WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Система органів управління економікою (Кабінет Міністрів і підпорядковані йому органи) - Реферат

Система органів управління економікою (Кабінет Міністрів і підпорядковані йому органи) - Реферат


Єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їхні результати виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а похибки вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені межі.
В Україні застосовуються одиниці вимірювань Міжнародної системи одиниць, прийняті Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендовані Міжнародною організацією законодавчої метрології.
Еталон - засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення і (чи) зберігання одиниці вимірювань одного чи декількох значень, а також передачу розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки.
Державний еталон - офіційно затверджений еталон. Робочий еталон - еталон, призначений для перевірки чи калібрування засобів вимірювальної техніки. Вихідний еталон - еталон, який має найвищі метрологічні властивості серед еталонів, що є на підприємстві чи організації.
В Державну метрологічну службу входять: Державна служба єдиного часу та еталонних частот, Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів, Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів, а також Державні наукові метрологічні центри, що належать Комітету по стандартах.
Відтворення та зберігання одиниць вимірювань з метою передачі їхніх розмірів засобам вимірювальної техніки, які застосовуються на території України, забезпечується державними стандартами, які перебувають в віданні Комітету по стандартизації.
Засоби вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється випускати з виробництва лише за умови, якщо вони пройшли калібрування або метрологічну атестацію.
Державний метрологічний контроль і нагляд. Об єктами його є засоби вимірювальної техніки, методики виконання вимірювань, кількість фасованого товару в упаковках.
До нього належать: державні випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження їх типів; державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки; повірка засобів вимірювальної техніки; акредитація на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, проведення вимірювань та атестації методик виконання вимірювань.
Перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації і підлягають повірці, складається їх користувачем і подається до територіального органу Комстандарту. Повірка здійснюється службовими особами територіальних органів Комстандарту - державними повірниками.
Державний метрологічний нагляд здійснюють державні інспектори з метрологічного нагляду. Вони мають право: 1. безперешкодно, з пред явленням службового посвідчення, відвідувати підприємства та організації з додержанням встановленого у них порядку і режиму роботи; 2. перевіряти їх діяльність щодо додержання Закону "Про метрологію та метрологічну діяльність" і нормативних документів з метрології, використовувати при цьому їх технічні засоби та залучати до перевірок їх працівників; 3. направляти на інспекційну перевірку засоби вимірювальної техніки; 4. перевіряти кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу; 5. забороняти реалізацію партій фасованого товару, виконання робіт, пов язаних з вимірюваннями, якщо ці вимірювання не забезпечують достовірних результатів; 6. забороняти застосування, випуск з виробництва, ремонту та в продаж і видачу на прокат засобів вимірювальної техніки; 7. анульовувати результати повірки засобів вимірювальної техніки; 8. давати приписи і встановлювати терміни усунення порушень метрологічних норм і правил.
Закон України "Про державний матеріальний резерв" (прийнятий 24.01 1997р.) визначає, що до складу державного резерву входять:
1. мобілізаційний резерв - запаси матеріально-технічних та сировинних ресурсів, призначених для забезпечення розгортання виробництва військової та іншої промислової продукції, ремонту військової техніки та майна в особливий період, розгортання у воєнний час робіт по відновленню залізничних та автомобільних шляхів, морських та річкових портів, аеропортів, ліній та споруд зв язку, газо- і нафтопродуктопроводів, систем енерго- та водопостачання для організацій безперебійної роботи промисловості, транспорту і зв язку, подання медичної допомоги;
2. запаси сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для забезпечення стратегічних потреб держави;
3. запаси матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та для виконання інших заходів, передбачених законодавством.
Державний резерв призначається для: забезпечення потреб України в особливий період; подання гуманітарної допомоги; забезпечення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; надання державної підтримки окремим галузям народногогосподарства, підприємствам, установам та організаціям з метою стабілізації економіки у разі тимчасових порушень термінів постачання важливих видів сировини і паливно-енергетичних ресурсів, продовольства, виникнення диспропорції між попитом і пропонуванням на внутрішньому ринку.
"Положення про Державний комітет України по матеріальних резервах" (Держкомрезерв України) .Основними завданнями Держкомрезерву України є:
- організація формування, зберігання та обслуговування державного резерву, ведення його обліку, здійснення закупівель, освіження (поновлення) матеріальних цінностей, контроль за наявністю, рухом та проведенням операцій з матеріальними цінностями державного резерву, управління державним резервом, підприємствами, установами та організаціями, що входять до єдиної системи державного резерву України (далі - система державного резерву);
- методологічне, методичне та нормативне забезпечення проведення роботи з формування, накопичення, збереження і відпуску матеріальних цінностей державного резерву;
- організація наукових досліджень з питань довготривалого зберігання матеріальних цінностей з державного резерву;
- планування та організація мобілізаційної підготовки системи державного резерву, забезпечення переведення її з мирного на воєнний стан і сталого функціонування в особливий період;
- організація будівництва, ремонту та обслуговування об єктів виробничого і соціально-культурного призначення системи державного резерву.
Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (26.01.93 р.). Головним завданням контрольно-ревізійної служби (КРС) є: здійсненя державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереження , станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності міністерств , відомств , держкомітетів , державних фондів , бюджетних установ , а також на підприємствах і в організаціях , які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів , розроблення пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм в подальшому.
Державний контроль здійснюється у формі ревізій і перевірок.
Ревізія - метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства , установи , організації , дотриманням законодавства з фінансових питань , достовірністю обліку , спосіб документального викриття недостачі , розтрат , привласнення та крадіжок коштів і матеріальних цінностей , попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається акт.
Перевірка - це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства , установи , організації , або їх підрозділів.
Наслідки перевірки оформляються довідкою або доповідною запискою.
К онтрольно-ревізійні управління на місцях підпорядковуються Головному контрольно-ревізійному управлінню України, яке діє при Міністерстві фінансів.
За ініціативою державної КРС ревізія або перевірка підприємства , установи , організації може проводитись не частіше одного разу на рік. Ревізію або перевірку за дорученням правоохоронних органів може бути проведено в будь-який час.

 
 

Цікаве

Загрузка...