WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Екологічний стан країни та його державне регулювання - Реферат

Екологічний стан країни та його державне регулювання - Реферат

розміщення відходів; встановлює порядок визначення плати та її граничних розмірів за користуванням природними ресурсами, забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу на нього; приймає рішення про організацію категорій та об'єктів природно-заповідного фонду країни; організує екологічне виховання та екологічну освіту громадян; приймає рішення про зупинення або припинення діяльності підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, в разі порушення ними екологічного законодавства.
Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та його органи на місцях: здійснюють комплексне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища в країні, проводять єдинунауково-технічну політику з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, координують діяльність міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій у цій галузі; ведуть державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони держави, а також за додержанням норми екологічної безпеки; забезпечують роботу державної екологічної інформаційної системи; затверджують нормативи, правила, беруть участь у розробці стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів; здійснюють державну екологічну експертизу; одержують безплатно від міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань; видають дозволи на захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище та спеціальне використання природних ресурсів, відповідно до законодавства України; обмежують чи зупиняють діяльність підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з підвищенням лімітів, викидів, скидів забруднюючих речовин; подають позиви про відшкодування збитків і втрат, заподіяних унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища; складають протоколи та розглядають справи про адміністративні правопорушення в галузі охорони природного середовища й використання природних ресурсів; керують заповідною справою, ведуть Червону книгу України; координують роботу інших спеціально вповно-важених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів; здійснюють міжнародне співробітництво з питань охорони навколишнього природного середовища, вивчають, узагальнюють і поширюють міжнародний досвід у цій галузі, організують виконання зобов'язань України відповідно до міжнародних угод з питань охорони навколишнього природного середовища.
Місцеві Ради народних депутатів у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють певні повноваження:
забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;
дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій;
з урахуванням екологічних вимог затверджують проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
видають і скасовують дозволи на відособлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
затверджують місцеві екологічні програми;
організують вивчення навколишнього природного середовища;
створюють і визначають статус позабюджетних, резервних, у тому числі й валютних фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
організують у разі необхідності проведення екологічної експертизи;
затверджують інформування населення про стан навколишнього природного середовища;
організовують роботи з ліквідації екологічних наслідків аварії, залучають до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, і громадян;
приймають рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
припиняють господарську діяльність підприємств, установ і організацій місцевого підпорядкування, а також обмежують чи припиняють (тимчасово) діяльність не підпорядкованих Раді підприємств, установ та організацій у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
координують діяльність відповідних спеціально вповноважених державних органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів на території місцевої Ради народних депутатів.
Виконавчі і розпорядчі органи місцевих Рад народних депутатів:
здійснюють реалізацію рішень відповідних Рад народних депутатів;
координують діяльність місцевих органів управління, підприємств, установ і організацій, розташованих на території місцевої Ради народних депутатів, незалежно від форм власності та підпорядкування;
організують розробку місцевих екологічних програм;
визначають нормативи плати і розміри платежів за забруднення навколишнього середовища та розміщення відходів;
затверджують для підприємств, установ та організацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком ресурсів республіканського значення, ліміти викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком викидів і скидів, що призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення або навколишнього природного середовища за межами території цієї Ради народних депутатів, та ліміти розміщення відходів;
організують збирання, переробку, утилізацію і захоронення промислових, побутових та інших відходів на своїй території;
формують і використовують місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
забезпечують систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, установ та організацій і громадян про стан навколишнього природного середовища, захворюваності населення;
організують

 
 

Цікаве

Загрузка...