WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Аграрний сектор України і необхідність його реформування. Аграрна та земельна реформа в Україні - Курсова робота

Аграрний сектор України і необхідність його реформування. Аграрна та земельна реформа в Україні - Курсова робота

управління земельними ресурсами;
- поліпшення організації контролю за використанням та охороною земель.
Все це сприятиме успішному реформуванню земельних відносин в нашій країні.
4. Шляхи відродження продуктивності землі.
Земля як основний незамінний специфічний засіб сільськогосподарського виробництва на противагу іншим засобам має надзвичайно важливу особливість. Ця особливість полягає в тому, що приправильному використанні землі вона не зношується, як інші засоби виробництва, а якісно поліпшується і стає продуктивнішою. Земля - це головний природний ресурс суспільного буття, який слугує важливою базою для формування продовольчої безпеки кожної держави світу. Для України це об'єктивна умова успішного функціонування сільського господарства, забезпечення її населення якісними продуктами харчування в необхідних обсягах.
Сільськогосподарські землі в Україні являють собою унікальне національне багатство нашого народу. Їх загальна площа становить 41,8 млн. гектарів, або 69,3% території держави. До складу земель сільськогосподарського призначення належать 32,5 млн. га орних земель (53,9%), 5,5 млн. - пасовищ (9,2%), 2,4 млн. - природних сіножатей (4%), 0,9млн. - багаторічних насаджень (1,5%) та 1,2 млн. та інших угідь (2%).
Україна належить до Європейських держав з найвищою розораністю земель, яка досягла 57,1% всього земельного фонду, в т.ч. 79,8% - сільськогосподарських угідь.
За землезабезпеченістю населення серед розвинених країн світу Україна посідає 3-е місце. Так, в Канаді на 1 жителя припадає 1,46 га ріллі, в Росії - 0,86, в Україні - 0,67, в США - 0,61 га, Болгарії - 0,56, Польщі - 0,36, Франції - 0,31, Німеччині - 0,14, Італії - 0,14, Китаї - 0,11, Великобританії - 0,09 га.
Під впливом високої господарської освоєності земельного фонду й екстенсивного використання продуктивних угідь в Україні посилюється деградація земель, ґрунти виснажуються, втрачається їх продуктивний потенціал.
В Україні 13,2 млн. га сільськогосподарських угідь зазнають водної ерозії, 19,3 млн. - вітрової, 10,7 млн. га мають підвищену кислотність, 3.9 млн. га - засолені і солонцюваті, 3,6 млн. га земель заболочені і перезволожені. Протягом останніх 25 років площа еродованої ріллі розширилася на 1/3 і щорічно збільшується на 90-100 тис. га. Вміст гумусу в ґрунтах країни знизився на 20%.
За цих умов особливого значення набуває невідкладна потреба в розробленні і реалізації заходів щодо підвищення продуктивності орних земель в країні, охорони сільськогосподарських угідь. Підвищення продуктивності орних земель призведе до підвищення урожайності. А урожайність в останнє десятиліття має тенденцію здебільшого до зниження (табл. 4.1).
Таблиця 4.1.
Зернові Цукрові буряки Соняшники
ц/га млн.т. ц/га млн.т. ц/га млн.т.
1976-1980 (сер)
1981-1986 (сер)
1986-1990 (сер)
1990
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002 25,1
23,4
30,6
35,1
24,3
19,6
24,5
20,8
19,7
27,1
27,3 41,5
38,0
47,4
51,0
33,9
24,6
35,5
24,6
24,5
39,7
38,8 257
230
267
276
205
183
176
156
177
183
189 46,0
39,0
43,9
44,3
29,7
23,0
17,7
14,1
13,2
15,6
14,5 14,3
14,6
17,3
15,8
14,2
10,5
11,5
10,0
12,2
9,4
12,0 2,4
2,3
2,7
2,6
2,8
2,1
2,3
2,8
3,5
2,3
3,3
Динаміка врожайності і валового збору основних с/г культур в Україні.
Тільки з початку нового століття (2001, 2002 рр.) вдалося підвищити урожайність зернових і збільшити їх валові збори. Урожайність цукрових буряків і соняшнику не досягла рівня 1990 року. Валові збори цукрової сировини знизилися майже утричі.
Загальне виробництво продукції рослинництва з 1990 року скоротилося на 29,9%, тваринництва - на 51,4%.
Одна з основних причин такої ситуації - різке погіршення матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва, зниження фондозабезпечення та фондоозброєності праці сільськогосподарських товаровиробників.
Вартість основних виробничих фондів з 1996 р. по 2002 р. зменшилася у 2,5 рази, в т.ч. машин і обладнання - з 19,1 млрд. грн. до 8,8 млрд. грн. Машинно-тракторний парк як один із важливих складових виробничих засобів сільського господарства має різко виражений негативний баланс. З року в рік збільшується списання тракторів і іншої техніки без поповнення новою (табл.4.2).
Саме тому нині першочергового значення набуває вирішення проблеми активізації інвестиційного процесу для технічного оснащення аграрного виробництва. Зважаючи на це, в лютому 2002 року було прийнято Закон України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу". Ним передбачено створення умов щодо прискорення виробництва і підвищення якості тракторів та іншої техніки для сільського господарства на ринкових засадах.
Таблиця 4.2.
Види техніки 1990 1995 2000 2001 2002
Трактори
Комбайни (зернозбиральні)
Вантажні автомобілі
Сівалки
Плуги
Культиватори 495
107
296
224
162
254 469
91
278
200
168
235 319
65
224
133
103
139 296
61
205
126
95
129 274
57
202
124
103
139
Забезпечення технічними засобами с/г виробництва в Україні (тис.шт.)
Разом з тим, в Законі передбачено здійснення часткової (до 49%) компенсації вартості вітчизняної техніки й обладнання, що постачається с/г товаровиробникам машинобудівними підприємствами. Нині в сільському господарстві до технологічних потреб не вистачає 42% тракторів, а зернозбиральних комбайнів - 54%. Отже, одним із важливих чинників розвитку аграрного виробництва є значне поліпшення рівня технічного оснащення сучасними вітчизняними засобами, що сприятиме підвищенню ефективності використання земельних ресурсів.
Важлива роль відводиться і використанню мінеральних добрив. Нарощування урожайності без них неможливе. Але в Україні в останні роки відчутно зменшується їх використання (табл.4.3).
Таблиця 4.3.
Види техніки 1990 1996 1999 2000 2001 2002
Внесено мінеральних добрив, тис. тонн
Внесено мінеральних добрив на 1 га, кг:
- посівної площі
- удобреної площі
Внесено органічних добрив, млн.тонн.
Внесено на 1 га, т:
- посівної площі
- удобреної площі 4241,6
141
169
257,1
8,6
47,8 524,6
21
64
80,6
3,2
44,2 417,7
18
58
39,4
1,7
40,7 278,7
13
60
28,4
1,3
39,8 400,1
19
63
26,5
1,3
37,4 399,2
21
64
22,7
1,2
34,4
Внесено мінеральних і органічних добрив під с/г культури в Україні.
Отже, як видно з цієї таблиці, обсяги

 
 

Цікаве

Загрузка...