WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державна освітня політика Чехії періоду суспільних змін: стан, тенденції, проблеми - Реферат

Державна освітня політика Чехії періоду суспільних змін: стан, тенденції, проблеми - Реферат

управління освітніми процесами в Чехії. Відзначено жорсткі правила поведінки: обов'язкове ліцензування освітньої діяльності, створено ефективний інститут освітньої експертизи, здійснюється експеримент зміни змісту базової освіти (задіяні близько 30 шкіл), постійно прогресує доля фінансових засобів, що їх уряд виділяє на перепідготовку і підвищення кваліфікації вчителів. На основі проведених досліджень визначена тенденція щодо переваги зовнішньої орієнтації чеської освітньої політики [13].
У дослідженнях державної політики у сфері освіти важливе значення мають періодичні видання. Журнал "Государственное управление в переходных экономиках" містить публікаціюП.Радо про зміни парадигми педагогіки, що відповідатиме новим завданням: готовність студентів до роботи в непередбачених ситуаціях, навчати їх бути гнучкими і виробляти власні здібності до вирішення проблем. Також дає можливість дізнатися про напрями освітніх реформ 90-х рр., що проводилися в країнах Центральної та Східної Європи [11].
Економічний бюлетень про країни з перехідною економікою "Трансформація" знайомить з виступом президента Чеської Республіки Вацлава Гавела. Він закликає до проведення реформ у сфері освіти Чехії в напрямі збільшення використання сучасних технологій у сфері освіти, вироблення та закріплення двох важливих компонентів системи освіти: 1) значний доступ до університетської освіти; 2) жорстка конкуренція між університетами за проведення досліджень і поширення нових знань між студентами і викладачами. На думку автора, така система гарантує те, що нові інтелектуальні розробки швидко посядуть своє місце в процесі вищої освіти і тим самим принесуть користь суспільству [14].
Габор Халаш пропонує нові механізми координації загальноєвропейської політики в галузі освіти, зокрема відкритий метод координації, що складається з чотирьох елементів:
1) вироблення загальних директив і моделей;
2) розроблення національних програм дій, що відповідають загальним директивам і моделям;
3) оцінка національних програм дій і фактичної поведінки національних партнерів, що досягається за допомогою показників досягнення цілей;
4) зворотна реакція на дії національних партнерів, яким при цьому забезпечується зворотний зв'язок і взаємне співробітництво [6].
Висновки. Отже, вивчення, аналіз та узагальнення наукових джерел з проблем формування й реалізації освітньої політики в Чехії є актуальними і важливими для сьогодення системи управління освітою в Україні.
Враховуючи приклад підготовки Чеської Республіки до вступу в ЄС та послідовної реалізації зобов'язань у галузі освіти, в Україні необхідно максимально використовувати концептуальні підходи ОЕСР при визначенні тенденцій розвитку освіти для стимуляції творчої та інноваційної діяльності керівних осіб та педагогічних працівників та брати участь у підготовці порівняльного аналізу й оцінці результатів, цілеспрямовано відкривати доступ до важливих міжнародних документів, результатів діяльності міжурядових організацій, порівняльних оглядів та студій, системного запровадження безперервної освіти для керівних та педагогічних працівників, а також висвітлювати здобутки в науково-дослідній роботі, що стосуються освіти.
Перспективи подальших розвідок. Перспективним і доцільним для подальшого дослідження є вивчення досвіду Чехії, з'ясування концептуальних засад освітньої політики та виявлення тенденцій її подальшого розвитку.
Для забезпечення цілісності, комплексності необхідно здійснити дослідження за такими напрямами:
- нормативно-правове забезпечення освіти в Чеській Республіці;
- структурно-функціональний аналіз системи освіти в Чехії та управління нею;
- завдання та принципи освітньої політики Чехії тощо.
Список використаних джерел
1. Авизер Такер. Некомпетентность на потоке: постановка высшего образования в Чехии / Пер. з англ. А.Алюшина - Reproducing Incompetence: The Constitution of Czech Higher Education by Aviezer Tucker // EECR. - Summer 2000. - Vol. 9. - № 3.
2. Артемчук Г.І., Попович В.В., Січкаренко Г.Г. Вища школа України: реальність і тенденції розвитку: Монографія. - К.: Ленвіт, 2004. - 176 с.
3. Байденко В.И. Болонский процесс: курс лекций. - М.: Логос, 2004. - 208 с.
4. Беблави Мирослав. Реформа державного управління в Словаччині й інших країнах Центральної Європи та її значення для України / Міжнар. центр перспект. дослідж. - Б.м., 2005.
5. Воссенштейн Х. Финансовое напряжение: тенденции финансирования высшего образования и политический курс в ситуации ограниченных средств // Унив. упр.: практика и анализ. - 2003. - № 3 (26). - С. 51-60.
6. Габор Халаш. Освітня політика: нові виклики і можливості // Государственное управление в переходных экономиках. - Б.м., 2002. - С. 26-36.
7. Короткий історичний огляд реформування системи освіти Чехії. - Structures of Education, Vocational Training and Adult Education Systems in Europe // http://www.eurydice.org
8. Луговий В.І. Управління освітою: Навч. посіб. для слухачів, асп., докторантів спец. "Держ. упр.". - К.: Вид-во УАДУ, 1997. - 304 с.
9. Національна програма розвитку освіти в Чеській Республіці. - Прага, 2002.
10. Пашков М., Чалий В. Україна і розширення ЄС: проблеми, наслідки, перспективи // Дзеркало тижня. - 2001. - 17 листоп. - С. 1-10.
11. Радо П. Высококачественное образование в странах ЦВЕ. Миф или реальность? // Государственное управление в переходных экономиках. - Б.г., 2002. - С. 1-12.
12. Програма діяльності уряду Чеської Республіки. - 2005 р. // http://www.vlada.cz/emd/vlada.htm
13. Полонников А.А. Чешские зарисовки (о принципах реформирования системы образования Чехии в ситуации многообразия) // Аналитические обзоры Центра проблем развития образования Белорусского государственного университета. - Ч. 2. Образовательные инновации: проблемы и перспективы // www.charko.narod.ru
14. Свенар Ян. Что требует осмысления в процессе глобализации: Резюме выступления президента Чехии Вацлава Гавела, а также результатов обсуждения, состоявшегося на конференции в Университете штата Мичиган // Экон. бюл. о странах с переходной экономикой "Трансформация". - 2000. - № 5. - С. 4-5.
15. Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна. - К.: Таксон, 2002. - 176 с.
16. Constitution of the Czech Republic // http://www.hrad.cz/en/ustava_cr/index.shtml
17. Les sondages d'opinion au service de la reforme de l'administration publique: documanets SIGMA: № 25. - Paris: OECD, 1998. - 120 p.
18. Education Policy Analysis // http://titania.sourceoecd.org
19. Summary sheets // http://www.eurydice.org

 
 

Цікаве

Загрузка...