WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація підприємництва, ринку та конкуренції - Реферат

Організація підприємництва, ринку та конкуренції - Реферат

призначення ліквідатора.
Розпорядник майна розглядає копії заяв кредиторів та грошові вимоги до боржника, веде реєстр вимог кредиторів, скликає збори кредиторів, вживає заходи до захисту майна боржника, виявляє ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.
Виключно за погодженням з розпорядником майна можуть укладатись угоди про передачу нерухомого майна в оренду, заставу, внесення його як внеску або розпорядження таким майном іншим чином ; одержання та видачу позик, поручительства і видачу гарантій, уступку вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника ; розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає понад 1% балансової вартості активів боржника.
В підготовчому засіданні суддя оцінює подані документи, заслуховує пояснення сторін, розглядає обгрунтованість заперечень боржника. З метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, суддя у підготовчому засіданні виносить ухвалу, якою зобов ' язує заявника подати до офіційних друкованих органів у десятиденний строк за його рахунок оголошення про порушення справи про банкрутство.
Кредитори у місячний строк з дня опублікування даного оголошення подають до арбітражного суду письмові заяви з майновими вимогами до боржника, а також документи, які їх підтверджують. Бажаючі прийняти участь в санації в той самий термін представляють арбітражний суд заяву з письмовим зобов ' язанням про переведення на них боргу, а також вказати умови санації юридичної особи - боржника.
У попередньому засіданні арбітражного суду, яке проводиться не пізніше 3 місяців після проведення підготовчого засідання, розглядається реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника, призначає дату проведення зборів кредиторів.
Збори кредиторів обирають членів комітету кредиторів (під час дії процедури банкрутства - не більше 7). Комітет веде підготовку та укладення мирової угоди або звертається до арбітражного суду з клопотаннямпро відкриття процедури санації чи визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Мирова угода - як домовленість між боржником і кредитором (групою кредиторів) про відстрочку та (або) відстрочку платежів або припинення зобов' язання за угодою сторін (прощення боргів).
Санація - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредитора шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.
Реструктуризацію підприємства - як здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов ' язань до юридичної особи ; що не підлягає санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентноспроможної продукції підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.
Арбітражний суд за клопотанням комітету кредиторів має право винести ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією. Комітет кредиторів приймає рішення про погодження кандидатури санацією, вибір інвесторів, схвалення плану санації боржника. Строк санації - не більше 12 місяців.
З дня винесення ухвали про санацію припиняється повноваження керівника та органів управління боржника. На протязі трьох днів керуючому санацією передають бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.
Керуючий санацією самостійно розпоряджається майном боржника. Представлений ним план санації розглядається комітетом кредиторів.
У постанові про визнання боржника банкрутом арбітражний суд відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора а за його клопотанням - членів ліквідаційної комісії.
Після проведення інвентаризації та оцінуи майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на відкритих торгах.
Черговість задоволення вимог кредиторів :
1. У першу чергу задовольняються вимоги, забезпечені заставою ; виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі ; витрати, пов ' язані з провадженням у справі про банкрутство.
2. У другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із зобов ' язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута, зобов ' язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров ' ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів, а також вимоги громадян-довірителів довірчих товариств та інших суб ' єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників).
3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів.
4. У четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, в тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов ' язань в процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника.
5. В п ' яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства .
6. В шосту чергу задовольняються інші вимоги.
Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог ; що належить кожному кредиторові однієї черги.

 
 

Цікаве

Загрузка...