WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Глобальний інтерес та його виклики реалізації національного інтересу - Реферат

Глобальний інтерес та його виклики реалізації національного інтересу - Реферат

нерівні умови життя людей у межах різних національних держав;
- різні умови забезпечення охорони здоров'я людини;
- різні права на здобуття освіти;
- різні умови реалізаціїпраці та соціального захисту;
- різні можливості для реалізації духовно-творчого потенціалу людини.
Таким чином, глобальна несправедливість є результатом нерівномірного розподілу матеріальних і духовних ресурсів у межах світового простору та нерівномірних умов для належної реалізації прав і захисту людського потенціалу. Однією із причин цього є неефективна глобальна соціальна політика, яка не забезпечує створення спеціальних інституцій для сприяння та реалізації людського потенціалу в умовах світового розвитку. Проте у цьому плані не слід заперечувати вже існуючий досвід функціонування таких транснаціональних інституцій, які фактично і беруть на себе значну частину функцій з реалізації соціальних, економічних та загальнолюдських умов розвитку, гарантуючи, таким чином, рівні умови для життєдіяльності окремих суб'єктів світового простору.
Це ще раз підтверджує те, що в умовах глобалізації найбільш увиразненою стає ідея глобальної несправедливості, оскільки сьогодні більше як ніколи люди знають як розвивається сучасний світ, а тому й не бажають миритись із проблемами глобальної несправедливості, коли "у певній країні частина людей живе на віллах або в квартирах із кондиціонованим повітрям, тоді як інша частина - в печерах або ж і глиняних будиночках" [4]. Це свідчить про те, що в сучасному світі навіть у межах розвинених держав і тих, що перебувають на етапі розвитку, розрив між багатими та бідними все більше зростає. Це, у першу чергу, пояснюється тим, що одні держави мають більш динамічну стратегію розвитку, а інші - менш динамічну, що призводить до відповідного дисбалансу між ними. Підтвердженням цього у 2000 р. стала заява К.Аннан, що "майже половина населення планети все більше вимушена існувати менше ніж на 2 долари на день і близько 1,2 мільярди людей мають 1 долар на день" [5]. Унаслідок цього ми можемо констатувати новий зміст глобального інтересу - долання глобальної нерівності у розвитку сучасного світу. Важлива роль у цьому належить наданню допомоги небагатим країнам, яка проявляється, на думку К.Томашевської, у формі забезпечення "прогресу демократизації". Свідченням цього, зокрема, є різні трансформаційні перетворення, які подекуди ініціюються з боку транснаціональних структур чи окремих національних держав і мають на меті зміну вектора розвитку національної політики [6].
Таким чином, людство сьогодні добре розуміє потенціал своїх людських можливостей і те, наскільки він з позицій світового розвитку є належно реалізованим у межах окремої національної держави. Саме тому стратегія людського потенціалу має бути зорієнтована на забезпечення суспільного розвитку, аби таким чином здолати глобальну нерівність у розвитку держав. Якщо за аксіому взяти збалансовану політику взаємодопомоги між державами, відповідно до якої багаті країни допомагають бідним, то в реальності це приведе до виникнення великої межі, адже доведеться реалізовувати, у першу чергу, глобальні інтереси, а не національні. Це свідчить про те, що у міру можливості реалізації глобальних інтересів посилюються суперечності між різними державами.
Виходячи із цього глобальний інтерес є необхідною складовою реалізації глобальної стратегії суспільного розвитку. Так, зокрема, ще у 50-ті рр. ХХ ст. в Уставі Організації Об'єднаних Націй фактично було виписано зміст глобального інтересу, коли "народи Об'єднаних Націй вирішили досягнути соціального прогресу та покращення життєвих стандартів в умовах більшої свободи, і з цією метою... використовувати міжнародні механізми для забезпечення економічного та соціального прогресу всіх народів, вирішили об'єднати свої зусилля для досягнення цих цілей" [7].
Таким чином, глобальний інтерес характеризує інтереси всіх суб'єктів світового розвитку, проте його зміст у межах кожної національної спільноти трактується по-різному, оскільки залежить від відповідної глобалізаційної стратегії держави, рівня її геополітичної відкритості, яку вона обирає як альтернативу для свого позиціонування. Проте технологія реалізації глобальних інтересів має бути тотожною, а для цього у населення планети мають бути спільні умови та фактори суспільного розвитку. Це, у свою чергу, свідчить про те, що глобальні інтереси визначаються національними інтересами держав, а з іншого боку - саме глобальні інтереси приводять до ідентифікації змісту національних інтересів, оскільки за таких умов ризики їх реальної втрати є очевидними.
У контексті визначення сутності глобального інтересу на особливу увагу заслуговує концепція установки грузинського вченого Д.Узнадзе, яка розкриває зміст чотирьох фундаментальних станів ментальності, які характерні для кожного громадянина незалежно від того, на території якої б національної спільноти він не проживав. Дослідник намагається визначити основні соціально-психологічні стани, які формують комплекс поведінки громадянина. До таких комплексів відносять критерії домінантності однієї нації над іншою, які вчений називає манією форми, манією подолання, манією релаксації та манією управління [8].
Соціально-психологічні стани
Манія форми
Манія подолання
Манія релаксації
Манія управління
Уявлення про дійсність постають
у формі актів
формоутворення
подолання
зняття напруження
управління
Основні соціально-політичні категорії
обов'язок
право (рівність)
свобода
згода
Форми здійснення взаємовідносин
розподіл
(самонакопичення)
отримання
обмін
віддача
Просторові модуси ефекту
становлення
стискання
плинність
розширення
Принципи, які визначають соціальну спільність
примат спільності
спільність на основі ідентичності
безумовна спільність
спільність на основі відмінностей
Ставлення до чужого
нетерплячість
ігнорування
толерантність
вимога
Основні світоглядні принципи
актуальність початку
актуальність початку та кінця у їх взаємозв'язку
актуальність кінця
безкінечність
Логічний зв'язок між явищами розглядається в аспекті
причинності
причинно-цільовому
цільовому
альтерна­тивності
Найбільш чітко визначені типи націй
німці, японці, китайці, іранці, араби, євреї
росіяни
американці, англійці, французи, індійці, голландці
грузини
ірландці
Окремі форми домінантності (манії) спираються на те, що в основі людської установки немає жодної складової, яку б можна було прибрати, адаптувати чи замінити. Це свідчить про те, що установка як основа формування інтересу є мінливою і залежить від психочасових вимірів. На думку дослідника, навіть довготривалі установки (наприклад ті, що

 
 

Цікаве

Загрузка...