WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Глобальний інтерес та його виклики реалізації національного інтересу - Реферат

Глобальний інтерес та його виклики реалізації національного інтересу - Реферат

на те, що для кожної національної держави в умовах глобалізації першочерговим завданням має бути концентрація зусиль для реалізації національних інтересів. Проте світова практика сьогодні засвідчує іншу тенденцію, відповідно до якої 59% внутрішніх проблем пов'язуються з тим, що держава постає перед глобалізаційними викликами, а тому їй здебільшого доводиться реалізовувати глобальний інтерес, нехтуючи при цьому власними національними інтересами. Це вказує на те, що національні інтереси не можутьбути своєрідною штучною конструкцією, яка абсолютно відірвана від світових глобалізаційних тенденцій розвитку.
Важливою проблемою при визначенні змісту національних інтересів є їх гіпотетичне констатування, оскільки вони не розробляються, а лише сприймаються як певна форма даності, а тому вони є ефемерними, тобто "застиглими" сутностями, які розкривають специфіку функціонування нації протягом довготривалого стратегічного періоду. У цьому контексті постає питання про те, якими ознаками характеризується нація і наскільки ці ознаки знаходять своє адекватне оформлення в системі національних інтересів. Відомий теоретик національних проблем Е.Сміт класифікував близько десяти таких ознак, які дозволяють найбільш чітко визначити зміст національних інтересів та ідентифікувати їх відносність в умовах глобалізації [12]. До них учений відносить: культурні відмінності, які принципово відрізняють одну націю від іншої; єдність або компактність території (неперервність території), відносно великі розміри території та чисельність населення, наявність зовнішніх відносин з іншими групами, виражене почуття групової належності, участь в управлінні за наявності громадських прав, вертикальна економічна інтеграція. Проте в умовах глобалізації більшість із таких ознак нації розмиваються, а тому особливого значення набуває проблема їх збереження на користь розвитку національної держави.
На особливу увагу заслуговує концепція О.Ліснічука, відповідно до якої національні інтереси розглядаються не як "ідеологічна система, під яку можна підвести будь-яку справу чи витівку... це також не ікона, в святість якої треба вірити й молитись всує. Це схоже на колективне авторське полотно, коли кожен із окремих авторів залежно від своїх уявлень і здібностей вимальовує свою ланку. Або ж на­приклад, у архітектурному сенсі - будівлю, коли у кожного є можливість докласти свій талант будівничого: вмурувати цеглину, звести стіну або щось оздобити" [13, с. 35]. Тобто національні інтереси є продуктом діяльності колективної душі, в межах окремої держави вони відображають потреби кожного її члена і, більше того, формуються кожним із них. Так само глобальний інтерес є результатом соціально-духовного та рефлексивно-патетичного осягнення змісту сучасної геополітичної ситуації в умовах глобалізації.
У свою чергу, державний інтерес в умовах глобалізації можна визначити як потребу держави та її структур здійснювати відповідну геополітичну стратегію з метою забезпечення власного розвитку в межах світової системи.
Складовими елементами національного інтересу українців виступають:
- універсалізм світосприйняття, який певною мірою забезпечує широку відкритість нації до світу в цілому;
- консерватизм, який простежується в чіткому підпорядкуванні традицій та стереотипів у суспільному житті;
- емоційність та душевність, які переносяться у сферу жорсткої раціональності в системі суспільного життя;
- декларативна нейтральність та позаблоковість, які в умовах глобалізації відіграють негативну роль, оскільки сповідують певну форму відчуженості України від участі у світових структурах.
В умовах впливу глобалізації в особливому ракурсі постає проблема розуміння істинного та хибного національного інтересу. Істинний національний інтерес, з нашої точки зору, характеризує реальний інтерес розвитку нації в умовах глобалізації, виявлення та відповідне оформлення такої форми інтересу залежить від рівня розвитку громадянського суспільства, яке забезпечує функціонування структур державної влади, а також визначає форми контролю над процесом реалізації національного інтересу з боку інститутів громадянського суспільства. Тут також важлива роль належить і політичним партіям, які у світі все частіше опікуються пошуком відповідної стратегії захисту національних інтересів, збереженням власної ідентичності в умовах глобалізації. Точніше ці партії у стратегії своєї діяльності реалізують антиглобалістичну ідеологію, спрямовану на захист національних інтересів, які в особливій формі "оголюються" саме в умовах глобалізації. Неможливість їх повної та адекватної реалізації, що є результатом певних глобалізаційних викликів, позбавляє державу можливості захисту національної ідентичності, а також бути конкурентним суб'єктом у світовому просторі.
Отже, національний інтерес сьогодні має визначати рівень захищеності інтересів держави в умовах глобалізації та наявність відповідних стратегій їх захисту. Це також пояснюється тим, що в умовах глобалізації держава перетворюється на головного геополітичного суб'єкта реалізації національного та державного інтересів.
Безумовно, вплив глобалізації змінює традиційно усталену систему національних інтересів, проте жодною мірою не можна ставити питання про скасування національних інтересів як таких, адже головне завдання - правильно їх ідентифікувати. Основу формування національних інтересів в умовах глобалізації закономірно становлять геополітичні стереотипи, які підміняють національний інтерес загальнолюдськими цінностями. Це свідчить про те, що національна держава має відмежуватись від власного національного простору у своєму розвитку і еволюційно включитись у глобальний простір. Дане питання є актуальним не лише для перехідних суспільств, адже неодноразово на адресу західноєвропейської політики лунали звинувачення у відсутності чітко сформульованих національних інтересів, які начебто були надмірно зорієнтовані на інтереси різних транснаціональних структур (типу ООН), підмінялись глобальними інтересами, а це реально перешкоджає реалізації ефективної внутрішньої політики держави. Поясненням цього слугує і той факт, що "національний інтерес в умовах глобалізації підміняється гуманітарними інтересами або й інтересами "міжнародного співтовариства". Проте сподівання на реалізацію такого інтересу в умовах глобалізації є марними, оскільки не існує жодної національної держави, яка б була здатною принести у жертву свої інтереси заради інтересів інших держав, якщо при цьому вона не переслідує інших стратегічних цілей.
Тому важливим питанням, яке розкриває логіку такого розуміння проблеми, є чітка ідентифікація національних інтересів, а на основі цього і створення ієрархії інтересів, які найбільшою мірою відповідають сучасним глобалізаційним умовам розвитку. На основі розв'язання цих питань

 
 

Цікаве

Загрузка...