімей, вважаючи за стратегічну мету розбудову інноваційного суспільства в Україні.
Це є актуальним з огляду на очевидну неспроможність держави вирішити житлову проблему молоді в цілому, де пріоритетність набувають ті чи інші сегменти молоді залежно від концепції молодіжної політики й стратегії розвитку держави. На нашу думку, державна політика має передбачати забезпечення житлом насамперед тієї частини молоді, яка здатна найбільш ефективно реалізувати загальнодержавну стратегію розвитку.
Напрями подальших досліджень. З практики провадження державної політики молодіжного житлового будівництва та за результатами наукових досліджень очевидною є проблема децентралізації такої політики. Поширення роботи регіональних управлінь Фонду на невеликі міста, селища та села - це не тільки один із програмних заходів, а ще й комплексне вирішення низки питань підвищення ефективності використання кредитних коштів (менша вартість житла, залучення коштів місцевих бюджетів та матеріальних активів на кредитування), що зумовлює й необхідність подальших досліджень регіональної політики у сфері молодіжного житлового будівництва.
Список використаних джерел
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141; www.rada.gov.ua
2. Сімейний кодекс України // www.rada.gov.ua
3. Закон України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні // www.rada.gov.ua
4. Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 лип. 2002 р. № 1089 // www.fhb.kiev.ua
5. Звіт Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву про виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки та про результати роботи у 2006 році // www.fhb.kiev.ua
6. Браун М. Посібник з аналізу державної політики: Пер. з англ. - К.: Основи, 2000. - С. 243.
7. Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: Концепції і практика / Пер. з англ. І.Дзюб, А.Олійник; Наук. ред. О.Кілієвич. - К.: Основи, 1998. - 654 с.
8. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Пер. з англ. О.Перпадя. - К.: Основи, 1996. - С. 238.
9. Головатий М.Ф. Формування державної молодіжної політики в сучасній Україні (політологічний аналіз): Дис. … д-ра політ. наук: 23.00.02. - К., 1996. - С. 372.
10. Дікон Б., Халс М., Станс П. Глобальна соціальна політика. Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту / Пер. з англ. А.Олійника, В.Триліса, В.Паламарчука. - К.: Основи, 1999. - 346 с.
11. Омельчук В. Державна молодіжна житлова політика в Україні: пошук стратегії оптимального розвитку // Вісн. УАДУ. - 2002. - № 4. - С. 312-316.
12. Омельчук В. Деякі особливості сучасного стану ринку житла в Україні і роль держави у розв'язанні житлової проблеми молодих сімей // Вісн. УАДУ. - 2003. - № 2. - С. 179-184.
13. Приходько С. Здійснення громадянами права на соціальний захист та гарантії його забезпечення // Право України. - 2000. - № 2. - С. 18-22.
14. Сташків Б. Поняття права соціального забезпечення // Право України. - 2000. - № 5. - С. 24-26.

 
 

Цікаве

Загрузка...