WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Система органів управління економікою (Кабінет Міністрів і підпорядковані йому органи) - Реферат

Система органів управління економікою (Кабінет Міністрів і підпорядковані йому органи) - Реферат

складу керівних органів підприємств, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об' єднань , кооперативів, що здійснюють підприємницьку дільність; 4.приймати подарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв 'язку із своєю службовою діяльністю.
Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.
Закон України "Про державну виконавчу службу " (24.03.98 р.) встановлює, що завданням державної виконавчої служби є своєчасне , повне і неупереджене примусове виконання ріень , передбачених законом.
Органами державної виконавчої служби є : Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та відділи в областях , районах ,містах, районах міст.
Державний виконавець під час виконання службових обов' язків носить форменний одяг і перебуває під захистом закону.
Образа державного виконавця , опір, погроза, насильство та інші дії, які перешкоджають виконанню покладених на нього обов' язків , тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
Підготовка планів, аналіз стану економіки, контроль за виконанням планів вимагають відповідних статистичних даних. Організація статистики в Україні визначається Законом України "Про державну статистику", який прийнятий 17.09.1992 р.
Головні завдання державної статистики: збирання, розробка, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються в економічному та соціальному житті України та її регіонів; розробка і впровадження статистичної методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях; забезпечення достовірності, об єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації; забезпечення доступності, гласності і відкритості зведених статистичних даних в межах чинного законодавства.
Державну статистику в Україні здійснюють Держкомстат (раніше - Міністерство статистики), органи державної статистики в областях, районах і містах. Крім того, державною статистикою займаються міністерства і відомства, інші юридичні особи згідно затверджених форм державної статистичної звітності. Обсяг відомчої статистики визначається відомствами самостійно за погодженням з органами державної статистики.
Статистичні дані подаються в строк і за формами, затвердженими органами державної статистики. Громадські організації, інші юридичні особи отримують статистичну інформацію на платній основі при дотриманні державної та комерційної таємниці. Зібрані дані про громадян можуть бути використані тільки знеособлено чи у зведеному вигляді, а щодо юридичних осіб - із збереженням державної та комерційної таємниці. Використання статистичних даних засобами масової інформації, в наукових працях тощо, можливе тільки з посиланням на їх джерело.
Органи державної статистики мають право:
- вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність статистичних даних на об єктах, що входять у сферу застосування Закону "Про державну статистику"; службові особи органів державної статистики мають право відвідувати згідно з діючим порядком об єкти, що перевіряються;
- у разі виявлення приписок та інших перекручених звітних даних вносити виправлення до статистичної звітності і вимагати відповідних виправлень в первинному та бухгалтерському обліку, інших взаємопов язаних показниках;
- вносити пропозиції щодо притягнення службових осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у порушенні вимог цього Закону, до відповідальності;
- відповідно до чинного законодавства накладати штрафи на службових осіб та осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, за порушення правил обліку та статистики.
Організація державної системи стандартизації і сертифікації визначається Декретом Кабміну України "Про стандартизацію і сертифікацію".
Державні стандарти України містять обов язкові та рекомендовані вимоги. Обов язкові вимоги підлягають безумовному виконанню. До них належать: 1. вимоги, що забезпечують безпеку продукції для життя, здоров я і майна громадян, їх сумісність і взаємозамінність, охорону навколишнього середовища, і вимоги до методів випробовувань цих показників; 2. вимоги техніки безпеки і гігієни праці з посиланням на відповідні санітарні норми і правила; 3. метрологічні норми, правила, вимоги та положення, що забезпечують достовірність і єдність вимірювань; 4. положення, що забезпечують технічну єдність під час розроблення, виготовлення, експлуатації (застосування) продукції.
Рекомендовані вимоги державних стандартів підлягають безумовному виконанню, якщо: це передбачено чинними актами законодавства; ці вимоги включено до договорів на розроблення, виготовлення та поставку продукції; виробником (постачальником) продукції зроблено заявку про відповідність продукції цим стандартам.
Нормативні документи з стандартизації поділяються на: 1. державні стандарти; 2. галузеві стандарти; 3. стандарти науково-технічних товариств і спілок; 4. стандарти підприємств. Міжнародні, регіональні та національні стандарти інших країн застосовуються в Україні відповідно до її міжнародних договорів. Як державні стандарти України використовуються також міжнародні стандарти, передбачені Угодою про проведення погодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації, підписаною в Москві 13.03.1992 р.
Сертифікація продукції в Україні поділяється на обов язкову та добровільну. Вона проводиться з метою: запобігти реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров я і майна громадян та навколишнього природного середовища; сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції; створення умов для участі суб єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.
Під час проведеннясертифікації та в разі позитивного рішення органу з сертифікації заявникові видається сертифікат та право маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності. Форма його, розміри та технічні вимоги визначаються державним стандартом. Знак відповідності не може бути застосований, якщо порушено правила його використання.
Виробники, постачальники, виконавці, продавці продукції, яка підлягає обов язковій сертифікації та реалізується на території України, зобов язані:
- провести у встановлені терміни і встановленому порядку сертифікацію продукції;
- забезпечувати виготовлення продукції згідно з вимогами нормативного документа, на відповідність якому вона сертифікована;
- реалізувати продукцію виключно за наявності сертифіката;
- припиняти або зупиняти реалізацію продукції, якщо виявлено, що вона не відповідає вимогам нормативного документа, на відповідність якому вона сертифікована, або якщо термін дії сертифіката закінчився, або дія сертифіката припинена чи зупинена рішенням органу сертифікації.
Державну систему стандартизації та сертифікації створює Комітет з питань стандартизації, метрології та сертифікації (раніше - Державний Комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації).
Правові основи забезпечення єдності вимірювань в країні визначає Закон "Про метрологію і метрологічну службу". Державна метрологічна служба спрямована на: реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології; захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань; економію всіх видів матеріальних ресурсів; підвищення рівня фундаментальних досліджень та наукових розробок; забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції; створення науково-технічних, нормативних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань в державі.
Метрологія - наука про вимірювання, яка включає як теоретичні, так і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки.
Вимірювання - відображення фізичних величин їхніми значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів.

 
 

Цікаве

Загрузка...