WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Статистика інвестиційної діяльності - Реферат

Статистика інвестиційної діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Статистика інвестиційної діяльності
?
Інвестиції.
Суб'єкти інвестиційної діяльності
Організація будь-якої справи потребує початкового вкладення коштів для придбання приміщень, сировини, найму робочої сили тощо.
Джерела одержання коштів
Власні - (нагромаджені шляхом заощаджень) кошти організаторів бізнесу; Позичені кошти від тих юридичних осіб, які акумулюють грошові кошти третіх осіб Залучені кошти - заощадження юридичних і фізичних осіб (тимчасово вільні грошові кошти юридичних і фізичних осіб
Інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають в об'єкти підприємницької діяльності, завдяки чому створюються прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект.
Інвестиційний проект - документ, який містить взаємозв'язані в часі і просторі та узгоджені ресурсами заходи та дії, спрямовані на розвиток економіки підприємництва.
Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
Інвестиції забезпечують динамічний розвиток підприємства і вирішують такі завдання:
o розширення власної підприємницької діяльності через накопичення фінансових та матеріальних ресурсів;
o придбання нових підприємств;
o диверсифікація внаслідок освоєння нових галузей бізнесу.
Об'єкти інвестиційної діяльності
o майно, зокрема основні фонди та оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства;
o цінні папери;
o цільові грошові вклади;
o науково-технічна продукція;
o інтелектуальні цінності;
o інші об'єкти власності;
o майнові права*.
Класифікація та форми інвестицій
Інвестиції дуже важливі для розвитку та ефективного функціонування економіки.
Існують валові та чисті інвестиції.
Валові інвестиції - це загальний обсяг засобів, що інвестуються в визначеному періоді, спрямовані на нове будівництво, придбання засобів виробництва і на приріст товарно-матеріальних запасів.
Чисті інвестиції - сума валових інвестицій, зменшена на суму амортизаційних відрахувань у визначеному періоді.
Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах та класифікуються за певними ознаками (табл.).
На інвестиційний клімат у державі впливають такі чинники:
o рівень розвитку виробничих сил і стан інвестиційного ринку (стан і структура виробництва; рівень розвитку робочої сили; стан ринку інвестицій та інвестиційних товарів, фондового ринку);
o політична воля влади і правове поле держави (формування відповідної законодавчої і нормативної бази; стабільність національної грошової одиниці; валютне регулювання; забезпечення приватної власності на об'єкти інвестування);
o стан фінансово-кредитної системи і діяльність фінансових посередників (інвестиційна діяльність банків, її рівень; рівень розвитку та функціонування банківської системи; інвестиційна політика національного банку);
o статус іноземного інвестора (режим іноземного інвестування; діяльність міжнародних фінансово-кредитних інституцій; наявність вільних економічних і офшорних зон);
o інвестиційна активність населення (стан ринку нерухомості; ставлення держави до власності; виконання державної програми приватизації).
Класифікація інвестицій, залежно від напрямів здійснення інвестиційної діяльності
Напрям (форма інвестицій) Форма здійснення інвестицій
I. За об'єктами вкладень засобів:
а) реальні інвестиції;
б) фінансові інвестиції. - вкладення засобів в реальні активи - як матеріальні, так і нематеріальні;
- включають придбання фінансових активів (акцій, облігацій, сертифікатів), відкриття депозитних рахунків, участь у заснуванні нових підприємств та формуванні їх статутного фонду;
- участь у спільний діяльності).
II.За характером участі
в інвестуванні:
а) прямі інвестиції;
б) непрямі інвестиції. - безпосередня участь інвестора в виборі об'єктів інвестування і вкладання засобів;
- мають на увазі інвестування, опосередковане іншими особами (інвестиційними або іншими фінансовими посередниками).
ІІІ. За періодом інвестування:
а) короткострокові інвестиції;
б) довгострокові інвестиції. - вкладення капіталу на період до одного року (короткострокові депозитні вкладення, придбання короткострокових ощадних сертифікатів);
- вкладення капіталу на період понад один рік.
ІV. За формами власності інвесторів:
а) приватні інвестиції;
б) державні інвестиції;
в) іноземні інвестиції;
г) спільні інвестиції. - вкладення коштів, що здійснюються громадянами, а також підприємствами недержавних форм власності, передусім - колективної;
- вкладення, що здійснюються центральними і місцевими органами влади і керування за рахунок коштів бюджету, позабюджетних, власних та залучених коштів;
- вкладення, які здійснюються іноземними громадянами, юридичними особами та державами;
- вкладення, що здійснюються суб'єктами країни та іноземних держав.
V. За регіональною ознакою:
а) інвестиції всередині країни;
б) інвестиції за кордоном (закордонні інвестиції). - вкладання засобів в об'єкти інвестування, що розташовуються в територіальних границях нашої країни;
- вкладення засобів в об'єкти інвестування, що розташовані за межами територіальних кордонів певної країни.
VI. Інвестиційні інвестиції. - придбання ліцензій, патентів, програмних продуктів;
- фінансування наукових розробок;
- підготовка та перепідготовка фахівців.
VII. Портфельні інвестиції. - вкладання, спрямовані на формування портфеля цінних паперів.
VIII. Ануїтет. - інвестиції, які приносять вкладнику певний дохід через регулярні проміжки часу.
Передусім це вкладання коштів у страхові та пенсійні фонди.
ІХ. Венчурні інвестиції. - ризикові вкладення - вкладення в акції нових підприємств чи підприємств, які проводять свою діяльність у нових сферах бізнесу, пов'язаних з великим ризиком.
Х. За джерелами інвестування:
а) інвестиції за рахунок власного капіталу;
б) інвестиції за рахунок позикового капіталу;
в) змішані інвестиції. - капітал підприємства - інвестора або фізичної особи; капітал інших учасників інвестиційного процесу - акціонерів, пайовиків.
- кредити банків, інвестиційних фондів і компаній, страхових
товариств, іноземних інвесторів; облігаційні займи; вклади.
- що здійснюються за рахунок власного і позикового капіталу.
Ринок цінних паперів
Фондовий ринок є складовою фінансового ринку. У свою чергу фондовий ринок об'єднує три ринки:
o цінних паперів;
o дорогоцінних металів;
o валют.
Ринок цінних паперів - особливий сегмент фондового ринку, де складаються відносини з приводу купівлі-продажу спеціальних документів (цінних паперів), що мають власну вартість і перебувають увільному обігу на ринку.
Ринок цінних паперів складається з таких ринків:
o інструментів позики;
o інструментів власності;
o похідних фінансових інструментів.
До ринку інструментів позики належать облігації, державні казначейські зобов'язання, векселі.

 
 

Цікаве

Загрузка...