WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційні процеси в Україні - Реферат

Інвестиційні процеси в Україні - Реферат

капітальних вкладень, яке здійснюється за рахунок власних і залучених коштів. Найприйнятнішим для вирішення цієї проблеми є комплексний підхід до вибору джерел фінансування капітальних вкладень. Основною передумовою визначення оптимальної структури таких джерел може бути детальний аналіз, який повинен визначити граничний розмір капітальних витрат, виходячи з розміру та питомої ваги кожного джерела фінансування, які можна залучити для здійснення інвестування.
Необхідно підкреслити, що в останні роки гострої потреби в інвестиціях для структурних перетворень, інноваційної діяльності зазнають найрозвинутіші регіони України, що значно відрізняються часткою (вкладом) у ВВП держави. Тільки Київська область (включно із Києвом) серед шести найрозвинутіших регіонів країни значно відрізняється найбільшою часткою у ВВП, перевищуючи такі високоіндустріальні області, як Донецька, Дніпропетровська, Харківська.
Таблиця 1. Основні показники економічного розвитку України
2003 рік 2004 рік 2005 рік
січень січень-лю-тий січень-березень січень- квітень січень- травень січень- червень січень-липень січень- серпень січень- вересень січень- жовтень січень- листо-пад
Валовий внутрішній продукт,
млн грн. 26416 5 - 24278 50064 79356 110137 140601 173482 213934 252562 289671 327650 363163
у % до відповідного періоду минулого року 109,4 112 106,5 105,5 105,4 105,0 104,7 104,0 103,7 102,8 102,8 102,8 102,2
Індекс промислового виробництва (у % до відповідного періоду минулого року) 115,8 112,5 108,4 107,3 107,1 106,7 106,2 105,0 103,9 103,5 103,2 103,1 102,9
Обсяг продукції сільського господарства, млн грн. 64473 83500 2050 4240 6530 10470 15330 19370 40430 58910 66930 74590 85100
у % до відповідного періоду минулого року 89,8 119,1 103,7 103,5 103,9 104,6 104,8 106,4 106,9 102,2 103,4 101,4 101,4
Індекс цін виробників промислової продукції 111,1 124,1 122,5 102,9 104,9 107,5 109,2 108,3 106,6 107,3 109,3 109,3 109,2
Таблиця 2. Обсяги торгівлі цінними паперами у найрозвинутіших областях України за 1998-2001 роки*
Області Роки
1998 1999 2000 2001
Дніпропетровська 12,43 14,41 22,4 17,5
Донецька 7,76 5,25 7,32 9,36
Запорізька 8,33 13,94 4,87 3,55
Київська (включаючи Київ) 57,74 52,11 53,8 58,55
Одеська 1,96 1,31 1,94 2,63
Харківська 5,54 5,24 4,54 4,48
Все ж простежується зменшення частки регіонів у загальному обсягу інвестицій в основні фонди країни. Так, за даними Держкомстату, ця частка Донецької області зменшилася з 12,8 % у 1998 р. до 11,39 % у 2004 р. Це серйозна проблема економіки регіонів України.
Досвід розвинутих країн свідчить, що найважливішу роль у процесах інвестування відіграє фондовий ринок, активне функціонування якого сприяє залученню, концентрації та перерозподілу інвестиційних ресурсів на користь перспективних галузей економіки та певних підприємств. Економіка України, її регіонів не може ефективно розвиватися без ринку цінних паперів, який би повнокровно функціонував. На жаль, сьогоднішній стан фондового ринку регіонів країни не відповідає тій ролі, яку він повинен виконувати у створенні сприятливого клімату, підвищенню ділової активності в регіоні (див. табл. 2).
Дані таблиці свідчать, що у Донецькій, Одеській та Харківській областях можливості організованого фондового ринку, його центральної ланки - фондової біржі у створенні сприятливого інвестиційного клімату, відповідного режиму стимулювання інвестування в регіоні поки що не використовуються. Тому не випадково, що більше третини всіх іноземних інвестицій у 2001 р. припадало на Київ, у якому зосередилося 99,9 % усього обсягу торговельного обороту організованого ринку цінних паперів України.
Задля оптимізації ситуації на регіональних фондових ринках України, створення умов для значної активізації інвестиційної діяльності необхідно здійснити низку заходів. Серед основних слід виділити:
o становлення на організованому фондовому ринку регіону сталого вторинного ринку акцій перспективних, інвестиційно привабливих емітентів;
o організацію розміщення і обігу на регіональних фондових біржах корпоративних облігацій виробничих підприємств і банків регіону;
o випуск регіональних і муніципальних позик із залученням в регіон не тільки стратегічних, а й портфельних інвесторів.
