WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Використання інноваційних технологій при моделюванні державного управління освітою - Реферат

Використання інноваційних технологій при моделюванні державного управління освітою - Реферат

суб'єктна, рівнева, змістовна, життєвого циклу, управлінська); європейські - п'ять (відбіркова, постановочна, змішаних здібностей, інтеграційна, інноваційна); українські - три (адміністративно-функціональна, конкурентно-представницька, проектно-інвестиційна) [11].
Кожна з названих вище моделей є яскравим представником евристичного моделювання: в адміністративно-функціональній моделі суб'єкт управління (керівник) перебуває "над" площиною об'єкта управління; в конкурентно-представницькій суб'єкт належить площині, а в проектно-інвестиційній моделікерівник є одним із суб'єктів управління.
Другий тип - технології моделювання, породжені методами системного аналізу, вони є ефективним засобом розв'язання низки складних, але досить чітко сформульованих проблем. Об'єкт дослідження розглядається як система взаємопов'язаних елементів, їх властивостей та якостей. Системний аналіз дає можливість структурувати складну проблему у серію завдань, які розв'язуються економіко-математичними методами. Основна перевага методів системного аналізу полягає в можливості урахування багатьох факторів, які впливають на прийняття рішення [2].
Прикладом другого типу інноваційних технологій моделювання державного управління освітою є запропонована нами в роботі [5] математична модель, яка має на меті знаходження найкращого (оптимального) способу управлінської дії за умов обмежень економічного характеру.
Третій тип технології моделювання походить від робіт відомої київської кібернетичної школи В.М.Глушкова - знаменитих систем автоматизованого управління. Досконалі в цьому напрямі роботи В.А.Косса трактують державне управління з позицій нової кібернетики, виділяючи при цьому інформаційну складову як рушійну силу, що може раціонально збалансувати ресурси та режим функціонування складної системи, якою, зокрема, є система освіти в Україні та її державне управління [8].
Порівнюючи всі ці технології моделювання, звертаючи увагу на досягнення та недоліки методів, створених у межах указаних технологій, навіть залишивши осторонь низку так званих аналогових методів, які спираються на спільні закономірності розвитку природи та суспільства, ми змушені констатувати той беззаперечний факт, що моделювання державного управління освітою - це інноваційна освітня технологія.
Таким чином, попри існування багатьох освітніх інновацій, що являють динамічний процес залучення до практики нових ідей, засобів, технологій, зорієнтованих на зміни різних структурних систем і компонентів освіти, ми окремо виділяємо моделювання державного управління освітою як інноваційну технологію. А саме моделювання другого типу, яке дає можливість будувати оптимальні моделі за різними конкретними критеріями і за допомогою цих моделей - управляти освітою.
Управляти - означає втручатися в ланцюговий механізм державного управління освітою: потреби ? цілі ? рішення ? дії ? результати; тобто на кожному з етапів робити суттєву кореляцію при прийнятті державно-управлінських рішень в освіті на різному рівні - починаючи зі школи і закінчуючи міністерством.
Ми отримаємо при цьому динамічний процес взаємодії: суб'єкт управління ? об'єкт управління ? модель об'єкта ? оптимізація моделі ? рішення, яке й дозволяє робити згадану вище кореляцію у реальному часі.
Висновки. Спираючись на досвід моделювання у природничих та суспільних науках, аналізуючи досягнення інноваційних технологій у прийнятті державно-управлінських рішень, усвідомлюючи роль і місце моделювання в державному управлінні освітою на сучасному етапі, ми робимо такі висновки.
Інноваційні технології при моделюванні державного управління освітою - це нові методики, нові мотивації, нарешті - нова філософія моделювання, в якій суб'єктом моделювання є людина з її прагненнями і бажаннями, талантом, здібностями та особливістю, об'єктом моделювання - реальні об'єкти державного управління освітою, а впровадженням цих технологій, результатом інноваційного процесу (інноваційним продуктом) є оптимальна (випереджувальна) модель державного управління освітою, побудована за участю математичних та новітніх інформаційних технологій, що дозволяє успішно та ефективно впливати на прийняття державно-управлінських рішень в освіті.
Перспективи подальших досліджень. Важливою перспективою подальших досліджень впливу конструктивного моделювання як інноваційної технології на державне управління освітою є побудова конкретних алгоритмів оптимальних моделей на прикладі реальних об'єктів освіти.
Список використаних джерел
1. Даниленко Л.І. Теорія і практика управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх закладах // Практика управління закладом освіти. - 2006. - № 1. - С. 13-18.
2. Дєгтяр А.О. Державно-управлінські рішення: інформаційно - аналітичне та організаційне забезпечення. - Х.: ХарРі НАДУ "Магістр", 2004. - 223 с.
3. Огаренко В.М. Роль держави в інституціальних та структурних перетвореннях в системі освіти // Актуальні проблеми: Зб. наук. пр. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. - № 2(24). - Ч. 1. - С. 25-32.
4. Довбиш І. Модель державно-громадського управління загальноосвітнім державним закладом // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. - Чернівці: Рута, 2005. - Вип. 258. - С. 49-57.
5. Усенко О.В. Моделювання державного управління освітою в умовах сучасних суспільно-політичних трансформацій // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: У 2 т. / За заг. ред. О.Ю.Оболенського, В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - Т. 1. - С. 339-341.
6. Усенко О.В. Діалектика взаємодії суб'єктів і об'єктів моделювання у теорії державного управління // Зб. наук. пр. НАДУ / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - Вип. 1. - С. 56-59.
7. Бакаев А.А., Костина Н.И., Яровицкий Н.В. Имитационные модели в економике. - К.: Наук. думка, 1978. - 304 с.
8. Косс В.А. Анализ структурной модели государства с позиции новой кибернетики // Теория и практика управления. - 2005. - № 7. - С. 9-13.
9. Фон Нейман Дж., Монгенштейн О. Теория игр и экономическое поведение. - М.: Наука, 1970. - 707 с.
10. Ващенко Л.М. Регіональне управління інноваційними процесами загальної середньої освіти: Навч. модулі. - К.: Видавн.-поліграф. центр "Тираж", 2005. - 30 с.
11. Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент: Навч. посіб. - К.: Главник, 2006. - 144 с. - (Сер. "Психол. інструментарій").

 
 

Цікаве

Загрузка...