WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Види підприємств, їх об’єднань та господарських товариств - Реферат

Види підприємств, їх об’єднань та господарських товариств - Реферат

франчайзінг: франчайзі купує у франчайзера технології і сировину для виготовлення певного продукту.
Діловий франчайзінг - франчайзі купує ліцензію на так званий бізнес-формат, тобто найповніший пакет франчайзінгових послуг. Він дістає змогу використовувати торгову марку, виробничі площі і обладнання, пільги та інші законні "надбання" франчайзера.
Холдінгова компанія - акціонерна компанія, капітал якої використовується переважно для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою встановлення контролю за їх діяльністю і отримання прибутків у вигляді дивідендів. Найбільш поширені "чисті" холдінгові компанії, але зустрічаються і змішані, які сполучають контрольно-фінансові функції з безпосереднім володінням і управлінням підприємствами.
Закон України " Про концесії " (16.07.99р.) визначає концесію як надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом або органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб' єкту підприємницької діяльності ) права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об' єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб ' єктом підприємницької діяльності (концессіонером) на себе зобов ' язань по створенню (будівництво) та (або) управлінню (експлуатації) об ' єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику.
Концесійні платежі - плата, обумовлена у концесійному договорі, яку вносить концесіонер за право створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об ' єктів, що надаються в концесію.
У концесію можуть надаватися об ' єкти права державної чи комунальної власності, які використовуються для: 1.водопостачання, відведення та очищення стічних вод; 2.надання послуг міським громадським транспортом; 3.збирання та утилізація сміття; 4.надання послуг, пов ' язаних з постачанням споживачам тепла; 5.будівництво та експлуатація шляхів сполучення, дорожніх споруд, вантажних та пасажирських портів, аеропортів; 6.надання послуг зв ' язку, у сфері кабельного телебачення, поштових послуг; 7 .виробництво та розподіл газу, електроенергії; 8.громадське харчування; 9.будівництво житлових будинків; 10.надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері та ритуальних послуг; 11.використання об ' єктів соціально-культурного призначення; 12.створення комунальних служб паркування автомобілів.
Організація концесійного конкурсу. Концесієдавець: затверджує умови концесійного конкурсу; утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи; готує конкурсну документацію; оголошує концесійний конкурс; визначає розмір реєстраціного внеску; письмово підтверджує надходження заявок на участь у концесійному конкурсі; забезпечує претендентів необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій для участі у концесійному конкурсі; приймає рішення про допущення (недопущення ) претендентів до участі в концесійному конкурсі з обгрунтуванням причин відмови.
Малі підприємства: в промисловості та будівництві до них відно-сяться підприємства з кількістю працюючих до 200 чоловік, в інших напрямках виробничої сфери - до 50 чол., в науці і в науковому обслуговуванні - до 100 чол., в галузях невиробничої сфери - до 25 чол., в роздрібній торгівлі - до 15 чол.
Венчурні підприємства - малі підприємства в наукоємних напрямах, які спеціалізуються в сфері наукових розробок, створення і впровадження новинок.
Роль малих підприємств в сучасній економіці. Останні 1,5-2 десятиріччя характеризуються небувалим зростанням дрібних і середніх фірм у всіх промислово розвинутих країнах Заходу. Однією з причин цього стало швидке зростання і урізноманітнення індивідуальних і суспільних потреб. Сприяння розвитку дрібних і середніх фірм з боку держави дозволило налагодити цивілізоване виробництво товарів та послуг широкого спектру. Невеликі розміри малих та середніх підприємств дали можливість гнучко реагувати на зміни ринкової кон ' юнктури, швидко відгукуватися на зміни у попиті та пропозиції. З ' явилася принципово нова техніка та технологія. Якщо парова машина могла бути ефективно використана тільки на великих підприємствах, то електродвигун дав шанс малим та середнім підприємствам, ці шанси набагато збільшились при появі мікроелектроніки. Малі підприємства дозволили зменшити витрати на перевезення сировини та готової продукції.
Малі підприємства допомагають зростанню зайнятості: за рахунок їх розвитку можна швидко створити недорогі робочі місця, бо строк їх будівництва незначний, низькі питомі капітальні вкладення, короткий термін окупності. Вони спроможні за короткі строки засвоїти досягнення НТП і підготувати грунт до становлення нових видів виробництва та ринків нових виробів. Малі підприємства сприяють промисловим велетням у пристосуванні до нових умов, оперативно виготовляючи комплектуючі вироби у відповідності з досягненнями науки і техніки.
Багато малих підприємств використовують відходи виробництва, утилізація яких нерідко коштує на сьогодні дуже дорого. Вони допомагають розвитку конкуренції, протидіють монополіям.
Тут вища зацікавленість в кінцевих результатах господарської діяльності, більш об ' єктивний контроль за ними: вони оцінюються ринком, при купівлі-продажу продукції. При перетворенні цехів, підприємств або їх філіалів в самостійні підприємства адміністративний контроль з боку вищестоячого керівництва замінюється економічним, скорочується апарат управління. Малі підприємства більш сприйнятливі до науково-технічного прогресу, зацікавлені в кінцевих результатах застосування НТП.
В малих колективах полегшується контроль за роботою робітників : всі люди тут на видноті один у одного і значно залежать один від одного. Розширюється самостійність робітників: вони мусять саміприймати рішення і несуть відповідальність за їх наслідки. Тим самим виховується почуття господаря у кожного зайнятого на малому підприємстві.
Слабкими сторонами малих підприємств є обмеженість їх фінансових можливостей, низька продуктивність праці в порівнянні з великими підприємствами.
Указ Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12.05.1998 р. №456/98 визначає такі напрямки підтримки малого підприємництва: 1 .формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва ; 2.створення сприятливих умов для використання суб ' єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій ; 3.запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності; 4.удосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для суб ' єктів малого підприємництва; 5.фінансова підтримка інноваційних проектів.
Суб ' єктами малого підприємництва указ визнає такі підприємства, де середньорічна чисельність працюючих не перевищує 50 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції за рік не перевищує 1 млн.грн.
Якщо середньорічна чисельність робітників не перевищує 10-ти, а об ' єм реалізації продукції 250 тис.грн., на такому підприємстві може застосовуватись спрощена система оподаткування, обліку та звітності. При такій системі замість всіх податків і платежів сплачується єдиний податок; фізичні особи платять за патент. Спрощується бухгалтерський облік та звітність.
Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва, органами виконавчої влади та самоврядування. На загальнодержавному рівні створюється Український фонд підтримки підприємництва, на регіональному - відповідні регіональні фонди.
На розгляд Верховної Ради подається Державна програма підтримки малого підприємництва на 1999-2000 рр.
Указ Президента України "Про утворення кредитно-гарантійної установи з підтримки малого і середнього підприємництва" від 20.05.1999 р. №540/99 встановлює, що така установа надає кредити суб ' єктам малого і середнього підприємництва, а також гарантії комерційним банкам щодо повернення суб ' єктами підприємництва отриманих кредитів.

 
 

Цікаве

Загрузка...