WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державна освітня політика Чехії періоду суспільних змін: стан, тенденції, проблеми - Реферат

Державна освітня політика Чехії періоду суспільних змін: стан, тенденції, проблеми - Реферат


Реферат на тему:
Державна освітня політика Чехії періоду суспільних змін: стан, тенденції, проблеми
Вивчення досвіду країн Центральної та Східної Європи, зокрема Чехії, є надзвичайно важливим для України, оскільки в Україні відбуваються процеси демократичних перетворень в усіх галузях суспільного життя. Проблеми відповідних трансформацій в освіті України у зв'язку із входженням до європейського освітнього простору потребують нових підходів до їх вирішення. У цьому розумінні досвід Чеської Республіки є надзвичайно цінним, його висвітлення, узагальнення та осмислення відкривають можливості творення сучасної освітньої політики з урахуванням переваг та недоліків, а також шляхів їх подолання, які вже пройдені в європейських країнах.
До вивчення досвіду Чеської Республіки та проведення досліджень у цій сфері спонукають також визначені науковцями чинники. Серед них такі як:
- поглиблення процесів глобалізації, модернізації, інтеграції у світі;
- зростання ролі освіти в суспільному розвитку;
- відставання розвитку освіти від потреб і запитів суспільства;
- брак системних аналітичних досліджень проблем освіти;
- необхідність вивчення досвіду розвитку освіти в розвинених, демократичних, правових країнах;
- доцільність інтеграції систем освіти посттоталітарних країн у світовий освітній простір тощо [15, с. 6].
Цей досвід є суттєвим для України ще й тому, що проблеми ефективності державного управління освітою на сучасному етапі демократичних перетворень в Україні викликають особливу увагу як у керівників освіти, так і у споживачів освітніх послуг - учнів, студентів, їх батьків - усіх, хто навчається та навчає [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед публікацій з проблем освітньої політики та державного управління освітою в Чеській Республіці можна виділити три групи. До першої групи слід віднести праці науковців Мирослава Беблави [4], Авізера Такера [1], Х.Воссенштейна [5], Габора Халаша [6] та ін., у яких висвітлюється історія вступу Чеської Республіки в ЄС. Визначено переваги, отримані в результаті членства в Євросоюзі, серед яких такі:
- можливість навчання в кращих європейських університетах, вільний доступ до новітніх наукових відкриттів;
- підвищені вимоги до якості роботи державних і судових органів;
- підвищення життєвого рівня й оплати праці [11].
До другої групи входять праці, що розкривають взаємодію ЄС і України. Зокрема, автор аналітичної доповіді про специфіку нового етапу розширення ЄС робить спробу відповісти на запитання про те, якими мають бути механізми, що компенсували б можливі втрати в окремих сферах співробітництва, які проблеми можуть постати перед нашою державою у зв'язку із розширенням ЄС [9].
Наступна група досліджень присвячена вивченню проблем європейської політики України, еволюції політики Євросоюзу щодо країн Центральної та Східної Європи, взаємодії України з Євросоюзом, основним етапам формування зовнішньополітичних стратегій Чеської Республіки. Це дисертаційні дослідження Т.В.Андрущенко, Н.М.Буренко, В.М.Вакулича, А.Л.Шинкарука, Л.Ю.Кіцили тощо.
Ряд наукових праць вітчизняних дослідників присвячено визначенню тенденцій у галузі освіти України та Чехії. Зокрема, визначено основну тенденцію у сфері освіти України (зростання попиту на високоякісну освіту, що, у свою чергу, стимулює удосконалення системи освіти) [2] та світові тенденції сфери освіти (зміни основної парадигми освіти (криза класичної моделі і системи освіти, розроблення нових педагогічних фундаментальних ідей у філософії і соціології освіти, гуманітарній науці, створення експериментальних і альтернативних шкіл); рух вітчизняних шкіл і освіти в напрямі інтеграції у світову культуру; відтворення і подальший розвиток традицій вітчизняної освіти; розвиток соціального діалогу і соціального партнерства; рух від поняття кваліфікації до поняття компетенції) [2; 3].
Окреме місце у вивченні державної освітньої політики Чеської Республіки займають періодичні видання. Публікації Мережі інститутів та шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи (The Network of Institutes and Schools of Public Administrations in Central and Eastern Europe - NISPAcee) та документи Програми SIGMA (Support for Improvement and Management in General and Eastern European Countries) дали можливість ознайомитися з аналізом освітньої політики, реформами у сфері державного управління, адміністративною реформою, державною політикою в країнах Центральної та Східної Європи [15].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Більшість науковців доводять, що для України є цікавим і необхідним вивчення досвіду чеських реформ системи освіти.
Проте наведені вище роботи висвітлюють проблеми реформування освітньої галузі, напрями подальшої діяльності, описують структуру системи освіти, однак цілісного висвітлення проблем формування та реалізації освітньої політики у Чеській Республіці з огляду на можливості її використання в Україні немає. Переважна більшість наукових досліджень, аналітичних записок тощо спрямована на порівняння чеської системи з українською, але рекомендації щодо використання досвіду Чехії в Україні не сформульовані. Нині в галузі науки "Державне управління" не існує комплексного дослідження стану і тенденцій освітньої політики Чехії. Тому метою даної статті є комплексне дослідження стану і тенденцій освітньої політики Чехії.
Виклад основного матеріалу. Основним законом, що визначає принципи, на яких базується освіта Чеської Республіки, є Конституція [16]. Вони викладені в Чартері фундаментальних прав і свобод, який є частиною Конституції, а саме:
- піклування про дітей і їх освіту - право батьків. Діти мають право на виховання і опіку батьків (ст. 32, § 4);
- кожний має право на освіту. Період обов'язкового навчання встановлений законодавством. Громадяни мають право вільно обирати освіту в молодшій і середній школах залежно від здібностей, також і у сфері вищої освіти (ст. 33);
- громадяни, які належать до національних меншин, відповідно до строків, прописаних у законі, мають право здобути освіту рідною мовою (ст. 24, § 2);
- кожен має право вільно обирати заняття і професійну кар'єру (ст. 26, § 1);
- законодавство встановлює всі умови для вивчення релігії в державних школах (ст. 16, § 3);
- гарантована свобода виконання наукових досліджень і художніх робіт (ст. 15, § 2).
Варто узагальнити, що ці шість положень повністю регулюють галузь освіти в Чехії.
Загальне уявлення про особливості освітньої політики Чеської Республіки можна отримати з короткого історичного огляду реформування системи

 
 

Цікаве

Загрузка...