WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Вдосконалення власності у сучасних умовах (закордонний досвід) - Реферат

Вдосконалення власності у сучасних умовах (закордонний досвід) - Реферат


Реферат на тему
Вдосконалення власності у сучасних умовах (закордонний досвід)
Звернемося ще до одного зауваження Ф.Енгельса, яке має методологічне значення. Констатуючи, що "...конечных причин всех общественных изменений и переворотов надо искать...в экономике соответствующей эпохи", Ф.Енгельс порадив не винаходити засоби для знищення нерозумних та несправедливих суспільних установлень із голови, а "открывать их при помощи головы в наличных материальных фактах производства", пам'ятаючи, що "...средства для устранения обнаруженных зол должны быть тоже налицо - в более или менее развитом виде - в самых изменившихся производственных отношениях" [МЭ .T20.С.278].
Які ж зміни у продуктивних силах і виробничих відносинах характерні для останніх десятиріччь - періоду 60-90- років?
Змінюється зміст праці робітників. Ще відносно не так давно внесок робітника у підвищення загального добробуту визначався його зусиллями (перш за все фізичними) по виконанню певних робіт, і міг бути виміряний через кількість деталей чи виробів і їх якість. Щоб матеріально зацікавити робітника в покращенні результатів праці, треба було платити йому за кількість і якість праці.
Сьогодні там, де використовують нові технології, робітники зайняті, як правило, розумовою працею, мають середню чи вищу освіту. Їх внесок у підвищення загального добробуту визначається якістю тих рішень, які вони приймають, керуючи виробничим процесом. Виявити особистий внесок працівника у цих умовах часто неможливо, він знаходить свій вираз у кінцевому результаті діяльності виробничого колективу. Звідси необхідність зацікавити робітника у кінцевих результатах діяльності того колективу, де він працює.
Більш тісного зв'язку робітника з кінцевим результатом діяльності потребують і деякі інші зміни у розвитку продуктивних сил. У комплексно механізованому чи автоматизованому виробництві через " руки" робітника проходить велика кількість сировини, яка дорого коштує. Дорого коштують і засоби праці, які використовує робітник. Навіть невелика раціоналізація виробничого процесу може принести значний економічний ефект. Раціоналізаторство повинно стати обов'язковим елементом діяльності кожного робітника ще з однієї причини. Нові засоби праці зараз швидко змінюють старі, зазвичай за 5-7 років. Нові верстати і машини з початку експлуатації розкривають свій потенціал на 40-60%, решту його повинні реалізувати ті, хто їх використовує, у процесі вдосконалення виробництва.
Під час первинної механізації виробництва (у нас - в 30-50-і роки) розвиток економіки можна було переважно забезпечити за рахунок окремих винаходів, на базі яких створювалася техніка, що масово використовувалась: трактори, автомобілі, сільськогосподарські машини і та ін.
Достатньо було на рівні Держплану прийняти рішення про збільшення виготовлення такої техніки, спрямувати її у сільське господарство, де була зайнята основна частина населення, і це дозволяло вивільнити мільйони працівників і забезпечити робочою силою нові підприємства.
Тепер таких можливостей отримання економії часу немає. Економіка значно більше диверсифікована, ніж у період первинної механізації, в ній значно більше галузей, видів виробництва, дуже різноманітні засоби праці. Окремі види верстатів, машин, технологій в країні використовує кілька десятків чи сотен робітників. Щоб досягти значного росту продуктивності суспільної праці, її треба підвищувати повсюдно, вдосконалювати виробництво самим широким фронтом, при активній участі у цій справі якомога більшої кількості робітників. Ці робітники повинні бути зацікавлені в накопиченні чи отриманні кредитів для вдосконалення виробництва, мати суттєвий приріст зарплати за рахунок заходів по вдосконаленню виробництва.
Розвинуті країни світу у 60-80-і роки нагромадили відповідний досвід вдосконалення виробничих відносин, який має для нас не аби яке значення.
Проблема збільшення кількості учасників вдосконалення виробництва знайшла своє вирішення у розвитку ризикового підприємництва (венчура), оренди (лізинга), малого підприємництва, в розширенні самостійності підрозділів підприємств аж до перетворення їх у малі підприємства, в розвитку " робітничого капіталізму" .
Розвиток венчура дозволяє тим, у кого є ідея створення нової техніки, нового товару, отримати необхідну допомогу: консультації, приміщення, грошові кошти для реалізації ідеї.
Лізинг дає можливість почати нову справу тим організаторам виробництва, які не мають власного стартового капіталу. Серед населення не так багато громадян мають організаторський, підприємницький талант. В інтересах суспільства залучити ці таланти до вдосконалення виробництва.
Розширення самостійності підрозділів підприємств аж до перетворення їх у малі підприємства при відповідній матеріальній зацікавленості спонукає їх колективи до пошуку нової техніки і технології, до вдосконалення виробництва. В Японії часто для великого складального виробництва 1-2 деталі постачає самостійна фірма, де зайнято кілька робітників. Таким чином, у найменшій клітинці господарського механізму створюється сприйнятливість до НТП; більш того, вдається організувати конкуренцію між виробниками навіть в умовах сучасного багатосерійного виробництва.
Розвитку малого підприємництва сприяли зміни у продуктивних силах. Якщо паровий двигун міг бути ефективно використаним на великих підприємствах, то електродвигун дав шанс конкурувати з ними малим підприємствам. Ці шанси збільшилися з виникненням і використанням мікроелектроніки. Малі підприємства дозволили скоротити транспортні витрати, що має не аби яке значення при подорожченні енергоносіїв. Нарешті, малі підприємства легше організувати, на них можна швидше перебудовувати виробництво, орієнтуючись на зміну ринкової кон'юнктури, краще реагувати на швидке розширення різноманітних індивідуальних та суспільних потреб.
Венчур і лізинг створюють значну зацікавленість робітників в кінцевому результаті діяльності. Тільки у випадку успіху у створенні нового товару венчур приносить доход: за рахунок організації його масового виробництва чи продажу ліцензій на його виробництво великій фірмі. Лізинг (оренда) передбачає, що доход

 
 

Цікаве

Загрузка...