WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державна освітня політика Чехії періоду суспільних змін: стан, тенденції, проблеми - Реферат

Державна освітня політика Чехії періоду суспільних змін: стан, тенденції, проблеми - Реферат

освіти Чехії, який свідчить про її великий пріоритет у державі. Аналіз освітніх реформ, здійснених у період незалежності Чехії та до її утворення, дає змогу виділити основне їх спрямування:
1) націоналізація освіти;
2) удосконалення структури та змісту системи освіти;
3) повернення автономії й академічних свобод у вищійосвіті, а також скорочення впливу держави на університети, що мають високий ступінь незалежності [7].
З політикою держави у сфері освіти побіжно ознайомлює Програма-декларація діяльності уряду Чеської Республіки, затверджена у 2005 р. [12]. У ній сформульовані наміри уряду продовжувати реформування системи освіти в напрямі творення інтегрованої і відкритої системи, що гарантує освіту протягом усього життя. Для досягнення високої якості освіти уряд проводитиме постійне оцінювання продуктів освітньої системи. Особлива увага приділяється розвитку ключових умінь і ноу-хау, стимулюванню інформації і громадської грамотності, а також вивченню іноземних мов. Уряд зобов'язується зберігати і розширювати принцип доступності до початкової, середньої і вищої освіти.
Для досягнення поставленої мети визначено наступну стратегію:
- використовувати рахунки місцевих фінансів, що підтримає найширшу участь дітей у дошкільній освіті;
- створювати кращі умови для включення людей з фізичними вадами в освітні програми молодших і середніх шкіл;
- надавати доступ до вищої освіти, включаючи терціарну, для малозабезпечених дітей;
- створювати аналогічні умови для освіти в молодшій школі і в молодших класах гімназії;
- сприяти наданню можливостей здобувати освіту національним меншинам;
- підтримувати мистецькі і мовні заклади як незалежний елемент освітньої системи.
У Програмі також відзначені зобов'язання уряду щодо вдосконалення умов праці учителів відповідно до умов ОЕСР і Європейського Союзу, включаючи умови заробітної плати. Пріоритет буде віддаватися впровадженню вчительського законодавства й підтримки реформ вищої і післядипломної освіти вчителів.
Отже, вивчення Програми діяльності уряду Чеської Республіки дає змогу усвідомити основні завдання щодо функціонування і розвитку освіти, а також напрями освітньої політики держави.
Фундаментальною працею, що допомагає ознайомитись зі станом та перспективами освітньої політики, є "Національна програма розвитку освіти в Чеській Республіці", затверджена Міністерством освіти, молоді та фізичної культури в 2002 р. [9]. Цей документ створений внаслідок аналізу й оцінки чеської системи освіти, проведених за останні п'ять років вітчизняними та зарубіжними фахівцями. Метою Національної програми розвитку освіти є утвердження освіти пріоритетною галуззю соціально-економічного розвитку Чеської Республіки, щоб вона впливала на суспільство та стала критерієм оцінювання людських здібностей та їхніх життєвих досягнень.
У Програмі визначено три головних сектори освіти:
1) дошкільний, початковий, середній (від 3 до 15 років);
2) навчальні заклади терціарного рівня (тобто професійні й вищі навчальні заклади) - поширюється на систему освіти осіб, які вже отримали атестат зрілості та проходять післяшкільне спеціальне навчання та інші короткострокові форми освіти;
3) освіта дорослих осіб. У документі зазначено, що на сьогодні найменш сформованим сектором є освіта дорослих.
У Програмі викладені проблеми трьох головних секторів освіти, дана низка рекомендацій, які були б директивами для майбутніх зусиль політиків. Зокрема, у регіональній системі освіти визначено спільні проблемні питання: 1) проблематика визначення цілей та змісту освіти; 2) питання про систематичне та регулярне оцінювання якості освіти; 3) спостереження за процесами перетворення, що відбуваються всередині шкіл на засадах самоврядування; 4) професійна діяльність та становище педагогічних працівників як головних носіїв перетворень в освіті.
У Програмі визначено поняття "освіта", описана освітня система Чеської Республіки. Освіта розкривається як явище суспільне, що суттєво може сприяти мобільності в суспільстві, вирівняти життєві можливості, обмежити витіснення на край суспільства груп людей, які перебувають у невигідному становищі, і тим сприяти його стабілізації. Програма визначає принципи демократичної освітньої політики, основні засади управління освітою.
Програма також визначає головні стратегічні напрями розвитку освіти в Чеській Республіці, передбачає основні цілі, принципи та наміри, над якими повинні працювати державні структури та заклади самоврядування, окремі школи та педагоги тощо.
Отже, у Національній програмі розвитку освіти в Чеській Республіці здійснено аналіз та оцінку чеської системи освіти. Документ висловлює наміри уряду в галузі освіти та повідомляє про законодавчі й організаційні заходи, що випливають з них, а також про програму розвитку [9]. Аналіз і вивчення Програми дають змогу ознайомитися з основним баченням уряду щодо формування нової системи освіти. Зіставлення напрямів Програми та дослідженого стану освітньої політики дасть змогу визначити тенденції освітньої політики Чехії.
Загальне уявлення про систему освіти в Чеській Республіці доповнює "Короткий виклад відомостей з системи освіти в Європі (Чеська Республіка)" [19]. У ньому зазначено, що з 1 січня 2003 р. чеська система освіти почала працювати на засадах нових правил, що були встановлені у процесі реформування державного управління. Відзначений високий рівень автономії в регіонах.
Визначені конкретні питання, які вирішує Міністерство освіти, молоді та фізичної культури:
- визначення концептуальних положень і розвитку системи освіти;
- встановлення освітніх стандартів;
- схвалення документів;
- визначення заробітної плати учителів;
- призначення на посаду директорів регіональних освітніх департаментів;
- організація педагогічних центрів і утримання дитячих будинків [19].
Цей документ визначає роль регіонів, громадських організацій в управлінні освітою.
Відповідно до цього кожний навчальний заклад має свій рахунок і право власної ініціативи. Університет має автономію в освітній політиці і господарчій діяльності. Службовці Міністерства лише контролюють господарський стан приміщень та ведуть облік учнів. Автор коротко знайомить з "Білою книгою". Це документ, який вказує на напрям руху і на ті важливі об'єкти, що повинні з'явитися, якщо вказаний вектор отримає суспільне визнання. "Біла книга" - не педагогічний документ. У ній відсутній опис змісту освіти, форм його трансляції, немає представлення всієї системи чеської освіти і моделі управління нею.
Значна увага дослідника зосереджена на особливостях

 
 

Цікаве

Загрузка...