WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Торговельне обслуговування населення - Реферат

Торговельне обслуговування населення - Реферат

переробці та реалізації в цілому та за окремими товарами (наприклад, за картоплею та овочами);
витрати обігу за видами втрат (на оплату праці, відрахування на соціальні потреби та ін.);
середньооблікова чисельність працюючих та ін.
При прогнозуванні обсягу товарообігу враховується обсяг
торгівлі, який склався, та фактори, що впливають на обсяг обігу. Найважливішими факторами, які впливають на обсяг роздрібного товарообігу (в торгівлі та громадському харчуванні), є доходи населення та їх розподіл на товарні і нетоварні витрати; платоспроможний попит населення; рівень та динаміка цін.
Обсяг роздрібного товарообігу встановлюється як сума купівельного фонду населення та обігу по реалізації товарів підприємствам, установам та закладам завиключенням купівлі товарів за межами торговельної мережі і розраховується за формулою
Тр = (Фн + Мр) - Ом - Он ,
де Фн - купівельний фонд населення;
Мр - обіг по реалізації товарів підприємствам, установам та закладам;
Ом - обіг по продажу товарів поза межами торговельної мережі;
Он - інший обіг.
Купівельний фонд населення визначається за даними балансу грошових доходів населення шляхом відрахування від загальної суми платоспроможного попиту населення витрат на оплату послуг.
Обіг по реалізації товарів підприємствам, закладам та установам встановлюється за даними про контингент, який обслуговується цими закладами, та витрат коштів на харчування за встановленими нормами.
Обіг по продажу товарів поза межами торговельної мережі - це купівля товарів у кооперації, колективних господарствах, колгоспному ринку. Це продаж населенню палива, лісу, дач тощо. Розмір цих продажів визначається за аналізом звітних матеріалів та факторів, які можуть впливати на продаж у майбутньому.
При прогнозуванні структури товарообігу враховується значна кількість факторів, таких як обсяг і структура товарної пропозиції; норми потреб найважливіших видів продовольчих та непродовольчих товарів у розрахунку на душу населення або на сім'ю; структура населення за статтю, віком, характером зайнятості, місцем проживання; розподіл населення по містах і селах, по різних природно-кліматичних зонах; розподіл доходів за групами населення; рівень та співвідношення цін на окремі види товарів і їх динаміка тощо.
Структура товарообігу - це співвідношення у продажу товарів за групами, зокрема продовольчих і непродовольчих, яка визначається з прогнозних оцінок структури попиту населення на товари.
При прогнозуванні обсягу та структури роздрібного товарообігу використовуються матеріальні баланси товарів (муки, круп, олії, риби, цукру, тканин, взуття, меблів), які складаються з двох частин: прибуткової (перехідні запаси, виробництво, імпорт) і витратної (ринковий фонд, промислова переробка, промислове споживання, потреби держбюджетних організацій, громадських установ, експорт, запаси, інші споживачі).
Потребу в новому будівництві торговельних підприємств визначають за формулою
Пн = По - Н + В - Пр ,
де По - загальна потреба в мережі підприємств (торговельна площа, кількість місць, кількість підприємств);
Н - фактична наявність мережі підприємств на початок передбачуваного періоду;
В - очікуване вибуття підприємств у передбачуваному періоді;
Пр - приріст торговельної площі або числа місць на діючих підприємствах за рахунок їх реконструкції.
Загальна потреба в мережі підприємств на кінець передбачуваного періоду визначається відповідно до розрахункових нормативів і чисельності населення в цей період.
Показники діяльності громадського харчування - це обсяг товарообігу громадського харчування і обсяг випуску продукції. У свою чергу обсяг товарообігу громадського харчування - це виручка від продажу населенню продукції власного виробництва і покупних товарів.
Обсяг випуску продукції визначається за формулою
Оп = ЧсСД ,
де Чс - число споживачів;
С - кількість страв на людину;
Д - дні роботи підприємств.
Обсяг випуску продукції обґрунтовується розрахунками потужностей кухні і можливостями обідніх залів.
Для вдосконалення громадського харчування необхідно приватизувати його; зміцнювати матеріальну базу; впроваджувати індустріальну технологію; створювати заготівельні підприємства; збільшувати мережу столових у школах, вузах, технікумах, інших місцях роботи; дбати про якість страв; шукати способи виробництва біологічно чистої продукції, допомагаючи природі, брати від неї стільки, скільки вона в змозі дати.
Попит населення тісно пов'язаний зі зміною цін. У цьому випадку розраховують коефіцієнт еластичності попиту відносно зміни ціни за формулою
,
де Зп - відсоток зміни продукції, яка користується попитом;
Ц - початкова ціна.
Коефіцієнт еластичності попиту різний по окремих товарах і залежить від взаємозаміщення, питомої ваги у витратах споживача (чим вища питома вага товарів у загальному обсязі товарних витрат, тим вище буде коефіцієнт еластичності), ступеня першочергової необхідності (на медикаменти цей коефіцієнт невисокий, на коньяк - значний).
Для прогнозування товарного забезпечення роздрібного товарообігу велике значення мають прогнози зовнішнього ринку, зовнішньої торгівлі України, валютного курсу, митної політики держави.
3. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
В умовах переходу до ринкових відносин протягом останніх років основна увага зосереджується на економічній ефективності торгівлі. Показники, які характеризують результати економічної діяльності торгівлі - це роздрібний товарообіг, сума реалізованих торгових націнок (валовий дохід торгівлі), прибуток та його співвідношення з товарообігом, витратами обігу, валовим доходом, основними фондами та оборотними коштами, чисельністю торгових працівників. Ця система показників забезпечує оцінку діяльності торгівлі на всіх рівнях: галузь, регіон, торговельна організація, об'єднання, підприємства. Як відомо, економічна ефективність заснована на принципі отримання максимальних обсягів товарообігу, валового доходу та прибутку при найменших витратах.
Статистична інформація свідчить про те, що протягом останніх років торгівля є збитковою галуззю. В цілому по Україні витрати обігу

 
 

Цікаве

Загрузка...