WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація інфраструктури ринку - Реферат

Організація інфраструктури ринку - Реферат

різниці між ціною виконання та ціною базового активу на момент виконання.
Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" (18.06.1991 р.) визначає умови і порядок випуску цінних паперів, а також регулює посередницьку діяльність в організації обігу цінних паперів на території України.
Цінні папери - це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, що їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.
Види цінних паперів: акції, облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов ' язання республіки; ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери, інвестиційні сертифікати.
Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства та право на участь в управлінні ним, дає право його власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.
Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов ' язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений строк із виплатою фіксованого процента.
Казначейські зобов ' язання України - вид цінних паперів на пред ' явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу.
Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів з нього.
Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов ' язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселетримача).
Простий вексель свідчить про те, що векселедавець обіцяє сплатити обумовлену суму в обумовлений строк тому, хто цей вексель пред ' явить.
Переказний вексель - наказ векселедавця іншій особі сплатити власнику векселя обумовлену суму в обумовлений строк.
Приватизаційні папери засвідчують право власника на безплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, житлового фонду, земельного фонду.
Інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випускається виключно Інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і дає право його власникові на отримання доходу у вигляді дивідендів.
Фондова біржа - організаційно оформлений постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює:
· стандарти випуску цінних паперів, вимоги щодо їх випуску і обігу, порядок їх реєстрації та інформації про їх випуск;
· вимоги та умови відкритого продажу (розміщення) цінних паперів на території України, реєструє правила функціонування організаційно оформлених ринків, призначає державних представників на фондових біржах, у депозитаріях та торгівельно-інформаційних системах;
· порядок складання звітності учасників ринку цінних паперів, особливості ведення обліку операцій з цінними паперами.
· видає дозволи на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково-клірінгову діяльність з цінними паперами та інші передбачені законом спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці дозволи (ліцензії) у разі порушення вимог законодавства про цінні папери і т.д.
Закон України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (10.12.1997 р.) визначає правові основи обігу цінних паперів у національній депозитарній системі та особливості електронного обігу цінних паперів.
Національна депозитарна система складається з двох рівнів. Нижній рівень - ці зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори іменних цінних паперів. Верхній рівень - Національний депозитарій України і депозитарії, що ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють крілінг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів.
Юридичні особи, які є учасниками Національної депозитарної системи, здійснюють такі види діяльності: 1.зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; 2.клірінг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; 3.ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Закон України "Про страхування" (07.03.1996 р.) визначає страхування як вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).
Страхування може бути добровільним або обов ' язковим. Обов ' язкове страхування встановлюється Законами України. Для цього вносяться зміни до Закону України "Про страхування", в перелік видів обов ' язкового страхування.
Страховики - юридичні особи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств з додатковою відповідальністю. Учасників страховика повинно бути не менше трьох; вони повинні одержати ліцензію на здійснення страхової діяльності. В Україні вона здійснюється виключно резидентами України.
Страхувальники - юридичні особи та дієздатні громадяни України, які уклали із страховиками договори страхування.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов ' язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.
Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'заний провести виплату при настанні страхового випадку, а також сума, що виплачується за особистим страхуванням.
Страхове відшкодування - грошова сума, яка виплачується страховиком за умови майнового страхування відповідальності при настанні страхового випадку.
Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно договору страхування.
Закон України "Про аудиторську діяльність" (22.04.1993 р.) визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересіввласника.
Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої

 
 

Цікаве

Загрузка...