WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація інфраструктури ринку - Реферат

Організація інфраструктури ринку - Реферат

інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обв'язковий аудит).
Проведення аудиту є обов'язковим для:
1. підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю, а також суб'єктів з річним господарським оборотом не більше як 200 мінімальних зарплат;
2. перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
3. емітентів цінних паперів;
4. державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах власності;
5. порушення питання про визначення неплатоспроможним або банкрутом.
Аудиторська палата України створюється і функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування. Загальна кількість членів Аудиторської палати - 20 осіб, які делегуються від певних міністерств і відомств, а також - від професійної організації аудиторів (5 осіб).
Аудиторська палата здійснює сертифікацію і ліцензування суб'єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів.
Аудиторам забороняється безпосередньо займатися торгівельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від корпоративних прав. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.
Забороняється проведення аудиту аудиторами, які мають прямі родинні стосунки з керівництвом господарюючого суб'єкта або особисті майнові інтереси у господарюючого суб'єкта, що перевіряється; членом керівництва, працівником, засновником або власником господарюючого суб'єкта, що перевіряється або його дочірнього підприємства, філії чи представництва.
Аудиторський висновок - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається у встановленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить в собі висновок щодо достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.
Публічна бухгалтерська звітність складається із аудиторського висновку, балансу, звіту про прибутки і збитки, іншої звітності в межах відомостей, які не становлять комерційну таємницю і визначені законодавством для надання користувачам та публікації.
Закон України "Про захист прав споживачів" (15.12.93 р.) регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями, встановлює права покупців та визначає механізм реалізації захисту їх прав.
Права споживачів. Державний захист прав споживачів здійснюють Ради народних депутатів, місцеві державні адміністрації, Держкомітет України у справах захисту прав споживачів і його органи в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, Комітет по стандартизації, метрології та сертифікації, органи і установи державного санітарного нагляду, на які покладено контроль за якістю та безпекою товарів (робіт, послуг).
Покупець має право на:
1. необхідну, доступну та достовірну інформацію про кількість, якість та асортимент товарів (робіт. послуг). - Ст.18 Закону;
2. належну якість товарів, торгівельного та інших видів обслуговування. - Ст.12, обмін на товар належної якості - ст. 20;
3. безпеку товарів (робіт, послуг). - Ст.16;
4. відшкодування збитків, завданих товарами (роботами, послугами) неналежної якості, а також шкоди, заподіяної небезпечними для життя і здоров'я людей товарами у випадках, передбачених законодавством. - Ст. 13, 14, 15, 17;
5. звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;
6. об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).
Держкомітет у справах захисту прав споживачів та його органи мають право:
1. перевіряти якість товарів, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки товарів, а також додержання правил торгівлі і надання послуг;
2. відбирати зразки товарів, сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості згідно встановлених КМУ правил; проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами;
3. одержувати від господарюючих суб'єктів нормативні документи та інші відомості, що характеризують якість товарів, сировини та матеріалів, що використовуються для виробництва товарів;
4. надавати господарюючим суб'єктам обов'язкові до виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;
5. забороняти реалізацію товарів, на які немає документів, що засвідчують їх відповідність вимогам нормативних документів; завезених на територію України без документів, що підтверджують їх належну якість, а також товарів, що не мають сертифіката відповідності;
6. припиняти відвантаження і реалізацію товарів, що не відповідають вимогам нориативних документів; їх продаж і виробництво;
7. тимчасово припиняти діяльність підприємств та організацій, що систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, - до усунення наявних недоліків;
8. опломбувати виробничі, складські, торгівельні та інші приміщення, а також неправильні, несправні і такі, що не мають відповідного клейма чи з порушенними термінами повірки вимірювальні прилади, з допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів з наступним повідомленням органів державної метрологічної служби для проведення повірочних робіт і розпломбування;
9. вилучати неякісні товари, документи, інші предмети, що свідчати про порушення прав споживачів;
10. подавати до суду позови про захист прав споживачів;
11. передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства;
12. накладати на винних осіб у випадках, передбаченихзаконодавством, адміністративні стягнення;
13. накладати на господарюючі суб'єкти стягнення, передбачені Законом, в порядку, визначеного КМУ.

 
 

Цікаве

Загрузка...