WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Система органів управління економікою (Верховна Рада і підпорядковані їй органи) - Реферат

Система органів управління економікою (Верховна Рада і підпорядковані їй органи) - Реферат

арбітражним судом , який є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів , що виникають між юридичними особами , державними та іншими органами.
Організація та діяльність арбітражного суду визначається Конституцією та Законами України. Арбітражним процесуальним кодексом України , а також міждержавними договорами та угодами , ратифікованими у встановленому порядку.
В Україні діють Вищий арбітражний суд , арбітражні суди областей та АРК , мКиєва. Верховною Радою можуть утворюватись і інші ланки арбітражних судів ( міські , міжрайонні , районні суди тощо ).
Вищий арбітражний суд складається з Голови, першого заступника Голови , заступників Голови та арбітрів і діє в складі : пленуму Вищого Арбітражного суду , президії Вищого арбітражного суду , арбітражних колегій по розподілу спорів та перегляду рішень , ухвал , постанов.
Арбітр арбітаржного суду - посадова особа арбітражного суду. Голова Вищого арбітражного суду , його заступник , голови арбітражних судів областей , мКиєва , АРК, їх заступники мають статус арбітра. Вони призначаються Верховною Радою безстроково.
Арбітри арбітражних судів проходять атестацію , за результатами якої їм присвоюються кваліфікаційні категорії.
Арбітра не можна притягнути до кримінальної відповідальності, піддати заходам адміністративного стягнення , що накладаються в судовому порядку без згоди Верховної Ради , а в період між сесіями - Президії Верховної Ради.
Закон України "Про Антимонопольний комітет України"(26.11.1993 р.) визначає повноваження, завдання, основні принципи діяльностіАнтимонопольного комітету України.
Антимонопольний комітет України контролює дотримання антимонопольного законодавства, розглядає справи про його порушення, приймає міри до порушників антимонопольного законодавства, дає рекомендації державним органам щодо проведення заходів, спрямованих на розвиток підприємництва і конкуренції, розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням антимонопольного законодавства.
Антимонопольний комітет має право: 1 .визначати межі товарного ринку, а також монопольне становище на ньому підприємців; 2.давати підприємцям обов ' язкові для виконання розпорядження про припинення порушень антимонопольного законодавства та про відновлення антимонопольного становища, про примусовий поділ монопольних утворень, припинення неправомірних угод між підприємцями; 3.давати органам державної виконавчої влади на місцях обов ' язкові до виконання розпорядження про скасування або зміну прийнятих ними неправомірних актів, про припинення порушень і розірвання укладених ними угод, що суперечать антимонопольному законодавству, дозволяти або забороняти створення монопольних утворень; 4.вносити у відповідні державні органи обов ' язкові для розгляду подання щодо скасування ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності підприємців у разі порушення ними антимонопольного законодавства; 5.накладати штрафи у випадках, передбачених чинним законодавством; 6.розробляти і затверджувати нормативні акти з питань, що належать до його компетенції.
Антимонопольний комітет утворюється Верховною Радою України в складі Голови та 10-ти державних уповноважених, строк повноважень яких - 7 років.
Державний уповноважений Антимонопольного комітету має право: 1.безперешкодно входити до підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки; 2.вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб та громадян ; 3.вимагати для перевірки дотримання антимонопольного законодавства необхідні документи та іншу інформацію у зв ' язку з реалізацією його повноважень; 4.залучати за погодженням спеціалістів, депутатів Рад до проведення перевірок і ревізій; 5.розглядати справи про порушення антимонопольного законодавства та приймати рішення за результатами розгляду.
Фонд державного майна України у своїй діяльності підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України. Він має свої представництва в областях, АРК, містах Києві та Севастополі.
Основні завдання фонду:
· захист майнових прав України на її території та за кордоном;
· здійснення прав розпорядження майном державних підприємств у процесі їх приватизації , створення спільних підприємств ;
· здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації майна підприємств , яке перебуває в загальнодержавній власності ;
здійсненя повноважень орендодавця майна державних підприємств і організацій , її структурних підрозділів ; c прияння процесові демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників.
Фонд, його регіональні відділення та представництва не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств.
Фонд очолює Голова , який призначається і звільнюється з посади Верховною Радою за поданням Президента України. Голова фонду має заступників , які призначаються і звільняються з посади Президією Верховної Ради за поданням Голови фонду.
Голова Фонду , його заступники , керівники регіональних відділень та представництв , відповідальні представники цих органів не можуть бути народними депутатами , членами керівних органів політичних партій , інших громадських об ' єднань , займати посади в господарьських та комерційних організаціях.

 
 

Цікаве

Загрузка...