Доцільно розробити багатопланову програму щодо розвитку регіонального фондового ринку, створення і функціонування інвестиційно-позикової системи, яка мобілізує вільні грошові ресурси населення, підприємницьких структур області, зовнішніх інвесторів, а також міжрегіональне співробітництво для інвестування регіональних проектів.
Крім того, для збільшення розміру інвестицій слід істотно зосередити увагу на значенні амортизаційних відрахувань, ефективно використовувати прискорену амортизацію.
Для забезпечення зміни структури перехідної економіки України в достатніх інвестиціях в умовах обмежених внутрішніх ресурсів необхідно створювати сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій.
У 2005 р. в Україну іноземними інвесторами вкладено 7868,1 млн дол.США прямих інвестицій, зокрема з країн СНД - 88,9 млн дол. (1,1% до загального обсягу), з інших країн світу - 7779,2 млн дол. (98,9%). Водночас нерезидентами вилучено капіталу на 375,2 млн дол.
Найбільшезріс капітал нерезидентів з Німеччини - на 4851,8 млн дол., Австрії - на 1062,5 млн дол., Кіпру - на 460,6 млн дол., Сполученого Королівства - на 199,9 млн дол., Сполучених Штатів Америки - на 183,5 млн дол., Віргінських островів, Британських - на 106,5 млн дол., Нідерландів - на 84,6 млн дол., Російської Федерації - на 78,9 млн дол., Белізу - на 49,2 млн дол., Гібралтару - на 36,0 млн дол., Польщі - на 29,3 млн дол., Данії - на 24,0 млн дол.
Проте слід зазначити, що економіка України нині не може задовольнити вимоги західних інвесторів. Серед причин непривабливості українського інвестиційного клімату називають повільні темпи реформування не лише економіки, а й законодавчої бази, нераціональний розподіл внутрішніх інвестицій - приватних і державних, високі податки, надмірне регулювання, а також надмірна заполітизованість економіки.
Однак, попри всі вади, потік іноземних інвестицій в економіку України нині збільшується. Так, динаміка нарощення прямих іноземних інвестицій у січні - березні поточного року була вдвічі вищою. Це зумовлено такими чинниками:
а) прагнення закріпитися на перспективному ринку збуту України;
б) прагнення одержати прибуток на довготерміновій основі;
в) доступ до порівняно дешевих джерел сировини та ресурсів, що підвищує конкурентоспроможність продукції;
г) використання відносно дешевої та кваліфікованої робочої сили як важливого чинника зниження собівартості продукції.
У 2005 р. з України в економіку інших країн світу спрямовано 31,4 млн дол. прямих інвестицій. Інвестування здійснювалось переважно у формі грошових внесків.
Обсяг інвестицій з України в економіку країн світу на 1 січня 2006 р. становив 218.2 млн дол., зокрема у країни СНД 107,9 млн дол. (49,5% до загального обсягу), в інші країни світу - 110.3 млн дол. (50,5%).
Основними інвесторами з України є підприємства, що належать до таких видів економічної діяльності, як операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам, обсяги інвестицій яких становили 67,7 млн дол. (31,1%), транспорт і зв'язок - 54,9 млн дол. (25,1%), фінансова діяльність 34,1 млн дол. (15,6%), оптова торгівля і посередництво у торгівлі - 27,0 млн дол. (12,4%), державне управління - 14,9 млн дол. (6,8%).
Найбільші обсяги інвестицій в економіку країн світу здійснили підприємства Харківської - 59,3 млн дол. (27,2%), Одеської - 36,0 млн дол. (16,5%), Дніпропетровської - 21,6 млн дол. (9,9%) областей, міст Києва - 43,7 млн дол. (20,0%) та Севастополя - 18,9 млн дол. США (8,7%).
Поки ж не досягнуто збільшення відповідної маси фінансового капіталу для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів. Якісні структурні зрушення у розвитку української економіки, оновлення основних фондів можливі лише внаслідок маневру існуючими інвестиційними ресурсами й удосконалення діючого механізму регулювання інвестиційної діяльності.
Література
1. Інвестування. - К.: Алерта, 2006. - С. 441.
2. Экономика зарубежных стран. - М., 1990. - С. 95.
3. Статистичний щорічник України за 2002 рік. - К.: "Консультант", 2003. - С. 38, 229.
4. Дзись Г. Структура перебудови економіки України // Економіка України. - 1994. - № 6. - С. 24-25.
5. Міністерство праці та соціальної політики України. Моніторинг показників сфери соціального розвитку, сі-чень-листопад 2005 року.

 
 

Цікаве

Загрузка...