WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Фінансово–бюджетна система - Реферат

Фінансово–бюджетна система - Реферат


Реферат на тему
Фінансово-бюджетна система
Фінансово-бюджетну систему України складають фінанси республіки, місцевих органів влади, фінанси підприємств і організацій всіх форм власності, банківський і державний кредит.
Бюджетна система будується на основі таких принципів: 1.закріплення за кожною ланкою бюджетної системи законодавчо встановлених джерел доходів; 2.встановлення диференційованих податків на прибуток залежно від видів діяльності та рівновеликих податків по всіх формах власності, підпорядкованості та належності в межах кожного виду діяльності; 3.забезпечення самостійності кожної ланки бюджетної системи у формуванні та використанні закріплених доходних джерел.
Система самостійності бюджетів різних рівнів (при раціональному зв'язку між ними) дозволяє відповідним органам управління мати фінансову базу проведення власної соціально-економічної політики, виконання своїх функцій та реалізації соціальних програм.
Закон України " Про бюджетну систему України " (29.06.1995 р.) визначає основні категорії, що характеризують бюджетну систему, таким чином.
Бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади та місцевими Радами народних депутатів.
Зведений бюджет України - сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи.
Бюджетний устрій - організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи.
Бюджетний процес - регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за їх виконанням, затвердженням звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України.
Бюджетний рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня.
Бюджетна класифікація - єдине систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівняльність бюджетних даних.
Дефіцит бюджету - перевищення видатків над доходами. Профіцит (надлишок) - перевищення доходів над видатками.
Склад видатків Державного бюджету України:
1. фінансування загальнодержавних централізованих програм підтримання та підвищення життєвого рівня народу, заходів щодо соціального захисту населення;
2. фінансування здійснюваних установами та організаціями заходів у галузі освіти, культури, науки, охорони здоров ' я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення, що мають загальнодержавне значення;
3. фінансування виробничого і невиробничого будівництва, геолого-розвідувальних, проектно-пошукових та інших робіт, що здійснюється відповідно до загальнодержавних програм;
4. на оборону;
5. на охорону навколишнього природного середовища;
6. на утримання правоохоронних та митних органів, податкової, захисту прав споживачів та контрольно-ревізійної служб;
7. утримання органів законодавчої, виконавчої, судової влади та прокуратури;
8. здійснення зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності;
9. дотації, субвенції, що передаються з Державного бюджету України до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;
10. на виплату всіх видів пенсій, видатків, спрямованих на захист громадян, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, виплату допомоги по безробіттю, витрати на професійне навчання вивільнюваних працівників і незайнятого населення та заходи по створенню додаткових робочих місць;
11. утворення державних матеріальних і фінансових резервів;
12. обслуговування внутрішнього і зовнішнього державних боргів та їх повернення;
13. інші заходи, що фінансуються з Держбюджету відповідно до Законів України.
У Держбюджеті передбачається резервний фонд КМУ у розмірі до 2% від обсягу його видатків для фінансування невідкладних витрат в народному господарстві, соціально-культурних та інших заходів, що не могли бути передбачені під час затвердження Держбюджету.
У Держбюджеті понад передбачені видатки утворюється оборотна касова готівка в розмірі до 2% загального обсягу видатків бюджету. Вона може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена у тому ж році до розмірів, установлених під час затвердження Держбюджету.
Доходи Держбюджету України формуються за рахунок:
1. частини податку на додану вартість та акцизного збору, які визначаються Законом про Держбюджет на наступний рік;
2. 30% від податку на прибуток підприємств та організацій усіх форм власності, від податку на майно підприємств та організацій, від плати за землю;
3. надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;
4. частини надходжень від приватизації, надходження від реалізації державного майна, орендна плата за оренду цілісних майнових комплексів;
5. внесків до Пенсійного фонду, Державного фонду сприяння зайнятості населення, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення та внесків до інших загальнодержавних цільових фондів,створення яких передбачене законодавством України;
6. надходжень від внутрішніх позик, повернутих державі позик, процентів від наданих державою позик і кредитів;
7. дивидендів від акцій та інших цінних паперів, що належать державі в акціонерних господарських товариствах;
8. плата за спеціальне використання природних ресурсів;
9. інших доходів, встановлених законодавством України і віднесених до доходів Держбюджету.
Закон України " Про бюджетну систему України " визначає також склад доходів і видатків республіканського бюджету АРА, обласних, районних та міських бюджетів.
Організація бюджетного процесу. Верховна Рада не пізніше 15 червня поточного року розробляє і надсилає Президенту України спеціальну постанову (бюджетну резолюцію) про основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний рік.
Міністерство фінансів на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий рік та фінансових можливостей держави складає попередній проект зведеного бюджету України і доводить відповідні прогнозні показники до міністерств, відомств, інших органів державної виконавчої влади, які подають Мінфіну свої пропозиції.
Мінфін розглядає ці пропозиції і готує

 
 

Цікаве

Загрузка...