WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Політика держави в галузі культури та мистецтва - Реферат

Політика держави в галузі культури та мистецтва - Реферат

керівництво діяльністю установ культури та мистецтва здійснює Міністерство культури України, яке виконує наступні функції:
розробляє та реалізує державну політику в галузі культури;
створює умови для збереження і розвитку культури всіх національностей, які проживають на території України;
забезпечує державну підтримку професійного мистецтва;
створює і сприяє ефективному функціонуванню бюджетних і позабюджетних фондів у сфері культури;
сприяє задоволенню духовних потреб членів суспільства, розвитку свободи творчості.
2. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ "КУЛЬТУРА"
Студенти повинні знати, що в галузі культури та мистецтва за видом надання послуг виділяють такі заклади: театрально-видовищні (театри всіх видів та жанрів, концертні зали,філармонії, цирки, кінотеатри та ін.); культосвітні (бібліотеки, музеї, виставочні зали та ін.); телебачення, радіомовлення; з виробництва друкованої продукції (книжкової, журнальної, газетної тощо).
Прогноз розвитку культури розробляється по групах, близьких за характером діяльності таких закладів, як театри, кінотеатри, бібліотеки та ін.
Найважливіші фактори, що впливають на кількість закладів культури, такі: чисельність населення держави, характер розселення по території, кількість сільських населених пунктів, кількість міст різної чисельності, склад, структура населення регіонів за різними ознаками - віковими, професіональними, соціальними тощо. Для кожної групи закладів використовуються відповідні нормативи забезпеченості населення послугами. Зіставлення прогнозних показників обсягу послуг і фактичних показників до прогнозного періоду з нормативами дозволяє визначити рівень задоволення потреб населення в послугах закладів культури, його динаміку.
Студенти мають знати, що в прогнозуванні розвитку театрального мистецтва розраховуються такі показники: кількість (мережа) театрів усіх жанрів і видів (драматичних, оперних, лялькових, дитячих та ін.); місткість театрів, тобто кількість місць у залах із виділенням комерційної місткості (кількості місць, на які можуть бути продані білети); показники, які харак-теризують обсяг, якість роботи театральних колективів - загальну кількість вистав, у тому числі стаціонарних (на основній сцені) і гастрольних; відвідування (завантаження) залів для глядачів, репертуарні показники та ін.
Одним із найважливіших показників ефективності роботи театральних колективів є показник відвідування (завантаження) залів для глядачів. Його розраховують як відношення фактичної кількості відвідувань до максимально можливої за формулою
,
де Nр - кількість відвідувачів за рік;
Мт - місткість театрів;
Кр - кількість вистав у рік.
Другий важливий показник якості роботи театральних колективів - це середня кількість глядачів на одну виставу. Його можна розрахувати як множину комерційної місткості на прогнозовану кількість відвідувань у відсотках. Цей показник дає можливість виявити і характер потреб населення відносно театрального репертуару, і якість гри акторів. В умовах формування ринкових відносин підвищується роль фінансових показників діяльності театрів, основним з яких є валютний збір. Він обчислюється як добуток кількості проданих квитків на їх ціну.
Прогнозований обсяг капітальних вкладень на розвиток культури може бути розрахований за формулою
Пк = НЧм + Мк ,
де Н - норматив питомих капітальних вкладень;
Чм - число місць чи інших одиниць, які характеризують місткість культурного закладу;
Мк - обсяг капітальних вкладень на модернізацію діючих об'єктів культури.
Важливим показником розвитку культури є прогнозована чисельність працівників, які мають бути зайняті в закладах культури. Цей показник розраховується за формулою:
Пк = tЧоб ,
де t - норматив перспективної чисельності працівників, зайнятих на одному об'єкті;
Чоб - загальне число об'єктів культури.
Для визначення темпів культурного освоєння території використовують регіональний індекс культурного обслуговування. Його можна розрахувати за формулою
,
де - загальні витрати часу населення на відвідування j-го виду культурних закладів;
K - число таких закладів.
Загальні витрати часу розраховують так:
,
де - час, витрачений на відвідування j-го виду культурних закладів за період Т населенням е-ї соціальної групи;
- чисельність цієї групи;
З - кількість груп.
Структура цього індексу має на меті врахувати систему
переваг, які фактично склалися у жителів певного регіону в культурному споживанні. Цей індекс можна використати для регулювання обсягу капітальних вкладень в культуру кожного регіону. Він визначає темп культурного освоєння території від нижньої межі культурного потенціалу - мінімальної кількості закладів культури до повного їх набору, від нижньої межі використання вільного часу, нормативного забезпечення соціальними гарантіями - до соціального обмеженого фонду часу.
У складі культосвітніх закладів важливе місце займає кіно, яке є найбільш масовим видом мистецтва. Забезпеченість населення кінообслуговуванням визначається як відношення чисельності глядачів до числа кіноустановок, де контингент глядачів визначається як сума всіх відвідувань кіномережі на даній території в попередній рік. Валовий збір коштів від кіно визначається множенням чисельності глядачів на середню вартість квитка.
Велике значення в підвищенні культурного рівня населення має діяльність бібліотек - масових і спеціалізованих. Число масових бібліотек прогнозується з розрахунку організації в кожному населеному пункті. Такої бібліотеки, створення дитячих бібліотек, філіалів масових бібліотек та пунктів видачі книжок. Потреби в бібліотеках визначають за нормативами забезпеченості виходячи з чисельності жителів на одну бібліотеку окремо для міста і села. Для передбачення процесів найкращого бібліотечного обслуговування розраховують такі показники, як:
задоволений попит - кількість книг, які видають одному читачу в середньому за рік;
обіг книг у бібліотеках - середня кількість видач книг за рік читачеві;
відвідуваність бібліотек - середня чисельність відвідування одним читачем за рік;
книгозабезпеченість - кількість книг у

 
 

Цікаве

Загрузка...