WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Податкова система - Реферат

Податкова система - Реферат

ділянок для будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення, індивідуального житла та гаражів у населених пунктах.
Указ визначає суть кожного виду податків і зборів, умови їх стягнення та граничні ставки.
В порівнянні з переліком податків і зборів, наведеному в Законі України "Про систему оподаткування" Указ Президента вносить такі зміни: відміняються збори за участь в бігах на еподромі, за виграш на бігах, з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на еподромі; збір за право проведення кіно- і телезйомок; збір з власників собак. Вводяться: збір за здійснення зарубіжного туризму, збори за надання земельних ділянок.
Конкретні умови справляння податків і зборів викладено в Законах України "Про податок на додану вартість" ( 03.04.97 р.), "Про оподаткування прибутку підприємства" ( оновлена редакція 22.05.97 р.), "Про акцизний збір" (18.11.92 р.), Дикрет КМУ від 26.12.93 "Про прибутковий податок з громадян" , "Про фіксований сільськогосподарський податок" (17.12.98 р.), "Про державне мито" (18.12.91 р.).
Закон України "Про державну податкову службу в Україні" (26.01.93 р.) до системи державної податкової служби відносить: державну податкову адміністрацію України, державні податкові адміністрації в АРК, областях, містах Києві і Севастополі, державні податкові адміністрації в районах, містах, районах міст. В складі органів державної податкової служби знаходяться спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими порушеннями (податкова міліція).
Завдання органів державної податкової служби:
1. здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неоподаткованих доходів, установлених законодавством;
2. внесення у встановленому порядку позиці щодо вдосконалення податкового законодавства;
3. прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
4. формування та ведення Державного реєстра фізичних осіб-платників податку та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;
5. роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податку, запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративне порушення.
Повноваження податкової міліції. Податкова міліція:
1. приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини та правопорушення, віднесенні до її компетенції, здійснює у встановленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;
2. здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;
3. виявляє причину і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;
4. забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з використанням ними посадових обов'язків;
5. запобігає корупції та іншим службовим порушення серед працівників державної податкової служби;
6. збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.
Закон України " Про державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов ' язкових платежів " прийнятий 22.12.94 року.
Державний реєстр - це автоматизований банк даних. Створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів.
Ідентифікаційний номер Державного реєстру є обов'язковим для використання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи в разі:
· виплати доходів, з яких утримуються податки та інші обов ' язкові платежі згідно з чинним законодавством України;
· укладення цивільно-правових угод, предметом яких є об'єкти оподаткування та щодо яких виникають обов ' язки сплати платежів;
· відкриття рахунків в установах банків.
Закон України " Про заставу " (02.10.92 року) визначає заставу як спосіб забезпечення зобов ' язань . В силу застави кредитор (заставоотримувач) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.
Заклад - застава рухомого майна, при якій майно, що складає предмет застави, передається заставодавцем у володіння заставоотримувача.
Заставоотримувач, якщо інше не передбачене договором, зобов ' язаний: вживати заходів, необхідних для збереження предмету закладу; у випадках, коли це передбачено договором, одержувати з предмету закладу доход в інтересах заставодавця; регулярно надсилати заставодавцю звіт про користування предметом закладу, якщо користування ним допускається відповідно Закону; страхувати предмет закладу в обсязі його вартості за рахунок та в інтересах заставодавця; сплачувати податки та збори, пов'язані з володінням заставою, за рахунок заставодавця; належним чином утримувати предмет закладу, нести відповідальність за нього у випадках, коли немає доказів, що втрата, пошкодження або загибель закладу сталася не з його вини; негайно повідомляти заставодавця про виникнення загрози загибелі чи пошкодження предмета закладу; негайно повертати предмет закладу після виконання заставодавцем або третьою особою забезпеченого закладом зобов ' язання.
Іпотека - застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи.
Застава векселя чи іншого цінного паперу, який може бути переданий шляхом вчинення передавального запису(індосаменту), здійснюється шляхом індосаменту і вручення заставоотримувачу індосованого цінного паперу.
Предметом застави товарів в обороті або переробці можуть бути сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо. Вони перестають бути предметом застави з моменту їх вручення набувачу або транспортній організації для відправлення набувачу або передачі на пошту для пересилки набувачу. Набуті заставодавцем товари стають предметом застави з моменту виникнення на них права власності.
Указ Президента України " Про іпотеку " від 14.06.99 року № 641/99 детально визначає, яке майно може бути, а яке не може бути предметом іпотеки, права та обов ' язки заставодавця та заставоотримувача, суть різних видів іпотеки: звичайної, об ' єднаної, спільної та умовної, структуру іпотечного договору, заставної, правила їх реєстрації та ін.

 
 

Цікаве

Загрузка...