WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання наукової та науково-технічної діяльності - Реферат

Державне регулювання наукової та науково-технічної діяльності - Реферат

інформаційних центрів громадського користування як бази для освіти, виробництва та наукових досліджень, системи реалізації прав громадян на культурний і фаховий розвиток.
"Положення про державний інноваційний фонд" затверджено Кабміном України 17.08.1995 р. № 650.
Держіннофонд має обласні відділення, відділення в містах Києві і Севастополі. Очолює його голова, який призначається Кабміном. Вищий орган Держіннофонду - рада, в яку входять заступники керівників Мінекономіки, Мінфіну, Міннауки, голови нацбанку та ін.
Кошти Держіннофонду формуються за рахунок частини бюджетних коштів, які виділяються державою для підтримки науково-технічної діяльності; позабюджетних коштів у вигляді обов язкових внесків підприємців, установ, організацій незалежно від форм власності; повернення коштів інноваційної позички, лізингу та інвестиційного внеску і частини прибутків від реалізації інноваційних проектів відповідно до чинного законодавства; добровільних внесків юридичних та фізичних осіб.
Держіннофонд проводить комплексну науково-технічну експертизу інноваційних проектів; проводить фінансування і матеріально-технічне забезпечення відібраних до реалізації проектів; здійснює контроль за цільовим використанням призначених для цього коштів і матеріально-технічних ресурсів.
Він вживає заходів для створення сучасної інфраструктури інноваційної діяльності; створює інформаційну систему баз даних у сфері інноваційної діяльності, здійснює заходи щодо організації навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів з питань інноваційної діяльності; організує надання експертизи, правових та інжинірингових послуг підприємствам, установам, організаціям в сфері інформаційної діяльності; пропагує науково-технічні дослідження, проводить рекламу і видавничу діяльність.
Держіннофонд має право виступати замовником робіт, пов язаних з використанням покладених на фонд завдань та реалізацію інноваційних проектів. Він сприяє реконструкції підприємств в ході реалізації інноваційних проектів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції, освоєнню енерго - та ресурсозберігаючих технологій, збільшенню випуску наукоємкої продукції.
Він бере участь у міжнародному співробітництві у сфері інноваційної діяльності і проводить зовнішньоекономічну діяльність у процесі реалізації міжнародних науково-технічних та інноваційних проектів, взаємодіє з відповідними іноземними та міжнародними організаціями.
Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" визначає промислово-фінансову групу (ПФГ) як "об єднання, до якого можуть входити промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, та яке створюється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції".
Кабмін України приймає до розгляду проекти створення ПФГ за умови, що розрахунковий обсяг реалізації кінцевої продукції ПФГ буде еквівалентний сумі 100 млн. доларів США за рік, починаючи з другого року після створення ПФГ.
Створення ПФГ забороняється у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, матеріально-технічного постачання, транспортних послуг.
ПФГ не має статусу юридичної особи. Право діяти від імені ПФГ має виключно головне підприємство ПФГ. Президентом ПФГ є керівник головного підприємства ПФГ.
Головне підприємство та учасники ПФГ укладають Генеральну угоду про сумісну діяльність щодо виробництва кінцевої продукції ПФГ, яка підлягає затвердженню постановою Кабміну України. Генеральна угода визначає взаємні зобов язання учасників ПФГ щодо виробництва проміжної продукції. Вони оформляються також двосторонніми угодами про поставки проміжної продукції. Цими угодами визначається також взаємна відповідальність сторін за порушення зобов язань.
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 року № 549 затверджене "Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів".
Згідно Положення, інноваційна структура - це юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, що створена відповідно до законодавства (вид А), або група юридичних та фізичних осіб, яка діє на основі договору про спільну діяльність (вид Б), за визначеними галуззю діяльності та типом функціонування, орієнтованим на створення та впровадження наукоємкої конкурентоспроможної продукції.
Організаційне та методичне забезпечення створення і функціонування інноваційних структур здійснюється Міжвідомчою радою з координації діяльності щодо організацій та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів, яка діє відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Статут інноваційної структури (для виду А) і договір про спільну діяльність (для виду Б) та проект діяльності інноваційної структури подаються до Міжвідомчої ради, яка готує експертний висновок та пропозиції щодо надання інноваційній структурі відповідного статусу.
Проект діяльності інноваційної структури повинен містити: 1. визначення концепції та цілей функціонування інноваційної структури; 2. техніко-економічне обгрунтування; 3. інформацію про її учасників; 4.інформацію про її органи управління та положення про орган управління науково-технічною діяльністю інноваційної структури, погоджене з Міннауки; 5. Бізнес-план, який передбачає комплекс підготовчих робіт з розгортання інноваційної структури, робоче освоєння території, будівництво і освоєння контрольних об єктів, формування творчих колективів, опрацювання організаційно-економічного механізму функціонування інноваційної структури, створення бізнес-центру, технологічних інкубаторів, інноваційних фондів, навчальних закладів, консалтингових та страхових фірм тощо, міжнародне співробітництво, виробничу і комерційну діяльність.
Міннауки за поданням Міжвідомчої ради здійснює реєстрацію інноваційної структури шляхом включення її до Державного реєстру та видачі відповідного свідоцтва. Свідоцтво дає право на отримання податкових, валютно-фінансових та інших пільг та переваг, установлених законодавством.
Постановами Кабміну України створюються фонди, які мають сприяти вирішенню певних науково-технічних проблем. Так, постановою Кабміну України від 7.02.1996 р. № 163 затверджено"Положення про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження".
Кошти фонду формуються за рахунок платежів за нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших надходжень.
Кошти фонду використовуються для фінансування заходів по економії паливно-енергетичних ресурсів, а також для розвитку нетрадиційної енергетики, проведення державної енергетичної експертизи, організації підготовки та перепідготовки кадрів, розробки енергетичних стандартів, норм і нормативів, участі в оснащенні підприємств засобами обліку, контролю та управлінням енерговикористанням, пайову участь в здійсненні програм енергозбереження та структурної перебудови економіки, надання кредитних пільг та субсидій для розробки і реалізації енергозберігаючих заходів.

 
 

Цікаве

Загрузка...