WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Види підприємств, їх об’єднань та господарських товариств - Реферат

Види підприємств, їх об’єднань та господарських товариств - Реферат


Реферат на тему
Види підприємств, їх об'єднань та господарських товариств
Закон України "Про підприємства в Україні"( 27.03.1991 р.) визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення і ліквідації, визначає їх права і відповідальність у здійсненні господарської діяльності, регулює відносини підприємств з іншими підприємствами і організаціями, Радами народних депутатів, органами державного управління.
Підприємство - основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство - самостійний господарюючий статутний суб ' єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).
В Україні можуть діяти підприємства таких видів: 1.приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи; 2.колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства; 3.господарське товариство; 4.підприємство, яке засноване на власності об ' єднання громадян; 5.комунальне підприємсво, засноване на власності відповідної територіальної громади; 6.державне підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Рішення про перетворення державного підприємства в казенне приймається за однієї з таких умов: 1.підприємство провадить виробничу або іншу діяльність, яка відповідно до законодавства може здійснюватись тільки державним підприємством; 2.головним споживачем продукції підприємства (більш як 50 %) є держава; 3.підприємство є суб ' єктом природних монополій.
Об ' єднання підприємств діють на основі договору або статуту, які затверджуються їх засновниками або власниками. Підприємства, які входять в об ' єднання, зберігають права юридичної особи. Об ' єднання також є юридичною особою. Підприємства не відповідають за зобов ' язаннями об ' єднання, об ' єднання - за зобов'язаннями підприємств, що входять до їх складу. По відношенню до об ' єднання діє національне законодавство. Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою встановлено інші правила, ніж ті, які передбачені національним законодавством про підприємство, застосовуються правила міжнародного договору або угоди.
Асоціації - договірні об ' єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників.
Корпорації - договірні об ' єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з його учасників.
Консорціуми - тимчасові статутні об ' єднання промислового та банківського капіталу для досягнення спільної мети.
Концерни - статутні об ' єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту,банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств.
Закон України "Про господарські товариства"( 12.09.1991 р.) визначає поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов ' язки їх учасників і засновників.
Господарськими товариствами цим законом визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об ' єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одерження прибутку. Товариства є юридичними особами. Засновниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.
Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств на рівні з громадянами та юридичними особами України.
Повне товариство - об ' єднання двох або більше осіб для здійснення підприємницької діяльності. Його учасники особисто приймають участь в справах товариства і кожний несе повну відповідальність за зобов ' язання товариства не тільки вкладеним капіталом, але й всім своїм майном.
Командитне товариство - включає разом з повними членами товариства (які несуть відповідальність за справи товариства, як своїм внеском, так і всім своїм майном) командатистів - вкладників, які відповідають за справи товариства тільки своїм внеском. Представляти товариство і укладати угоди від його імені можуть тільки повні члени товариства, але не вкладники.
Товариство з додатковою відповідальністю - товариство, в якому статутний фонд розподілений на частини, визначені установчими документами. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками в статутний фонд, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеска кожного учасника.
Товариство з обмеженою відповідальністю має статутний фонд, поділений на частини, величина яких визначена установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їхніх внесків. "Лімітед, ЛТД" - означає обмеження відповідальності компанії по їх обов ' язкам. У Великобританії цей термін використовується в назвах приватних фірм, кількість акціонерів в яких обмежена.
Акціонерне товариство - товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов ' язаннями тільки майном товариства. Акціонери відповідають за зобов ' язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.
Відкрите акціонерне товариство - товариство, акції якого розповсюджуються шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах.
Закрите акціонерне товариство - акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, продаватися та купуватися на біржі.
Закрита компанія - компанія, яка контролюється п'ятьма або менше учасниками, котрі являються директорами цієї компанії. Якщо така компанія підпадає під контроль іншої компанії, то вона вже не розглядається як закрита.
Указом Президента України № 55/94 від 19.02.1994 р. затверджене "Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".
Інвестиційний фонд - юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства, що здійснює виключну діяльність у галузі спільного інвестування.
Спільне інвестування - діяльність, яка здійснюється в інтересах і за рахунок засновників та учасників інвестиційного фонду шляхом випуску інвестиційних сертифікатів та проведення комерційної діяльності з цінними паперами.
Інвестиційна компанія - торговець цінними паперами, який, окрім провадження інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення.
Для здійснення спільного інвестування інвестиційні фонди, а також інвестиційні компанії, що заснували взаємні фонди, випускають інвестиційні сертифікати, які пропонуються для розміщення серед учасників. Кошти,отримані від учасників, відкриті фонди інвестують в цінні папери інших емітентів. Закриті фонди мають право здійснення інвестування в цінні папери та придбання нерухомого майна, часток і паїв, що належать державі в майні господарських товариств, у процесі приватизації.
Декрет Кабміну України "Про довірчі товариства" встановлює, що довірче товариство - це товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників. Майном довірителя є кошти, цінні папери і документи, які засвідчують право власності довірителя.
Довірче товариство здійснює такі довірчі операції: для громадян - збереження та представницькі послуги для обслуговування майна довірителів ; для юридичних осіб - розпорядження майном, агентські послуги, ведення рахунків для власників їх цінних паперів та управління голосуючими акціями, переданими довірчому товариству, шляхом участі в загальних зборах акціонерного товариства.
Товарний франчайзінг: франчайзер надає право на продаж і сервісне обслуговування товарів відповідної марки ділеру-франчайзі.
Виробничий

 
 

Цікаве

Загрузка...