WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація інфраструктури ринку - Реферат

Організація інфраструктури ринку - Реферат


Реферат на тему
Організація інфраструктури ринку
Перехід до ринкового регулювання економіки вимагає створення ринку засобів виробництва та фінансового ринку. Щоб забезпечити це, були прийняті Закони України "Про банки і банківську діяльність " (20.03.1991 р.), "Про цінні папери і фондову біржу" (18.06.1991 р.), "Про товарну біржу" (10.12.1991 р.), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"(30.06.1996 р.), "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (10.12.1997 р.), "Про страхування"(07.03.1996 р.).
Закон України "Про банки і банківську діяльність" встановлює, що банківська система в Україні є дворівневою і складається з Національного банку України та комерційних банків.
Комерційні банки створюються на акціонерних або пайових засадах. Комерційні банки виконують такі операції і надають такі послуги: 1.залучення і розміщення грошових вкладів та кредитів; 2.здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування; 3.ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів; 4.фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів; 5 .випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів,акцій, облігацій, векселів тощо); 6.купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними; 7.видача заручительств, гарантій та інших зобов ' язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання в грошовій формі; 8.придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторінг); 9.придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізінг); 10.купівля у організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти готівкою і валюти, що знаходяться на рахунках та вкладах; 11.купівля і продаж в Україні і за кордоном дорогоцінних металів ; 12.залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади та інші операції з цими цінностями відповідно до міжнародної банківської практики; 13.довірчі операції (залучення та розміщення коштів управління цінними паперами та ін.) за дорученням клієнтів; 14 .надання консультативних послуг; 15.проведення операцій по касовому обслуговуванню державного бюджету за дорученням НБ України; 16.здійснення інших банківських операцій.
Закон України "Про товарну біржу" (10.12.1991 р.) встановлює, що товарна біржа має за мету надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов ' язаних з ним торгівельних операцій.
Біржові операції. Біржовою операцією визнається угода, що відповідає сукупності зазначених нище умов: а)якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі ; б)якщо її учасниками є члени біржі; в)якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.
Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню. Зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню.
Кабмін України постановою №632 від 19.04.1999 р. затвердив "Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів".
Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та (або зобов ' язання) придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах в майбутньому. Деривативами є: форвардний контракт, ф ' ючерсний контракт, опціон.
Базовий актив - товари, цінні папери, кошти та їх характеристики, що є предметом виконання зобов ' язань за деривативом.
Ціна виконання - ціна базового активу, за якою під час виконання зобов ' язань за деривативом здійснюються розрахунки.
Продавець за деривативом - особа, яка згідно з форвардним та (або ф ' ючерсним) контрактами має продати базовий актив контракту, а згідно з опціоном зобов ' язується продати (купити) базовий актив опціону.
Покупець за деривативом - особа, яка згідно з форвардним та (або ф ' ючерсним) контрактами має купити базовий актив контракту, а згідно з опціоном має право купити (продати) базовий актив опціону.
Початкова маржа - кошти та (або цінні папери ), які необхідно внести для укладання ф ' ючерсного контракту.
Премія - ціна, що сплачується покупцем опціону його продавцю за набуте право скористатися опціоном.
Загальнообов ' язуючими реквізитами деривативів є:
· назва контракту;
· сторони контракту;
· базовий актив контракту (опціону) та його характеристики ;
· ціна виконання та термін виконання;
· відповідальність сторін (для опціону - продавця опціону) у разі невиконання чи неналежного виконання зобов' язань;
· порядок розгляду спорів, що виникають під час укладання та виконання контракту;
· адреси, підписи, печатки, реквізити банківських рахунків (для юридичних осіб ) та паспортні дані (для фізичних осіб) сторін контракту.
Форвардний контракт - двостороння угода за стандартною (типовою) формою, яка засвідчує зобов ' язання особи придбати (продати ) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного контракту.
Крім вказаних вище загальнообов ' язуючих реквізитів, форвардний контракт повинен мати ще такі реквізити: кількість базового активу; вартість контракту; порядок оплати придбаного (проданого) базового активу.
Ф ' ючерсний контракт: - стандартний документ, який засвідчує зобов ' язання придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент укладання зобов ' язань сторонами контракту.
Крім вказаних вище загальнообов'язкових реквізитів ф ' ючерсний контракт повинен мати такі реквізити: вид контракту (з поставкою чи без поставки базового активу), обсяг контракту, механізм визначення ціни на момент виконання; розмір початкової маржі.
Опціон - стандартний документ, що засвідчує право придбати (продати) базовий актив на визначених умовах в майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.
В опціоні крім вказаних вище реквізитів, має бути вказано: вид опціону (з поставкою чи без поставки базового активу); різновид опціону (опціон на купівлю, опціон на продаж), розмір премії опціону, порядок оплати придбаного (проданого) базового активу; Термін виконання вказується для опціону з виконанням протягом терміну дії. Для опціону з виконанням у встановлену дату вказується день виконання.
"Правила випуску та обігу фондових деривативів" затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 1997 р. № 13.
Ними встановлено, зокрема, що опціон та ф ' ючерс можуть передбачати замість придбання (продажу) базовогоактиву здійснення (одержання) плати, розрахованої залежно від

 
 

Цікаве

Загрузка...