WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Житлова політика та її реформування - Реферат

Житлова політика та її реформування - Реферат

реалізація містобудівної документації;
визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб;
розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;
створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури територій та населених пунктів;
захист житлового та природного середовища від шкідливого впливу технічних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ;
збереження пам'яток архітектури і містобудування, історичного середовища, природного ландшафту;
розвиток національних і культурних традицій в архітектурі і містобудуванні;
забезпечення високих архітектурно-планувальних, функціональних і конструктивних якостей об'єктів містобудування;
розробка правових актів, державних стандартів, норм і правил, пов'язаних із містобудуванням;
контроль за дотриманням містобудівного законодавства;
підготовка кадрів для містобудування, підвищення їх кваліфікації.
Об'єкти містобудування в Україні: територія країни та території її адміністративно-територіальних одиниць; функціональні території адміністративно-територіальних одиниць (селищні, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони нерухомої культурної та природної спадщини та ін.); будинки і споруди, їх комплекси; комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури.
До суб'єктів містобудування в Україні належать: державні органи; органи місцевого та регіонального самоврядування; громадяни; юридичні особи.
Основні вимоги містобудівної діяльності:
розробка містобудівної документації проектів конкретних об'єктів згідно з державними стандартами, нормами і правилами, архітектурно-планувальними завданнями і технічними умовами;
розміщення й будівництво об'єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об'єктів;
збереження і відновлення пам'яток архітектури і містобудування, природного ландшафту та охорона навколишнього середовища;
урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва;
інформування через засоби масової інформації громадян про плани перспективного розвитку територій і населених пунктів, розміщення важливих містобудівельних об'єктів;
участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів і внесення відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій.
Державне регулювання у сфері містобудування полягає в аналізі стану містобудування, прогнозуванні його розвитку; підготовці, затвердженні та реалізації державних, регіональних і місцевих містобудівних програм, містобудівної документації; координації взаємодії учасників містобудівного процесу; проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів; розробці і затвердженні державних стандартів, норм і правил; контролі за дотриманням містобудівного законодавства, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів, раціональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів при проектуванні та будівництві; ліцензуванні спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві.
Кабінет Міністрів України є центральним виконавчим органом влади. До його компетенції в галузі містобудування належать
здійснення:
державного контролю в містобудуванні;
координації діяльності органів виконавчої державної влади і спеціально вповноважених органів у сфері містобудування;
забезпечення:
реалізації містобудівної політики України;
розробки державних, міждержавних найважливіших регіональних містобудівних програм і процесів;
виконання фундаментальних і пріоритетних науково-дослідних робіт з питань містобудування та науково-реставраційних робіт;
визначення порядку:
розробки і затвердження державних стандартів, норм і правил у сфері містобудування;
ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні і будівництві;
проведення експертизи містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів.
Студенти повинні знати, що велика роль у галузі містобудування належить місцевим державним адміністраціям, які:
реалізують державну політику у сфері містобудування в межах своїх повноважень;
організують розробку та проведення експертизи, а також подання на затвердження рад регіональних містобудівних програм;
проводять попередній розгляд містобудівної документації для населених пунктів і готують висновки щодо її затвердження;
розглядають містобудівну документацію для населених пунктів і готують висновки щодо її затвердження;
координують діяльність об'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій забудови комплексних пунктів;
розглядають пропозиції та подають до відповідних рад висновки щодо визначення територій вибору, вилучення (викупу) і надання земель для містобудівних потреб;
утворюють спеціально вповноважені місцеві органи у справах містобудування і архітектури, керують їх діяльністю;
розробляють правила забудови селищ і сільських населених пунктів відповідно до законодавства, подають їх на затвердження Радам;
установлюють порядок видачі забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій, надають дозволи на проведення цих робіт;
здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства, затверджуютьмістобудівну документацію при плануванні та забудові відповідних територій, а також контролюють будівництво об'єктів незалежно від форм власності, в разі виявлення порушень припиняють таке будівництво відповідно до законодавчих актів;
проводять роботи, пов'язані з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку, встановленому законодавством;
інформують населення про плани розміщення найважливіших містобудівних і транспортних комплексів;
організують охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури та містобудування, природного ландшафту;
забезпечують у встановленому порядку проведення державної експертизи містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів;
ліцензують спеціальні види робіт у проектуванні та будівництві в порядку, встановленому чинним законодавством.
Література
1. Витренко Н. М. Социальная инфраструктура Украины: Оценка уровня и перспектив развития. - К.: Наук. думка, 1993.
2. Гайдуцький П. І., Подолєва О. Е. Фінансування соціальної політики. - К.: УАДУ, 1995.
3. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс / Под. ред. проф. Т. Г. Морозовой. - М.: Финстат-информ, 1997.
4. Гриненко А., Кожан Т. Соціальний захист і боротьба з бідністю за умов переходу до ринку // Україна: Аспекти праці. - 1997. - № 5.
5. Громадське харчування на сьогодні // Баланс. - 1998. - № 34.
6. Данилишен Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні // Економіка України. - 1996. - № 11.
7. Державна програма охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів України (концептуальний варіант). - К., 1995.
8. Економіка міст / За заг. ред. В. Макуха. - К.: Основи, 1997.
9. Економіка охорони здоров'я. - К.: Здравреформ, 1995.
10. Економіка України / За ред. доц. Б. Ф. Заблоцького. - Львів: ЛБК НБУ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...